Ehok logo

Hírek

Költözik az SZTE EHÖK SE

Tisztelt EHÖK SE Tagok!
Tisztelt Hallgatók!

 

Ezúton tájékoztatunk benneteket, hogy a 2009 óta működő SZTE EHÖK Sportegyesülete 2018. november 30-án elköltözik. A nyitás várható időpontja az új helyszínen 2018. / 2019. tanév tavaszi félév szorgalmi időszakának kezdete.

 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy az EHÖK SE-ben az általatok befizetett tagdíjak 30 napos időtartamra jogosítanak fel benneteket az edzések és a klub látogatására, a költözésre való tekintettel azonban 2018. november 30-át követően a Sportegyesület zárva tart, így a tagdíjak befizetésekor erre figyeljetek.

 

Megértéseteket köszönjük!

SZTE EHÖK

Helyszínváltozás a 2018.évi Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Választásokon.

A Szakos Érdekvédelmi Képviseleti választások helyszínei 2018. október 18-án és 19-én.

A szavazólapokat 11 és 17 óra között lehet felvenni.

 

SZTE ÁJTK – főépület (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

SZTE GTK – SZTE ÁJTK főépület főépület (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

SZTE MK - SZTE ÁJTK főépület főépület (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

 

SZTE ÁOK – SZTE ÁOK Oktatástechnikai Épület (6725. Szeged, Dóm tér 13.)

SZTE ETSZK - SZTE ÁOK Oktatástechnikai Épület (6725. Szeged, Dóm tér 13.)

SZTE FOK - SZTE ÁOK Oktatástechnikai Épület (6725. Szeged, Dóm tér 13.)

SZTE GYTK - SZTE ÁOK Oktatástechnikai Épület (6725. Szeged, Dóm tér 13.)

 

SZTE TTIK – BTK Főépület (6722 Szeged, Egyetem utca 2.)

SZTE BTK - BTK Főépület (6722 Szeged, Egyetem utca 2.)

SZTE ZMK - BTK Főépület (6722 Szeged, Egyetem utca 2.)

 

SZTE JGYPK – főépület (6722 Szeged, Boldogasszony sgt 6.)

SZTE MGK – JGYPK főépület (6722 Szeged, Boldogasszony sgt 6.)

 

 

Szeged, 2018. október 17.

 

 

Felügyelő Bizottság

SZTE EHÖK

Helyszínváltozás a 2018. évi Szakos Érdekvédelmi Képviseleti választásokon.

A Szakos Érdekvédelmi Képviseleti választások helyszínei 2018. október 17-én.

 

SZTE ÁJTK – főépület (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

SZTE GTK – SZTE ÁJTK főépület főépület (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

SZTE MK - SZTE ÁJTK főépület főépület (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

 

SZTE ÁOK – SZTE ÁOK Oktatástechnikai Épület (6725. Szeged, Dóm tér 13.)

SZTE ETSZK - SZTE ÁOK Oktatástechnikai Épület (6725. Szeged, Dóm tér 13.)

SZTE FOK - SZTE ÁOK Oktatástechnikai Épület (6725. Szeged, Dóm tér 13.)

SZTE GYTK - SZTE ÁOK Oktatástechnikai Épület (6725. Szeged, Dóm tér 13.)

 

SZTE TTIK – Irinyi épület (6724 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.)

SZTE BTK - Irinyi épület (6724 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.)

SZTE ZMK - irinyi épület (6724 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.)

 

SZTE JGYPK – főépület (6722 Szeged, Boldogasszony sgt 6.)

SZTE MGK – JGYPK főépület (6722 Szeged, Boldogasszony sgt 6.)

 

 

Szeged, 2018. október 16.

 

 

Felügyelő Bizottság

SZTE EHÖK

SZTE Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Választás

A választások 2018. október 17-19. 11 órától 17 óráig a csatolmányban látható helyszíneken.

A Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Ülés rendes hallgatói képviselő tagjait és mentorait a hallgatók a jelentkezők közül közvetlenül, egyfordulós választás útján választják meg.

Tanulmányi ösztöndíj eredmények - 2018/2019 I. félév

Kedves Hallgatók!

