Ehok logo

Hírek

SZTE Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Jelentkezés

Tisztelt Hallgatók!

 

Az SZTE EHÖK Elnöke az SZTE EHÖK Alapszabálya alapján pályázatot hirdet hallgatói szakos érdekvédelmi képviselői tevékenység ellátására.

A Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Ülés tagjaként megválasztható, aki:

a.) a Szegedi Tudományegyetem hallgatója;

b.) az EHÖK Elnökség részére ebből a célból határidőben jelentkezést (személyes adatlapot és hallgatói jogviszonyigazolást) nyújtott be;

c.) nem áll jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A jelentkezés határideje: 2018. október 5. 16:00

 

A jelentkezéseket az EHÖK iroda (6722 Szeged, Szentháromság utca 34.) Irodavezetőjénél nyitva tartási időben kell leadni, a jelentkezéshez személyes adatlapot és jogviszony igazolást kell csatolni.

 

 

A Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Ülés rendes hallgatói képviselő tagjait és mentorait a hallgatók a jelentkezők közül közvetlenül, egyfordulós választás útján választják meg.

 

Felügyelő Bizottság

SZTE EHÖK

 

Pályázati kiírás az SZTE EHÖK sportreferensi tisztség betöltésére

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet az SZTE EHÖK sportreferensi tisztségére. A Szegedi Tudományegyetem bármely, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója jelentkezhet.

 A sportolási lehetőségek széles skálája várja az SZTE hallgatóit. A sportreferens feladata, hogy fenntartsa a kapcsolatot ezen lehetőségek és a hallgatók között. Az egyetemi sportprogramok fejlesztése és a jelenlegi programok gördülékeny megvalósítása is az ő feladatkörébe tartozik. A mindenkori EHÖK sportreferens az EHÖK SE SZTE EHÖK által jelölt elnökségi tagja.

A pályázatok személyes leadásának határideje 2018. október 1. (hétfő), helyszíne az SZTE EHÖK irodája: 6722 Szeged, Szentháromság utca 34.

A pályázáshoz szükségesek az alábbiak:

- 2018/2019-es tanév I. félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszony igazolás

- önéletrajz

- motivációs levél.

SZTE EHÖK

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj - Pályázati eredmények

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményű, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző, a fentiek szerinti Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjban nem részesülő hallgató részére – a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet 7. § d) pontja alapján – megállapítható juttatás. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesül. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj feltételeivel azonosak.

A kérelem benyújtásának határideje megegyezik a fentiek szerinti Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj iránti kérelem benyújtásának határidejével. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása és kifizetése egy egyetemi tanévre (tíz hónapra) nézve történik, adott naptári év októbertől következő naptári év júliusig, hónaponként.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj havi mértéke: a mindenkori Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj havi összegének 70%-a, azaz 28000 forint / hó. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a hallgatók sorrendiségét karonként történő összesítés elkészítésével kell meghatározni.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a köztársasági ösztöndíjra vonatkozó kizáró feltétel ( „kizáró feltétel a pályázati határidőben felvett, de nem teljesített kötelező kurzus” ) nem alkalmazható; egyebekben a kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása ( elbírálási szempontok, feltételrendszer ) és kifizetése során a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj megállapítására ( elbírálási szempontjaira, feltételrendszerére ) és kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók listája ITT OLVASHATÓ.

Jogorvoslati kérelem benyújtása

Jogorvoslati kérelmet azon hallgatók nyújthatnak be, akik a rendszeres szociális ösztöndíjra, valamint városi tanulóbérletre való pályázás során illetve a ponthatárok kialakítása kapcsán  vélt vagy valós jogaik vagy érdekeik sérelmeit tapasztalták, esetlegesen nem csaolták az igényléshez szükséges űrlapokat. A jogorvoslat nem hiánypótlás!

Jogorvoslat benyújtásának módja:

A jogorvoslati kérelmeket a Modulo rendszerben,  2018. szeptember 27. éjfélig lehet benyújtani, melyről a Szegedi Tudományegyetem - „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzata alapján – a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsa dönt.

A kérelem elektronikusan, a MODULO rendszerében a „Rendszeres szociális ösztöndíj” c. űrlaphoz, a „Városi tanulóbérlet” vagy az „Általános szociális helyzetfelmérő” adatlaphoz kapcsolódóan, „Jogorvoslati kérelem” c. adatlap kitöltésével nyújtható be. Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek ilyen űrlappal, önállóan is beadhatják a kérelmet.

