Ehok logo

Hírek

HOSSZABBÍTÁS elsőévesek rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázatok tekintetében

Gólyák figyelem!

Az SZTE EHÖK Elnökségének döntése értelmében hosszabbításra kerül sor a szociális alapú juttatásokra vonatkozóan:

- rendszeres szociális ösztöndíj igénylés beadása
- városi tanulóbérlet igénylés beadása
- ÚJ szociális helyzetfelmérési adatlap beadása, valamint a már meglévő adatlap hiánypótlása
- kollégiumi várólistára való jelentkezés
- határidő: 2018.08.17-től 2018.08.29. 23:59-ig

Fontos, hogy akinek a kollégiumi jelentkezése el lett utasítva szociális pont hiányában, mindenképpen csatoljon a kollégiumi jelentkezéshez egy fellebbezés űrlapot, mivel így a fellebbezés bírálatakor már lesz szociális pontja.

A részletes pályázati kiírást itt találjátok.

További információ: jutter@ehok.u-szeged.hu

HIÁNYPÓTLÁS - 2018/2019 I. féléves szociális alapú juttatásokra és kollégiumi elhelyezésre elsőévesek számára

2018.08.10. 12:00-tól 2018.08.12. 23:59-ig van lehetőség pótolni rendszeres szociális ösztöndíj, városi tanulóbérlet, kollégiumi elhelyezés űrlapokat, illetve akinek az általános szociális helyzetfelmérő űrlapját visszaküldték hiánypótásra, az ebben az időszakban még feltöltheti a szükséges dokumentumokat. Miután a hallgató pótolta a hiányosságait, újra be kell adnia az űrlapot, hogy a bíráló leellenőrizhesse.

Továbbá pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akik ebben az időszakban már mentették le az űrlapjukat (tehát piszkozatként szerepel a moduló rendszerében), de még nem adták be azt.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok a hallgatók, akik az általános helyzetfelmérő űrlapot nem kezdték el kitölteni 2018.08.09. 23:59-ig.

A részletes pályázati felhívás és az igazoláslista itt olvasható.

SZTE EHÖK

Pályázat SZTE EHÖK elnöki tisztség betöltésére

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (SZTE EHÖK) pályázatot hirdet az SZTE EHÖK elnöki tisztség betöltésére.

A pályázat tartalmi követelményei:

- önéletrajz

- motivációs levél

- vezetői koncepció

- hallgatói-jogviszonyigazolás

A pályázat leadásának határideje:

2018. augusztus 21.

SZTE EHÖK

FELHÍVÁS 2018/2019 I. FÉLÉVES JUTTATÁSOKRA: rendszeres szociális támogatás, helyi közlekedési bérlet, elsőéves hallgatók kollégiumi felvétele

Kedves Hallgatók!


Szociális alapú juttatásoknak nevezzük azon támogatásokat, melyeket egy adott hallgató szociális helyzete alapján kell megállapítani. Ilyen támogatásnak minősül a rendszeres szociális ösztöndíj, a városi tanulóbérlet, valamint részben a kollégiumi elhelyezés is. Szociális alapú juttatásra azon hallgató jogosult, aki: teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben vevő hallgató, valamint aki államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. Mindháromra a Modulo elnevezésű elektronikus felületen kell leadni a pályázatokat. ( Modulo: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2 ) A Moduloba Neptun-azonosítóval és jelszóval lehet belépni, melyeket regisztráció útján kapnak a hallgatók. ( Információ és regisztráció: http://www.u-szeged.hu/felvettek/neptun-regisztracio ) További tájékozatást az alábbi weboldalon találtok: https://www.u-szeged.hu/felvettek/elso-lepeseim 

Fontos, hogy jelen időszakban csak a frissen felvételt nyert hallgatók ( gólyák ) pályázhatnak ezen juttatásokra.