A Hallgatói Szolgáltató Iroda a mai nap folyamán számfejtette a 2018/19. tanév I. félévre vonatkozó tanulmányi ösztöndíjakat.
Jelen félévben a tanulmányi ösztöndíj ösztöndíjkalaponként 9100 Ft minimum és 30300 Ft maximum összegek között mozog és a maximális részesülés mértéke 41%.

A hallgatók tanulmányi eredményéhez tartozó összegről, illetve az ösztöndíjkalaphoz tartozó egyéb adatokról a MODULO rendszerben tájékozódhattok ma 17:00-tól kezdődően.

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login/index

Beadás → HSZI menüpont → Átlagmódosítási kérvényen → a “Kitöltés” gombra kattintva.

Tanulmányi ösztöndíjat az előző aktív félévedben elért tanulmányi teljesítményed alapján ( korrigált kreditindex ) kaphatsz, melyet nem kell külön megpályázni. Tanulmányi adatokat és az átlagodat a Neptun rendszerben megtalálod.


FONTOS, hogy amennyiben valakinek egy kurzus később került rögzítésre vagy  Erasmus végett később kerültek be a jegyei vagy valamilyen ügyviteli ok miatt a Moduloban található átlaga nem valós, először a Tanulmányi Osztályon jelezze a problémát, mivel ha a Tanulmányi Osztály ezt korrigálja, az átlagmódosító kérelem beadásával a Hallgatói Szolgáltató Iroda korrigálni tudja az ösztöndíjat és így nem szükséges jogorvoslati kérelmet beadni.

Az elmúlt félévi ösztöndíj-számítás óta jelentős VÁLTOZÁS  is történt az osztatlan tanárszakos hallgatók ösztöndíjszámítása esetében. Az elmúlt félévekben a rendszer egy osztatlan tanárszakos hallgató esetében a szakpárja mind a két szakjával úgy kalkulált, mintha az két külön képzés lenne, továbbá a tanári felkészítési modult egyáltalán nem vette figyelembe. Az SZTE Szenátusa 2018 májusában elfogadott egy új tanulmányi ösztöndíj szabályzatot, mely ezen osztatlan tanárképzéssel kapcsolatosan felmerült problémákat orvosolja. Ez azt jelenti, hogy egy osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgató esetében ( kivéve a Zeneművészeti Kar hallgatóit, mivel az ő esetükben a képzés nem tartalmaz szakpárt ) a két szakja, valamint a tanári felkészítési modul is 3 darab külön modellkalapba kerül, tehát a tanári felkészítéssel is kalkulál az algoritmus. A három modellkalapban elért, átlagokhoz tartozó pontszám ezek után korrigálódik, majd a tényleges ösztöndíj kerül megállapításra. A Modulo rendszerben az átlagmódosítás kérelem kitöltésekor ezen három modellkalapot is ki lehet választani, így mindenki meg tudja nézni, hogy melyik kalapban milyen eredménye volt.

Ezen változásról az alábbi linkeken találtok további információt:

- rendkívüli kurzusfelvételi időszak a szabályzat bevezetése végett

További statisztikai adatok:

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult: 8250 fő
Tanulmányi ösztöndíjban részesül: 3635 fő

Amennyiben ezen döntés a hallgató egyéni jogát vagy jogos érdekét érinti, a döntés ellen a hallgató – tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, melyről – a Szegedi Tudományegyetem „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzata alapján – a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsa dönt. A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium elnökének, Prof. Dr. Rovó László Rektor Úrnak címezve a MODULO felületén az EHÖK fül alatt található űrlappal tudja beadni.

Beadás → EHÖK → Tanulmányi ösztöndíj jogorvoslati kérelem

A JOGORVOSLATI KÉRELMET EGYÉRTELMŰEN ÉS OLVASHATÓAN KELL KITÖLTENI. AMENNYIBEN A HALLGATÓ EGÉSZSÉGÜGYI OKBÓL (KÜLÖNÖSEN: SÚLYOS BESZÉDHIBA, DISZLEXIA, DISZGRÁFIA,DISZKALKULIA) EBBEN AKADÁLYOZTATVA VAN, A JOGORVOSLATI KÉRELEM – IGÉNY ESETÉN, KÉRÉSRE – SZEMÉLYESEN JEGYZŐKÖNYVBE MONDHATÓ AZ EHÖK MUNKATÁRSA ELŐTT.

