Ehok logo

Hírek

2018. évi SZTE BTK HÖK Választások Jelölő fordulójának az eredménye

SZTE BTK HÖK Választások Jelöléseinek elfogadása

SZTE TTIK HÖK Választások Jelöléseinek elfogadása

Kilenc JGYPK-s hallgató részesült Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban

A díjazottakat Dr. Döbör András, a JGYPK dékánja valamint T. Molnár Gizella, közkapcsolati dékánhelyettes és Molnár Evelin (HÖK) köszöntötték. Az ösztöndíj nyertesei igen erős mezőnyből kerültek ki. A pályázatok elbírálásának szempontjai közé tartoztak a tanulmányi eredmények, a nyelvvizsgák, az OTDK és egyéb tanulmányi versenyeken elért eredmények.

A "legjobbak díját" alapképzés szakon Andrásik Ilona, Gereczné Deák Zsuzsanna Éva, Horváth Henrietta, Ótott-Kovács Réka (a legmagasabb pontszámmal), Kovács Alexandra Ildikó, Kovács Bettina, Sárkány Gabriella és Vecseri Zita vehette át. Mesterképzésen Dinnyés Katalin Julianna réseszült elismerésben.

Az ösztöndíjak átadása után fogadáson köszöntötték a hallgatókat, melyen Döbör András dékán sok sikert kívánt a továbbiakhoz.

SZTE EHÖK

Halloween-i játszóházat szervez az SZTE BTK HÖK

Halloween-i játszóházat szervez a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Hallgatói Önkormányzata. Kezdés A. Platz-ban 19:00-tól, utána pedig továbbhaladnak az esemény többi helyszínére.

Az állomásos Kísértetházas Játszóház vetélkedőre 5 csapat adta be a jelentkezését, ők fognak megküzdeni ezen a félelmetes éjszakán az értékes nyereményekért.

Elöljáróban kiadták a szervezők, hogy aki jelmezben érkezik az eseményre, plusz pontot kaphat a zsűritől, előfeladatként pedig Halloween-i sütik készítését adták fel, melynél szintén a versenyzők fantáziájára lett bízva az édesség fajtája, kinézete és ízvilága. 

(A tavalyi eseményről sem hiányzott a kreativitás)

A nyeremények között pizzát, valamint italkuponokat találhatnak az est győztesei.

A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

SZTE EHÖK

 

2018. évi Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Választások Eredménye

Érettségi felkészítő tanfolyamot szervez az SZTE EHÖK

A nehezedő érettségi követelmények teremtette helyzetben az SZTE EHÖK Külügyi és Kulturális Bizottságának kezdeményezése elérhető árú, minőségi előkészítő programot kínál az érettségi előtt álló 11. és 12. osztályosoknak.

Tanfolyam indul matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, kémia, biológia és angol tárgyakból. A részvételi díj 25.000 forint/fő/tantárgy.  A képzés 2018 november 15. és március 23. között zajlik, minden héten szombatonként. 

Az egyetem legkiválóbb MA és PhD hallgatói tartják a tanórákat. A foglalkozásokon a gimnáziumi órákhoz képest nagyobb lehetőség nyílik az interaktív tanulásra, illetve a tanfolyam intenzitása lehetőséget nyújt atananyag átfogó, összefüggéseiben történő elsajátítására, összhangban a kétszintű érettségi követelményeivel.

A kétszintű érettségi rendszer bevezetése óta számos középiskolának problémát jelent az emelt szintű tanmenet leadása mellett célzottan, az érettségire is felkészíteni a tanulókat. Az EHÖK kezdeményezésével ezt a problémát igyekszik megoldani. A foglalkozásokon 12-15 fős csoportokban interaktív módon igyekeznek magabiztos, átfogó tudást adni a diákoknak a típusfeladatok begyakorlásával, a nehezebb vagy szóbeli témák átbeszélésével.

Elsősorban a végzős hallgatóknak szól a tanfolyam, de várják a 11. osztályosokat is. A képzés egypróbaérettségivel zárul, melyen mindenki ellenőrizheti az addig megszerzett tudását.

Jelentkezni ITT lehet.

További információkért pedig a szztefelvi@gmail.com e-mail címen lehet érdeklődni.

SZTE EHÖK

 

Ujvári János diplomadíj-pályázat kiírás

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiemelt fontossággal kezeli, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a szellemitulajdon-védelmi kérdések jelenlétére a napi életben, és a szellemitulajdon-védelem szerepére a gazdasági folyamatokban. Ennek a munkának a részeként a hivatal évtizedes múltra visszatekintő pályázatot ír ki minden évben végzős felsőoktatási hallgatók részére.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat a választott diplomadolgozati témájukhoz kapcsolódva mutatja be a végzős hallgatóknak a szellemitulajdon-védelem szerepét és jelentőségét a mindennapi életben, és olyan tudáshoz juttatja a hallgatókat, amit a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosítani tudnak a saját vagy cégük által fejlesztett megoldások piaci oltalmának és menedzselésének során.

A pályázat tartalma
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve. A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, aki végigkíséri a hallgatót a dolgozat elkészítésén.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:

  • szabadalom/használatiminta-oltalom,
  • védjegyoltalom,
  • formatervezésiminta-oltalom,
  • szerzői jog,
  • szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

A hivatalos pályázati kiírás a mellékletben található.

2018. évi SZTE TTIK HÖK Választás

2018. évi SZTE BTK HÖK Választások

1 2 3 4 6 8 9 10 150 151