Érdeklődni a jutter@ehok.u-szeged.hu email címen, a 62/546 688-as telefonszámon vagy személyesen az EHÖK irodán (6722, Szeged, Szentháromság utca 34.) a sztehap.hu-n jelzett ügyeleti időben lehet.

SZTE EHÖK

Az EHÖK KKB is részt vett az Orientációs héten

Az EHÖK Külügyi Bizottsága az Erasmus Student Networkkel és a Nemzetközi Mobilitási Irodával karöltve segíti a Szegedre érkezett Erasmus hallgatókat.

Az új tanév kezdete ugyanis nem csak az órák látogatásáról szólt a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Külügyi- és Kulturális Bizottságának,a hazai hallgatók mellett az Erasmus+ programon résztvevő külföldi hallgatók is beköltöztek Szeged városába, hogy megkezdjék a fél- vagy akár egy éves tanulmányaikat az SZTE-n. Idén 204 külföldi diákot fogad Egyetemünk. A legtöbb hallgató spanyol, török, olasz, román, erdélyi magyar, viszont emellett még számos más nemzetiségű társukkal találkozhattak a tagok, mint például belgákkal, portugálokkal, németekkel, lengyelekkel, franciákkal.

(Az SZTE EHÖK Külügyi-és Kulturális Bizottságának elnöke, Lajkó Fanni és további három tag, balról jobbra:

Gutási Nándor, Csőke Márk és Szabó Zoltán)

Elsődleges feladatkörükbe a megérkezett diákok nyilvántartásba vétele tartozott, lehetőségük volt képviselni az EHÖK-öt és egy előadás keretein belül megismertetni velük Önkormányzatunkat. Emellett még elkísérték őket tanulmányi osztályukra, megmutatták nekik a Tanulmányi és Információs Központunk, illetve az ESN-nel együttműködve megtettek és megtesznek mindent, hogy a hallgatók minél könnyebben eligazodjanak az egyetemen és a szegedi pezsgő életben.

 Zárásként a hét utolsó napján a „Welcome Day” keretein belül is megismertették a hallgatókkal az EHÖK nyújtotta további lehetőségeket a TIK Kongresszusi termében, ahol már nem csak Erasmus-os, de minden olyan külföldi hallgató vett részt, akik jelen szemeszterben kezdték meg tanulmányaikat Szegeden, így egy több száz fős jelenlévő hallgatta végig a Külügyi- és Kulturális Bizottság előadásának keretein belül a fontos információkat.

SZTE EHÖK
 

Karok közötti kosárlabda bajnokság az SZTE-n

A rendezvény célja a Szegedi Tudományegyetem kosárlabdázó hallgatói számára versenyzés biztosítása szervezett keretek között. A versenybe a lehető legtöbb kosárlabdázni szerető egyetemi polgár bevonásával színvonalas mix kosárlabda és B33 bajnokság megrendezése.

Nevezés:

A bajnokságba nevezhetnek a Szegedi Tudományegyetem karjainak azon aktív nappalis vagy levelezős hallgatói, 2016 után végzett öregdiákjai és aktív munkaviszonnyal rendelkező tanárai, akik a Szegedi Rekreációs Sport Club tagjai. A csapatoknak legalább 8 fővel lehet nevezniük (vegyes csapatokkal) és a csapatok tagjainak tisztán egy és ugyanazon karról kell származniuk. Egy kar több csapatot is indíthat, de ha két kar nem tud kiállítani egy-egy teljes csapatot, akkor összevonva is elindulhatnak (azokra a karokra ez utóbbi nem vonatkozik, amelyek legalább egy csapatot ki tudnak állítani).

Pályázati keret biztosítja a bajnokság megszervezését, lebonyolítását, egész évre a mérkőzések idejére terem és labdák biztosítását, játékvezetői és jegyzőkönyv vezetői díjakat, és a bajnokság végén a helyezettek díjazását. A nevezéshez szükséges iskolalátogatási igazolás vagy diploma fénymásolat. Akik a nevezésüket leadják, aláírásukkal nyilatkoznak a befizetett összegről, a bajnokság szabályainak elfogadásáról és hogy a bajnokságban saját felelősségükre vesznek rész. A nevezéseket a Szegedi Tudományegyetem Sportközpontjába tudják leadni 2018. 09. 21-ig.

 

Lebonyolítás:

A lebonyolítás bajnoki rendszerben történik a nevezett csapatok számának függvényében a szorgalmi időszak keddi napjain. A bajnokság minimum 5 csapat nevezése esetén kerülhet megrendezésre.