A jogorvoslati kérelem beadására 2018. október 15. 10:00-tól keződően van lehetőség 15 napig.

Kérünk titeket, hogy feltétlenül ellenőrizzétek le tanulmányi átlagotokat, akár számoljátok át azt.

Amennyiben bármilyen kérdésed merül fel a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatosan a megbízott juttatási és térítési referenshez fordulhattok bizalommal.

A tanulmányi ösztöndíjról további információk itt találhatóak.

jutter@ehok.u-szeged.hu
( Juttatási és térítési referens e-mail )

MEFESZ megemlékezést tart az SZTE EHÖK

A 2000-es évektől október 16-a a Szegedi Tudományegyetemen hivatalosan a Hallgatói Önkormányzatiság és az Egyetemi Autonómia napja. Ezen a napon alakult meg 1956-ban a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége.

Ez alkalomból 2018. október 16-án megemlékezést tart az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat melynek tervezett programja

15:30 Lejtényi András szobor koszorúzása az Állam-és Jogtudományi Kar főépületében
16:15 Az 56-os emlékmű koszorúzása a TIK melletti parkban
17:00 Ünnepi Választmány ülés a BTK Auditorium Maximum előadóteremben

 

23:59 Mécsesgyújtás a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar épülete előtt

 

Szeged, a forradalom és a hallgatói mozgalom bölcsője

A MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 1956-ban alakult ifjúsági szervezet, mely kulcsszerepet játszott abban, hogy megtörjön a kommunista ifjúsági szövetségek egyeduralma: kiválva belőlük megfogalmazták követelésiket, mely pár nappal később a forradalom követeléseinek gerincét adta.

Kiss Tamás, Lejtényi András, Tóth Imre és Aszalós János szegedi hallgatók, kezdtek elsőként munkálkodni azon, hogy a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) helyett alapítsanak egy független, valós ifjúsági érdekeket képviselő szervezetet. Az október 16-i gyűlésen Kiss Tamás és Lejtényi András az Auditorium Maximumban vázolták elképzelésüket egy alulról építkező, hallgatókból álló szervezetről. Ötletek és célkitűzések követték egymást és a hallgatóság forradalmi hangulatban megállapodott a kommunista ifjúsági szervezetből való kilépésről és a független MEFESZ megalapításáról.

Futótűzként terjedt az országban a szegedi fiatalok merész vállalkozása. Az október 20-án, formálisan is megalakuló MEFESZ-re több száz hallgató gyűlt össze, továbbá támogatásukról küldött táviratot a Budapesti Agrártudományi Egyetem, a Műszaki Egyetem és a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola. A gyűlésen lefektették a szervezet alapszabályát, majd megfogalmazták tanulmányi követeléseiket, úgy mint az orosz nyelv fakultatívvá tételét, külföldi ösztöndíjakat, 50 százalékos utazási kedvezményt, diákszállások építését.

Szabad, demokratikus választásokat; a tájékoztatás szabadságát; a megszálló orosz csapatok kivonását követelték politikai céljaik között, továbbá azt, hogy március 15-e legyen nemzeti ünnep.

Az ülés végén a jelenlévő tömeg a felsőoktatási intézmények megkeresésében állapodott meg.

A következő két napban csatlakoztak a pécsi, miskolci, soproni és budapesti diákgyűlések. Az október 22-i műegyetemi nagygyűlésre meghívták Kiss Tamást, ahol a budapesti egyetemisták is megalapították a szervezetet, és csatlakoztak a szegediek követeléseihez.

A MEFESZ érdeme elévülhetetlen abban, hogy az 1956. október 16-23. közötti napokban az egyetemi ifjúság forradalmi erőként lépett fel, és lett a szabadságharc motorja. A szegedi hallgatók követelései a forradalom jelszavaivá váltak.

