Ehok logo

Hírek

HOSSZABBÍTÁS elsőévesek rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázatok tekintetében

Gólyák figyelem!

Az SZTE EHÖK Elnökségének döntése értelmében hosszabbításra kerül sor a szociális alapú juttatásokra vonatkozóan:

- rendszeres szociális ösztöndíj igénylés beadása
- városi tanulóbérlet igénylés beadása
- ÚJ szociális helyzetfelmérési adatlap beadása, valamint a már meglévő adatlap hiánypótlása
- kollégiumi várólistára való jelentkezés
- határidő: 2019.08.16-tól 2019.08.28. 23:59-ig

Fontos, hogy akinek a kollégiumi jelentkezése el lett utasítva szociális pont hiányában, mindenképpen csatoljon a kollégiumi jelentkezéshez egy fellebbezés űrlapot, mivel így a fellebbezés bírálatakor már lesz szociális pontja.

A részletes pályázati kiírást itt találjátok.

További információ: jutter@ehok.u-szeged.hu

Tájékoztatás a fordítások leadásának határidejéről

Kedves Gólyák!

A kollégiumi felvételi kérelem, szociális támogatás és bérlet pályázat beadási időszak végének közeledtével (melynek végső határideje 2019. augusztus 8. 23:59) a Külügyi bizottság, a fordítandó dokumentumok nagy száma miatt, a beadási határidőig CSAK azokat az iratokat tudja vállalni fordításra, amik 2019. augusztus 5. tehát MA 12:00-ig beérkeznek hozzájuk. A bizottság e-mailen itt érhető el: szteehokkb@gmail.com.
FONTOS! A 2019. augusztus 5-én 12:00 után beérkező dokumentumok fordításai NEM készülnek el a beadási időszak végéig!

Megértéseteket köszönjük!

SZTE EHÖK 

Pályázat SZTE EHÖK elnöki tisztség betöltésére

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (SZTE EHÖK) pályázatot hirdet az SZTE EHÖK elnöki tisztség betöltésére.

A pályázat tartalmi követelményei:

- önéletrajz

- motivációs levél

- vezetői koncepció

- hallgatói-jogviszonyigazolás

A pályázat leadásának határideje:

2019. augusztus 31.

SZTE EHÖK

FELHÍVÁS 2019/2020 I. FÉLÉVES JUTTATÁSOKRA: rendszeres szociális támogatás, helyi közlekedési bérlet, elsőéves hallgatók kollégiumi felvétele

Kedves Hallgatók!


Szociális alapú juttatásoknak nevezzük azon támogatásokat, melyeket egy adott hallgató szociális helyzete alapján kell megállapítani. Ilyen támogatásnak minősül a rendszeres szociális ösztöndíj, a városi tanulóbérlet, valamint részben a kollégiumi elhelyezés is. Szociális alapú juttatásra azon hallgató jogosult, aki: teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben vevő hallgató, valamint aki államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. Mindháromra a Modulo elnevezésű elektronikus felületen kell leadni a pályázatokat. ( Modulo: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2 ) A Moduloba Neptun-azonosítóval és jelszóval lehet belépni, melyeket regisztráció útján kapnak a hallgatók. ( Információ és regisztráció: http://www.u-szeged.hu/felvettek/neptun-regisztracio ) További tájékozatást az alábbi weboldalon találtok: https://www.u-szeged.hu/felvettek/elso-lepeseim 

Fontos, hogy jelen időszakban csak a frissen felvételt nyert hallgatók ( gólyák ) pályázhatnak ezen juttatásokra.

1.) Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjra azon államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben tanuló hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek ( 2018. november 19. után benyújtott) általános szociális helyzetfelmérési adatlapon meghatározott szociális pontszámmal és nyújtottak be / csatoltak rendszeres szociális ösztöndíj kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig. ( A meghatározott pontszám a későbbiekben kerül át a csatolt űrlapokra. ) Az ösztöndíjat félévente öt hónapra nyerheti el egy hallgató, melynek összege 8000 és 14000 forint között mozog, valamint akik megfelelnek különböző előnyben részesítési kategóriának / kategóriáknak, emelt összegű ösztöndíjra jogosultak.

2.) Helyi közlekedési bérlet

Városi tanulóbérletre azon államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben tanuló hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek ( 2018. november 19. után benyújtott) általános szociális helyzetfelmérési adatlapon meghatározott szociális pontszámmal és nyújtottak be / csatoltak városi tanulóbérlet kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig. ( A meghatározott pontszám a későbbiekben kerül át a csatolt űrlapokra. ) A helyi közlekedési bérletet félévente öt hónapra nyerheti el egy hallgató. A pályázat útján elnyert bérleteket a Hallgatói Szolgáltató Irodában van lehetőség átvenni a Hallgatói Szolgáltató Iroda által meghatározott időpontig. A pályázó hallgatók 90%-a részesül ilyen jellegű utazási támogatásban.