1.) Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjra azon államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben tanuló hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek ( 2017. november 20. után benyújtott) általános szociális helyzetfelmérési adatlapon meghatározott szociális pontszámmal és nyújtottak be / csatoltak rendszeres szociális ösztöndíj kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig. ( A meghatározott pontszám a későbbiekben kerül át a csatolt űrlapokra. ) Az ösztöndíjat félévente öt hónapra nyerheti el egy hallgató, melynek összege 8000 és 14000 forint között mozog, valamint akik megfelelnek különböző előnyben részesítési kategóriának / kategóriáknak, 12000 és 24000 forintnak megfelelő ösztöndíjra jogosultak.

2.) Helyi közlekedési bérlet

Városi tanulóbérletre azon államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben tanuló hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek ( 2017. november 20. után benyújtott) általános szociális helyzetfelmérési adatlapon meghatározott szociális pontszámmal és nyújtottak be / csatoltak városi tanulóbérlet kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig. ( A meghatározott pontszám a későbbiekben kerül át a csatolt űrlapokra. ) A helyi közlekedési bérletet félévente öt hónapra nyerheti el egy hallgató. A pályázat útján elnyertbérleteket a Hallgatói Szolgáltató Irodában van lehetőség átvenni a Hallgatói Szolgáltató Iroda által meghatározott időpontig. A pályázó hallgatók 90%-a részesül ilyen jellegű utazási támogatásban.

3.) Kollégiumi elhelyezés

Kollégiumi elhelyezésre azon államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek ( 2017. november 20. után benyújtott ) lezárt, pontozott státuszú általános szociális helyzetfelmérési adatlappal, valamint nyújtottak be / csatoltak „Kollégiumi jelentkezés” kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig. A kollégiumi elhelyezés esetében a hallgatók tanulmányi teljesítésükre is kapnak pontot, így a kollégiumi felvételikor nem csak a hallgatók szociális helyzetét veszik figyelembe. Az SZTE-re frissen felvételt nyert hallgatók esetében a tanulmányi pont a felvételi pontból generálódik.
Szegeden nem csak egyetemi kollégiumokba nyerhetnek felvételt a hallgatók, mivel több Szakkollégium, illetve nem egyetemi kollégium is van. Ha valaki ezen szakkollégiumok vagy nem egyetemi kollégiumok egyikébe szeretne felvételt nyerni, úgy az adott kollégiumot szükséges felkeresnie. ( A Móra Ferenc Szakkollégiumba viszont szintén a Modulo felületén kell pályázatot leadni. ) Amennyiben egy adott hallgató kollégiumi jelentkezése elutasításra kerül, fellebbezést nyújthat be, melyet szintén a Moduloban kell intézni, egyetemi kollégiumok esetében. A fellebbezést a „Kollégiumi jelentkezés” űrlaphoz kell csatolni a döntést követően a meghatározott határidőig. A kollégiumi felvételi eljárásban az adott Kollégiumi Bizottság hoz döntést. A kollégiumi jelentkezés során lehetőség van akadálymentesített elhelyezés igénylésére is, melyhez igazolás feltöltése szükséges.

A kollégiumi kérelem benyújtási határideje:

2018július 2600:01-től, 2018augusztus 923:59-ig.

A rendszeres szociális támogatás, bérletigénylés benyújtási határideje:

2018július 2600:01-től 2018augusztus 923:59-ig.

Fontos!

Aki rendelkezik 2017. november 20. után beadott, lezárt pontozott helyzetfelmérési adatlappal, annak nem kötelező újat beadnia, elegendő ahhoz hozzácsatolni a kapcsolódó űrlapot / űrlapokat. Csatolt űrlapok nélkül, vagyis: (‘Rendszeres szociális ösztöndíj igénylés’, ‘Városi tanulóbérlet igénylés’, ‘Kollégiumi felvételi kérelem’) nélkül NEM LEHET SIKERES A PÁLYÁZAT!

Érdeklődni a jutter@ehok.u-szeged.hu email címen lehet!