SZTE EHÖK

Ösztöndíjak kifizetésének határideje

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatunk Titeket,hogy a Nemzeti felsőoktatási törvény értelmében az ösztöndíjak kifizetésének, október és március hónapban nem a megszokott 10-i határidőre, hanem az adott hónap 15. napjáig kell megtörténnie.

SZTE EHÖK

MEFESZ megemlékezést tartott az SZTE EHÖK

1956. október 16-án szegedi hallgatók kezdeményezték a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének (MEFESZ) megalakítását. Ezen alkalomból tartott megemlékezést a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata az egyetemi autonómia és hallgatói önkormányzatiság napján.

Az eseményt Varga Levente, az SZTE Bölcsészettudományi Kar HÖK elnöke nyitotta meg beszédével, melyben kiemelte, sosem szabad elfelejtenünk azt, amit elődeink tettek.

"Valószínűleg akkoriban még ők sem sejtették, hogy milyen események láncolatához fog vezetni amit elindítottak, és hogy az általuk megfogalmazott 12, később 16 pont egy egész országra kiterjedő forradalom követeléseivé fog válni. De 62 év távlatából már látjuk, mennyit jelentett a tény, hogy az egyetemi ifjúság kiállt az igazáért az elnyomó rendszerrel szemben, még életük kockáztatásával is. Szerintem a hallgatótársaim nevében is beszélhetek, amikor azt mondom, hogy mi elképzelni sem tudjuk milyen lehetett abban a rendszerben ezt megtenni, Önöknek mégis megvolt ehhez a bátorsága."

(Varga Levente, az SZTE Bölcsészettudományi Kar HÖK elnöke)

Levente a későbbiekben hozzátette, szerinte nem csak ezen a napon szükséges emlékeztetni magunkat erre a bátorságra, hanem az év minden napján példaként lebegjen előttünk, és merjünk kiállni a véleményünkért.

"Hiszen ők bebizonyították, hogy a tény, hogy fiatalok vagyunk, nem jelent hátrányt ebben, amíg megvan bennünk az elhatározás, hogy tegyünk, küzdjünk érte, ahogyan azt ők is tették."

Az elgondolkodtató beszéd után következett a koszorúzás a Göncz Árpád sétányon lévő '56-os emlékműnél, ahol többek közt a MEFESZ egykori elnöke, Kiss Tamás,valamint további alapítótagok Dr. Nagy Sándor és Dr. Karácsony Gizella is lerótták tiszteletüket.

(Kiss Tamás, a MEFESZ egykori elnöke, valamint Ormándi Katalin az SZTE EHÖK alelnöke leróják tiszteletüket)

Ezt követően a bölcsészkar Auditórium Maximum előadótermében ünnepi Választmány ülést tartottak, ahol felszólalt KIss Tamás és Zakar Péter, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese is. A történelmi helyszínen együtt voltak jelen azok, akik 1956 őszén is e padokban ültek, illetve az SZTE jelenlegi hallgatói és vezetői – köztük a rektor, a kancellár, a főigazgatók és igazgatók –, munkatársai.

Vitéz Furák András, a MEFESZ egykori alapítója előadásában hallhatták a jelenlévők az „Országot megváltó MEFESZ eszme” című versét, melyet az '56-os események ihlettek.

(Vitéz Furák András)

Az Egyetemi Autonómia és a Hallgatói Önkormányzatiság Napja alkalmából az SZTE hallgatói önkormányzatát támogató egyetemi munkatársak, illetve egykori és mai egyetemisták vehettek át elismerést a MEFESZ egykori elnökétől és az SZTE EHÖK általános alelnökétől.

A Hallgatói Mozgalomért Emlékérem oktatói tagozatán a 2018-as év díjazottja Dr. Szász Géza (SZTE BTK); a hallgatói tagozaté Török Márk, korábbi BTK HÖK elnök, 12 évig EHÖK elnök.

A Hallgatói Mozgalomért Emlékérem külsős támogatói tagozatán a 2017-es évben díjazott személy, Kalmár Zoltán (SZTE ZMK), aki a díjat az idei ünnepségen vette át; a 2018-as év díjazottja: Tóthné Márkus Katalin (SZTE Teleki Blanka Kollégium).