3.) Kollégiumi elhelyezés

Kollégiumi elhelyezésre azon államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek ( 2018. november 19. után benyújtott ) lezárt, pontozott státuszú általános szociális helyzetfelmérési adatlappal, valamint nyújtottak be / csatoltak „Kollégiumi jelentkezés” kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig. A kollégiumi elhelyezés esetében a hallgatók tanulmányi teljesítésükre is kapnak pontot, így a kollégiumi felvételikor nem csak a hallgatók szociális helyzetét veszik figyelembe. Az SZTE-re frissen felvételt nyert hallgatók esetében a tanulmányi pont a felvételi pontból generálódik.
Szegeden nem csak egyetemi kollégiumokba nyerhetnek felvételt a hallgatók, mivel több Szakkollégium, illetve nem egyetemi kollégium is van. Ha valaki ezen szakkollégiumok vagy nem egyetemi kollégiumok egyikébe szeretne felvételt nyerni, úgy az adott kollégiumot szükséges felkeresnie. ( A Móra Ferenc Szakkollégiumba viszont szintén a Modulo felületén kell pályázatot leadni. ) Amennyiben egy adott hallgató kollégiumi jelentkezése elutasításra kerül, fellebbezést nyújthat be, melyet szintén a Moduloban kell intézni, egyetemi kollégiumok esetében. A fellebbezést a „Kollégiumi jelentkezés” űrlaphoz kell csatolni a döntést követően a meghatározott határidőig. A kollégiumi felvételi eljárásban az adott Kollégiumi Bizottság hoz döntést. A kollégiumi jelentkezés során lehetőség van akadálymentesített elhelyezés igénylésére is, melyhez igazolás feltöltése szükséges.

A kollégiumi kérelem benyújtási határideje:

2019július 2500:01-től, 2019augusztus 823:59-ig.

A rendszeres szociális támogatás, bérletigénylés benyújtási határideje:

2019július 2500:01-től 2019augusztus 823:59-ig.

Fontos!

Aki rendelkezik 2018. november 19. után beadott, lezárt pontozott helyzetfelmérési adatlappal, annak nem kötelező újat beadnia, elegendő ahhoz hozzácsatolni a kapcsolódó űrlapot / űrlapokat. Csatolt űrlapok nélkül, vagyis: (‘Rendszeres szociális ösztöndíj igénylés’, ‘Városi tanulóbérlet igénylés’, ‘Kollégiumi felvételi kérelem’) nélkül NEM LEHET SIKERES A PÁLYÁZAT!

Érdeklődni a jutter@ehok.u-szeged.hu email címen lehet!

Minden, a pályázattal kapcsolatos további információt megtaláltok az alábbi csatolmányokban:

NAGYON FONTOS INFORMÁCIÓK, KATTINTS RÁM!!!​

Modulo2 kitöltési útmutató

Keltezési kritériumok

Egyszerűsített igazoláslista

Gyakran Ismételt Kérdések

Egy főre jutó jövedelem számítása

Szubjektív pontrendszer

Pontrendszer

Igazoláslista

Rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázati kiírás

Kollégiumi felvételi naptár

Újraszerveződik az SZTE EHÖK SE Férfi Futsal szakosztálya

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Sport Egyesületének Férfi futsal szakosztálya újraszerveződik, ahová szeretettel várnak minden olyan hallgatót, aki ennek a sportnak a szerelmese.

Az edzések heti rendszerességgel történnek majd az újraszerveződést követően. A szakosztály tagsági díja havonta 4500 forint, melyet a sportszervezet a szakosztályi költségekre fordít. Továbbá amint végbemegy az SZTE EHÖK SE Fitness Klub átszervezése és költöztetése, a tagsági díjjal egy hónapra érvényes kondibérletet is biztosít az SZTE EHÖK Sport Egyesület. Az alapozó edzések nyáron kezdődnének, a következőben pedig szeptembertől regionális bajnokságra is neveznek.

Jelentkezni Vincze Gábornál (facebookon), telefonon a 06308692019 számon vagy a vincze8gabor@gmail.com e-mail címen van lehetőség.

SZTE EHÖK

Tájékoztatás a fordítások leadási határidejéről

A szociális támogatás és bérlet pályázat beadási időszak végének közeledtével (melynek végső határideje 2019. június 21. 23:59) a Külügyi bizottság, a fordítandó dokumentumok nagy száma miatt, a beadási határidőig CSAK azokat az iratokat tudja vállalni fordításra, amik 2019. június 19. 23:59-ig beérkeznek hozzájuk. A bizottság e-mailen itt érhető el: szteehokkb@gmail.com
FONTOS! A 2019. június 19-én este 23:59 után beérkező dokumentumok fordításai NEM készülnek el a beadási időszak végéig!

Megértéseteket köszönjük!