Minden, a pályázattal kapcsolatos további információt megtaláltok az alábbi csatolmányokban:

NAGYON FONTOS INFORMÁCIÓK, KATTINTS RÁM!!!​

Modulo2 kitöltési útmutató

Keltezési kritériumok

Egyszerűsített igazoláslista

Gyakran Ismételt Kérdések

Egy főre jutó jövedelem számítása

Szubjektív pontrendszer

Pontrendszer

Igazoláslista

Rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázati kiírás

Kollégiumi elhelyezés - pályázati kiírás

Kollégiumi felvételi naptár

Információk a tanulmányi ösztöndíjról

A tanulmányi ösztöndíj teljesítmény alapú, tehát nem szociális alapon lehet jogosult a hallgató az adott juttatásra, hanem az előző féléves teljesítménye alapján, melyet a korrigált kreditindex kiszámításával kaphat meg.

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges legalább egy aktív lezárt félév az adott szakon, így az elsőéves hallgatók leghamarabb a 2018/2019-es tanév II. (tavaszi) félévében részesülhetnek a juttatásban. Kritérium továbbá, hogy csak az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevők jogosultak az ösztöndíjra.

A tanulmányi ösztöndíjat öt hónapra nyerheti el egy hallgató, melnyek összege 9300 és 32000 forint között mozog, az elért átlag alapján. Az összegek azonban módosulhatnak a rendelkezésre álló keretösszeg és a részesülés mértéke alapján.

Amennyiben a hallgató nem ért egyet a tanulmányi ösztöndíjával kapcsolatos döntéssel, a döntést követően 15 napig jogorvoslati kérelem beadására van lehetősége, melyet a Modulo felületén kell beadni az EHÖK virtuális iroda alatt. Ezen kérelmet a Rektornak kell címezni és első fokon az SZTE EHÖK Elnöksége vizsgálja felül. Ha az első fokon eljáró szerv döntését nem változtatja meg, a kérelem továbbításra kerül a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégiumának. Fontos, hogy amennyiben a tanulmányi ösztöndíj megállapítása során egy vagy több kurzus nem került beszámításra, mert nem rögzítették időben a jegyet a Neptun tanulmányi rendszerben, a Moduloban található „Átlagmódosítási kérelem” beadása szükséges. Az átlagmódosító kérelmet a Hallgatói Szolgáltató Iroda kezeli és lényege az, hogy ha a döntést követően megváltozott egy adott hallgató tanulmányi átlaga, a Hallgatói Szolgáltató Iroda korrigálja a hallgató ösztöndíjának mértékét, jogorvoslati kérelem nélkül.

Kérdés esetén az SZTE EHÖK juttatási és térítési referensét lehet keresni a jutter@ehok.u-szeged.hu e-mail címen vagy személyesen az EHÖK irodában (6722, Szeged, Szentháromság u. 34).

Bővebb információ a csatolmányban.

SZTE EHÖK

Vízi vándor túra az SZTE hallgatóinak

Részletek a csatolmányban.

Rövidített nyitva tartás az SZTE EHÖK irodáján

Az SZTE EHÖK irodája 2018. július 2-től, visszavonásig rövidített nyitvatartással üzemel. Az egyes bizottságok és referensek ügyeleti ideje is módosul/szünetel, erről az oldalon szereplő email címeken lehet érdeklődni.

Nyitvatartás:
Hétfőtől csütörtökig 10-16 óra között
Pénteken 10-14 óra között


Az EHÖK irodája, tekintettel az elsőévesek felvételére valamint a kollégiumi és szociális támogatás pályázatokra, az egyetemi klímaszünetben is NYITVA lesz!
Klímaszünet időpontja: 2018.08.04-2018.08.20.

 

Valamint az SZTE TIK egységeinek nyári nyitva tartási idejéről a csatolmányban található bővebb információ.


Mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kívánunk,

SZTE EHÖK

SZTE-s díjazottak a Magyar Nemzeti Bank ötletpályázatán

A Magyar Nemzeti Bank másodszor hirdette meg „Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!” című egyetemi ötletpályázatát. A felsőoktatási intézmények közötti versenyben a szegedi egyetemről Köteles Dávid, Kuruczleki Éva és Rácz Tamás csapata győzedelmeskedett.