 

Bajnokság: Az alapszakaszban sorsolással mindegyik csapat körmérkőzést játszik. A győztes és vesztes mérkőzések függvényében kialakuló alapszakasz sorrendnek megfelelően (azonos állás esetén az egymás elleni eredmény számít) felső és alsó házi rájátszás következik keresztjátékkal. Majd a helyosztó és döntő mérkőzések. A döntő mérkőzések külön kerülnek megrendezésre egy tanár-diák gálamérkőzéssel együtt.

 

Játékvezetés: Az alapszakasz mérkőzésein hivatalból 1 játékvezető van kirendelve. Ha egy csapat szeretne egy mérkőzésen két játékvezetőt, akkor ezt az igényét 1 héttel a mérkőzés előtt le kell jelentenie a Sportközpontba, 4000.-forintos tagdíj befizetésével együtt.

 

Csapat távolléte: Ha egy csapat nem jelenik meg egy mérkőzésen az automatikusan 20:0-s győzelmet jelent az ellenfelének. Amennyiben a meg nem jelenést a csapat 1 héttel előre jelzi, a mérkőzés elhalasztásra kerül. Egy csapat a szezon során 2-szer élhet ezzel a jogával.

 

Csapat kizárása a bajnokságból: Amennyiben egy csapat 3 mérkőzésen nem jelenik meg, versenybizottság kizárja a bajnokságból.

 

B33: A kari kosárlabda bajnokságban szereplő csapatoknak részt kell venniük 3 darab B33-as fordulón. Ezek megrendezése keddenként lesz, amikor az egészpályás bajnokság szünetel.

 

Gálamérkőzés: A gálamérkőzésen azok a hallgatók vehetnek részt, akik a bajnokságba nevezve vannak. A tanárokat a hallgatók nevezhetik meg az alapszakasz végéig (amennyiben ez nem történik meg, a Sportközpont próbál szervezni egy csapatot).

 

Szabályok:

 

Egészpályás kosárlabda:

 

Játékidő: 4x10 perc futóórával (az óra csak az időkérés, büntetődobás idejére áll meg és a mérkőzés utolsó 2 percében tiszta játékidő esetén, amennyiben a különbség 10 pont alatti). Az negyedek között 1 perc, a félidők között 3 perc játékszünet van. A hosszabbítás 5 perc (futóórával), a játékszünet 1 perc.

 

Időkérés: csapatonként 2 időkérése van egy csapatnak félidőnként, amelynek hossza fél perc.

 

Támadóidő: nincsen.

 

Késés: A mérkőzésről való késés esetén 5 perc várakozási idő van.

 

Melegítési idő: 5 perc a pályán.

 

Pálya méretei: a pálya méretei a 2004-es szabályoknak felelnek meg.

 

Egyéb: a mérkőzéseken részvevő női sportolok dobását, a férfi játékosok váll felett nem szerelhetik.

 

Amennyiben ez megtörténik, akkor a dobás közben elkövetett személyi hibának minősül.

 

Minden egyéb esetben az MKOSZ által kiadott aktuális versenyszabályok az érvényesek.

 

B33:

 

Játékidő: 2x5 perc futóórával, vagy 21 pontig.

 

Időkérés: csapatoknak 1 időkérése van, amelynek hossza fél perc.

 

 

Támadóidő: nincsen.

 

Késés: A mérkőzésről való késés esetén 2 perc várakozási idő van.

 

Melegítési idő: 2 perc a pályán.

 

Pálya méretei: a pálya méretei a 2004-es szabályoknak megfelelő pálya fele.

 

Játékvezetés: „fair play” alapján mondják be a játékosok a szabálytalanságokat, vitás esetben a jegyzőkönyvvezető dönt.

 

Egyéb: a mérkőzéseken részvevő női sportolok dobását, a férfi játékosok váll felett nem szerelhetik.

 

Amennyiben ez megtörténik, akkor az dobás közben elkövetett személyi hibának minősül.

 

Minden egyéb esetben az MKOSZ által kiadott aktuális B33-szabályok az érvényesek.

 

A bajnokság szervezését és lebonyolítását a Sportközpont, Sportiroda és a Szegedi Rekreációs Sport Club végzi.

 

A nevezési lap a csatolmányban található.

SZTE EHÖK

 

Karok közötti röplabda bajnokság az SZTE-n

A rendezvény célja a Szegedi Tudományegyetem röplabdázó hallgatói számára versenyzés biztosítása szervezett keretek között, valamint a versenybe a lehető legtöbb röplabdázni szerető egyetemi polgár bevonásával színvonalas mix röplabda bajnokság megrendezése.