SZTE EHÖK

2019/2020. tanévre szóló Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati kiírás

Pályázók köre

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  2016. július 1-jétől hatályos módosítása szerint, a 114/D. § (1) bekezdés c) pontjának valamint a 114/G. § (3) bekezdésének megfelelően az ösztöndíj neve 2017. februártól nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályok - az Nftv. valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a 2019/2020. tanévben változatlanok.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000,- Ft havonta az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Azok a hallgatók, akik a törvényi rendelkezés értelmében az alapképzést követően mesterképzésben folytatják a tanulmányaikat, amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyeréséhez szükséges egyéb feltételeknek megfelelnek, pályázhatnak a kiírásnak megfelelően nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra.

Az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben - a folyósítás időszakában - felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként.

Az Nftv. 59. § (2) bekezdése alapján nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya - az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint -, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert.

Pályázati feltételek

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2018/2019-es tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

A Szegedi Tudományegyetemen 93 hallgató pályázatának elfogadása várható.

A kiemelkedő tanulmányi eredmény értékelése során a hallgatónak a karon megállapított 100%-os tanulmányi eredmény legalább 90%-át kell teljesítenie.

Pályázati eljárás

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok beadási határideje a hallgatók számára 2019. július 5. (péntek) 23:59 óra.

Pályázni csak a pályázati űrlap kitöltésével lehet, mely az intézmény részletes értékelésének feltüntetésével és érvényesítésével együtt érvényes.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatokat kizárólag elektronikusan a Modulo (https://modulo.etr.u-szeged.hu/) felületen lehet benyújtani a pályázati űrlap kitöltésével és a mellékletek csatolásával. A beadás helye a Szegedi Tudományegyetem elnevezésű virtuális iroda.

Hiányosan kitöltött pályázatokat nem lehet figyelembe venni.

Párhuzamos pályázat - kiemelt tanulmányi ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjjal egyidejűleg nyújthatják be a hallgatók pályázatukat a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra (a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó űrlapon).

További információ a csatolmányban.

 

Magyar Felhívás

Angol Felhívás

 

SZTE EHÖK

Rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázatok - HOSSZABBÍTÁS

Kedves Hallgatók!

Az SZTE EHÖK Elnökségének döntése értelmében a felsőbb évesek rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázatainak hosszabítási időszaka a következő:

2019. június 3. 10:00 – 2019. június 21. 23:59

Fontos!

Azon hallgatók, akiknek kollégiumi elhelyezési kérelme el lett utasítva szociális pont hiánya végett, mindenképp adjanak be fellebbezést ( Modulo - Kollégiumi jelentkezés űrlap - "Csatolt űrlap kitöltése" - Fellebbezés ), mivel jelen hosszabbítás alatt a helyzetfelmérési adatlapok újra beadhatóak.

A határidő nem csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik már adtak be általános szociális helyzetfelmérési adatlapot! Új általános szociális helyzetfelmérési adatlap beadására is van lehetőség. Akik még az általános szociális helyzetfelmérőjükhöz nem csatoltak rendszeres szociális ösztöndíj és / vagy városi tanulóbérlet pályázati űrlapot, ugyaneddig a határidőig megtehetik. A rendszeres szociális ösztöndíj és tanulóbérlet pályázati űrlap csatolásának továbbra sem feltétele a lezárt, pontozott általános szociális helyzetfelmérő adatlap, elegendő, ha véglegesített. Az űrlapokat a pályázati időszak lezárta után, a ponthatárhúzás előtt összefrissíti a rendszer.

Az eredeti pályázati felhívás és a segédletek, mellékletek itt találhatóak.

SZTE EHÖK

Hiánypótlás 2019/2020 I. féléves szociális alapú juttatásokra és kollégiumi elhelyezésre

2019.05.20. 12:00-tól - 2019.05.26. 23:59-ig van lehetőség pótolni rendszeres szociális ösztöndíj, városi tanulóbérlet, kollégiumi elhelyezés, szubjektív pont elleni fellebbezés űrlapokat, illetve akinek az általános szociális helyzetfelmérő űrlapját visszaküldték hiánypótásra, az ebben az időszakban még feltöltheti a szükséges dokumentumokat. Miután a hallgató pótolta a hiányosságait, újra be kell adnia az űrlapot, hogy a bíráló leellenőrizhesse.

Továbbá pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akik ebben az időszakban már mentették le az űrlapjukat (tehát piszkozatként szerepel a moduló rendszerében), de még nem adták be azt.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok a hallgatók, akik az általános helyzetfelmérő űrlapot nem kezdték el kitölteni.

A részletes pályázati felhívás és az igazoláslista ITT olvasható.

SZTE EHÖK

2019. évi SZTE Teleki Blanka Kollégiumi Bizottsági választás végeredménye

Részletek a csatolmányban.

1 2 3 4 6 8 9 10 159 160