A tavalyi sikereket követően idén is színvonalas, a fiatal generációk újszerű, kreatív szemléletét tükröző pályamunkákkal zárult a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és több hazai vezető felsőoktatási intézmény közös hallgatói ötletpályázata. A jegybank az immár másodszor meghirdetett pályázat legjobb javaslatait beépíti a pénzügyi kultúra és tudatosság erősítését célzó fejlesztései közé is.

A „Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!” címmel kiírt pályázatra az egyetemi hallgatóknak olyan átgondolt, piackutatáson alapuló, kreatív és megvalósítható javaslatokat kellett kidolgozniuk, melyek széleskörűen és költséghatékonyan támogatják a fogyasztók pénzügyi tudatosságának fejlesztését. Az előzetesen megadott pályázati témák közül idén a legtöbben a pénzügyileg sérülékeny csoportok elérésére és a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kalkulátor népszerűsítésére dolgoztak ki javaslatot, de a kamatkockázat kezelésével kapcsolatosan is születtek izgalmas megközelítésű és szakmailag jól alátámasztott ötletek.

Az idei pályázatokat jól végig gondolt kommunikációs tervek és a változó médiahasználati szokásokat tükröző módszerek jellemezték. Számos diák például az online közösségi felületeken népszerű video bloggerek (vloggerek) és véleményvezérek (influencer marketing) közreműködésével látta a leghatékonyabbnak a pénzügyileg sérülékeny fiatal korosztály elérését.

Idén a szakmai bíráló bizottság a helyszíni döntőkön az egyes egyetemek 5 legjobb pályaműve közül választotta ki és részesítette pénzjutalomban – egyetemenként – az első három helyezettet. Emellett a legjobb pályázatokat készítő hallgatók a Magyar Nemzeti Bankban tartott sajtónyilvános eseményen is bemutathatták javaslatukat.

A Szegedi Tudományegyetem részséről Köteles Dávid, Kuruczleki Éva és Rácz Tamásjavaslata nyerte el leginkább a zsűri tetszését.

SZTE EHÖK

(forrás: MNB)

 

Rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázatok - HOSSZABBÍTÁS

Kedves Hallgatók!

Az SZTE EHÖK Elnökségének döntése értelmében a felsőbb évesek rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázatainak hosszabítási időszaka a következő:

2018. június 4. 10:00 – 2018. június 22. 23:59

Fontos!

Azon hallgatók, akiknek kollégiumi elhelyezési kérelme el lett utasítva szociális pont hiánya végett, mindenképp adjanak be fellebbezést ( Modulo - Kollégiumi jelentkezés űrlap - "Csatolt űrlap kitöltése" - Fellebbezés ), mivel jelen hosszabbítás alatt a helyzetfelmérési adatlapok újra beadhatóak.

A határidő nem csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik már adtak be általános szociális helyzetfelmérési adatlapot! Új általános szociális helyzetfelmérési adatlap beadására is van lehetőség. Akik még az általános szociális helyzetfelmérőjükhöz nem csatoltak rendszeres szociális ösztöndíj és / vagy városi tanulóbérlet pályázati űrlapot, ugyaneddig a határidőig megtehetik. A rendszeres szociális ösztöndíj és tanulóbérlet pályázati űrlap csatolásának továbbra sem feltétele a lezárt, pontozott általános szociális helyzetfelmérő adatlap, elegendő, ha véglegesített. Az űrlapokat a pályázati időszak lezárta után, a ponthatárhúzás előtt összefrissíti a rendszer.

Az eredeti pályázati felhívás és a segédletek, mellékletek itt találhatóak.

SZTE EHÖK

25. Műszakiak Napja Szentesen

Immáron 25. alkalommal kerül megrendezésre a Műszakiak Napja Szentesen a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred laktanyájában, mely immáron tizedik éve kapcsolódik a Rendőrség Napjával.

Részletes program  a csatolmányban.

SZTE EHÖK

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 148 149