Nevezés:

A bajnokságba nevezhetnek a Szegedi Tudományegyetem karjainak azon aktív nappalis vagy levelezős hallgatói, 2015 után végzett öregdiákjai valamint aktív munkaviszonnyal rendelkező tanárai, akik a Szegedi Rekreációs Sport Club tagjai. A csapatoknak legalább 8 fővel lehet nevezniük és a csapatok tagjainak tisztán egy és ugyanazon karról kell származniuk. Egy kar több csapatot is indíthat, de ha két kar nem tud kiállítani egy-egy teljes csapatot, akkor összevonva is elindulhatnak (azokra a karokra ez utóbbi nem vonatkozik, amelyek legalább egy csapatot ki tudnak állítani).

 

Pályázati keretek biztosítják a bajnokság megszervezését, lebonyolítását, egész évre a mérkőzések idejére terem és labdák biztosítását, játékvezetői és jegyzőkönyv vezetői díjakat, és a bajnokság végén a helyezettek díjazását). A nevezéshez szükséges iskolalátogatási igazolás vagy diploma fénymásolat. Akik a nevezésüket leadják, aláírásukkal nyilatkoznak a befizetett összegről, a bajnokság szabályainak elfogadásáról és hogy a bajnokságban saját felelősségükre vesznek rész. A nevezéseket a Szegedi Tudományegyetem Sportközpontba tudják leadni 2018. 09. 21-ig.

 

Lebonyolítás:

A lebonyolítás bajnoki rendszerben történik a nevezett csapatok számának függvényében a szorgalmi időszak naptárához igazodva hétfő, kedd és szerdai napokon. A bajnokság minimum 5 csapat nevezése esetén kerülhet megrendezésre.

 

Bajnokság: Az alapszakaszban sorsolással mindegyik csapat körmérkőzést játszik. A győztes és vesztes mérkőzések függvényében kialakuló alapszakasz sorrendnek megfelelően (azonos állás esetén az egymás elleni eredmény számít) felső és alsó házi rájátszás következik keresztjátékkal. Majd a helyosztó és döntő mérkőzések. A döntő mérkőzések külön kerülnek megrendezésre egy tanár-diák gálamérkőzéssel együtt.

 

Játékvezetés: Az alapszakasz mérkőzésein hivatalból 1 játékvezető van kirendelve. A rájátszás mérkőzésein 2 játékvezető tevékenykedik.

 

Csapat távolléte: Ha egy csapat nem jelenik meg egy mérkőzésen az automatikusan 2:0-ás szett arányú győzelmet jelent az ellenfelének. Amennyiben a meg nem jelenést a csapat 1 héttel előre jelzi, a mérkőzés elhalasztásra kerül. Egy csapat a szezon során 2-szer élhet ezzel a jogával.

 

Csapat kizárása a bajnokságból: Amennyiben egy csapat 3 mérkőzésen nem jelenik meg, versenybizottság kizárja a bajnokságból.

 

Gálamérkőzés: A gálamérkőzésen azok a hallgatók vehetnek részt, akik a bajnokságba nevezve vannak és nem érintettek a bronz és arany mérkőzéseken. A tanárokat a hallgatók nevezhetik meg az alapszakasz végéig (amennyiben ez nem történik meg, a Sportközpont próbál szervezni egy csapatot).

 

Szabályok:

 

Játékosok a pályán: a pályán mindig legalább három női játékos legyen.

 

Érintések: A férfiak a támadó vonalon belül csak a talajról játszhatják át a labdát az ellenfél térfelére, kivétel a sáncolás.

 

Hálómagasság: 224 cm.

 

Mérkőzés: a mérkőzések két nyert játszmáig tartanak. Minden játszma 21 pontig tart. Két pont különbséggel kell nyerni. Pontszámítás a jelenleg érvényes pontszámítás szerint. Időkérés: csapatnak 1 időkérés van szettenként, amelynek hossza fél perc.

 

Késés: A mérkőzésről való késés esetén 5 perc várakozási idő van.

 

Melegítési idő: 5 perc a pályán.

 

Minden egyéb esetben az MRSZ által kiadott aktuális versenyszabályok az érvényesek.

 

A bajnokság szervezését és lebonyolítását a Sportközpont, Sportiroda és a Szegedi Rekreációs Sport Club végzi.

 

A nevezési lap a csatolmányban található.

SZTE EHÖK

Az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja

Az UNESCO 2015. novemberi közgyűlésén szavazta meg, hogy szeptember 20-a az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja (IDUSInternational Day of University Sports) legyen. A nap célja többek között, hogy ráirányítsa világszerte a figyelmet a sport fontosságára a felsőoktatásban is. A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) sikerrel kezdeményezte, hogy minden magyar felsőoktatási intézmény csatlakozzon az IDUS-hoz és ennek keretében Egyetemi Sportnapot tartsanak intézményeikben, melyet a Magyar Rektori Konferencia (MRK) is támogat.