A Hallgatói Mozgalomért Emlékplakettet a 2018-as évben hallgatói tagozaton Nagy Karolina, Szabó Gabriella, Szikora Barbara, Ördög Mihály és Szabó Dávid kapta.

Az emlékplakettel kitüntetettek mind szerves részét képezték egykor a karuk hallgatói önkormányzatának, számos, mára már hagyománnyá vált esemény fűződik a nevükhöz.

A választmányi ülés résztvevőit ezután a József Attila Tanulmányi és Információs Központban egy állófogadással várták a szervezők.

A megemlékezés méltó lezárásaként a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar épülete előtt mécsest gyújtottak az '56-os események előtt tisztelgő hallgatók.

SZTE EHÖK

Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíjpályázata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2018/2019-es tanévre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Főiskola nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért diákok tanulmányainak anyagi támogatására, az alábbi feltételekkel:
nappali tagozatos hallgató
26. életévét a pályázat benyújtásáig nem töltötte be
első alap-, osztatlan, mester- vagy felsőfokú szakképzésében folytat tanulmányokat
a 2017/18-as tanév második (tavaszi) félévében “aktív” jogviszonya volt (a képzésre bejelentkezett)

 

Az ösztöndíj két szemeszterre szól (10 hónapra ) szól, melynek összege havi 10 000 Ft.
A pályázat formai követelményei:

 

Pályázni a Modulo elektronikus rendszerben, az EHÖK iroda fül alatt található Szeged MJV Ösztöndíjpályázata c. adatlap kitöltésével lehet. https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login
A csatolandó dokumentumokat beszkennelve kell feltölteni, fekete-fehér és/vagy színes PDF vagy JPEG formátumban.

 

Az ösztöndíjpályázat benyújtási határideje: 2018. szeptember 27. csütörtök 12:00 – 2018. október 21. vasárnap 23:59 perc.
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a kiemelkedő tanulmányi eredmény és a tanulmányi versenyeken való részvétel. (Ezeket az eredményeket a 2017. szeptember 1 és 2018. október 21.ig terjedő időintervallumból tudjuk elfogadni, illetve pontozni. Középiskolában szerzett díjak, versenyek nem vehetőek figyelembe.)
 

A pályázatok elbírálásának várható időpontja 2018. november vége. A döntés eredményéről – az elbírálást követően – az EHÖK honlapján illetve a Moduloban értesülhetnek a pályázók.
 

További információ:
Vincze Alexandra Erika
irodavezető
62/343-094
iroda@ehok.u-szeged.hu

 

A pályázati kiírás hivatalos dokumentuma a mellékletben található.

SZTE EHÖK
 

Kurzusfelvételi határidők meghosszabbítása

Tisztelt Hallgatók!

 

Az egyetemi tanulmányi naptár „Megnyitásrend” részében naprakészen tartjuk a kurzusfelvételi határidőket, l. http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/Megnyitasrend/index.jsp

 

Főszabály szerint az eredeti ütemterv szerint vasárnap (2018.09.16) éjjellel bezárult a kurzusfelvétel, kivéve azt az öt kart, amelyik egy hét hosszabbítást kért 2018.09.23-n (vasárnap) éjfélig, ezek: ÁJTK, BTK, JGYPK, MGK és  ZMK. Az eredeti ütemterv szerint lehetséges még kurzusfelvétel az alábbi speciális esetekben. Szerdán (2018.09.19) éjfélig elérhető a fel nem töltött nyelvi (XN-es) kurzusokra csak kurzusfelvétel, a fel nem töltött GTK-s nappali kurzusokra csak kurzusfelvétel. Két hét múlva vasárnap (2018.09.30) éjfélig kurzusfelvétel és –leadás is lehetséges a doktori képzések esetén.

 

  Azon kurzusok esetén, amelyek több kar hallgatói számára is elérhetők, az Információ / Lekérdezések-Információk menüpont „Szaktól eltérő megnyitásrendű tárgyak” pontja segít tájékozódni.

1 2 3 4 5 7 9 10 11 150 151