A MEFS 2016. óta rendezi meg a felsőoktatási intézményekkel közösen az óriási sikernek örvendő Egyetemi Sport Nemzetközi Napját az IDUS-t szeptember 20-án. A világ több, mint 100 millió egyetemistájához csatlakoznak ezzel a magyar hallgatók is.

A Szegedi Tudományegyetem 2018-ban is csatlakozik az eseményhez.

Időpont: 2018. szeptember 20

Helyszínek: Sportközpont létesítményei és a JGYPK Topolya sori csarnoka

A programokat a Sportközpont és a Testnevelési és Sporttudományi Intézet oktatóinak aktív közreműködésével tervezték meg.

Az Egyetemi hallgatók 8 órától regisztrálhatnak és egyénileg, illetve csapatban (foci, röplabda) vehetnek részt a széles skálát felvonultató sportmozgásokban. A különböző helyszíneken más és más sportágakat - 24 féle- próbálhatnak ki szervezett, irányított formában.

Minden 20 perc teljesítés 1 sportegységet jelent, amiért pecsétet, aláírást kapnak a résztvevők, amiket a regisztrációs lapokon lehet gyűjteni.

A rendezvényen mindenki olyan sorrendben és azt a mozgásformát próbálja ki, amit szeretne, és ahogy az ideje engedi. A helyszíneken a sportágaktól - és azok időtartamától - függően 1, 2, esetleg 3 pecsétet kaphatnak a résztvevők.

Azoknak a hallgatóknak, akik ebben a félévben általános testnevelés kurzust vettek fel,

3 sportegység után 1 órát elfogadnak (maximum 2 órát lehet így teljesíteni)

Ezen a napon minden” általános”testnevelés óra és szakos óra a rendezvény „jegyében” zajlik, tehát a hallgatók választhatnak, hogy az adott időben milyen sportmozgást végeznek. Minden 20 perces tevékenységet a teljesítés lapon, a helyszínen levő oktató leigazol.

A részletes program a csatolmányban olvasható.

SZTE EHÖK

Kedvezményesen vehetnek részt az SZTE hallgatói a Pick Utcai Futófesztiválon

A Pick Utcai Futófesztiválon a Szegedi Tudományegyetem hallgatói kedvezményesen vehetnek részt egyetemi regisztráció ellenében, amit természetesen órapótlásnak is felhasználhatnak (a Sportközpont órái esetében).

A részletes kiírás a csatolmányban található.

SZTE EHÖK

Pályázat az SZTE EHÖK KKB tagsági tisztség betöltésére

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (SZTE EHÖK) pályázatot hirdet a Külügyi- és Kulturális Bizottság tagsági tisztség betöltésére.

Minden olyan SZTE-s nappali jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezését várjuk, akik elkötelezetten és felelősségtudatosan vállalnák e poszt betöltését.

Főbb feladatkörök, melyben aktívan helyt kell állni:

 • idegennyelvű dokumentumok fordítása magyar nyelvre
 • SzeMUN (ENSZ modellező konferencia) szervezése
 • beérkező Erasmus hallgatók regisztrálása az egyetemi adminisztrációba, mindennapi életük segítése
 • áthallgatások szervezése külföldi egyetemekre – SZTE-s diákok kiküldése, mások fogadása
 • Junior program: felkészítő tanfolyam és felkészítő tábor szervezése végzős középiskolásoknak az érettségi tantárgyak sikeres teljesítése céljából
 • az EHÖK nevében megjelenni bizonyos rendezvényeken és ismertetni tevékenységeit
 • EHÖK moziestek, színházi programok szervezése
 • elvállalt ügyeleti időben jelen lenni az irodán
 • továbbá szükséges legalább egy idegen nyelv, elsősorban szerb, román, ukrán, szlovák nyelv ismerete jelent előnyt.

 

A pályázat tartalmi követelményei:

 • önéletrajz
 • rövid motivációs levél
 • hallgatói-jogviszonyigazolás

A pályázatok fogadása az alábbi címen lehetséges:

Leadási határidő:

2018. szeptember 18. 23:59

 

A kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Késedelmes leadásra lehetőség nincs!

A hivatalos pályázati kiírás a csatolmányban található.

Szeged, 2018.09.05.

SZTE EHÖK Külügyi- és Kulturális Bizottság

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 150 151