Ehok logo

Hírek

Pályázati felhívás a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Pályázati felhívás

A Miniszterelnökség

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2019. évi

Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: MKÖ Program) keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama tíz hónap, melyből hét hónapot Magyarországon, egy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó államigazgatási szervnél vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyikében, három hónapot pedig elsősorban valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek.

A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt mentorok segítik.

Az MKÖ Program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a kormánytisztviselői karrier megkezdésére.

Az MKÖ Program várható időtartama: 2019. március 1. – 2019. december 31.

Pályázati feltételek:

 •  a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév;
 •  magyar állampolgárság;
 •  cselekvőképesség;
 •  büntetlen előélet;
 •  felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
 •  tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B2** szintű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható);
 •  a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszony nem áll fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  angol nyelvből C1 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;
 •  egyéb élő nyelvből B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga.

 

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:

 •  Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.
 •  Az ösztöndíjas jogviszonyt a Kttv. 47. §-a és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet szabályozza.

Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy a tízhónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően kormánytisztviselői kinevezésre a Kttv. 39-40. §-ában és 42. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell.

Az ösztöndíj összege: hazai programszakaszra havi 250.000,- Ft adómentes jövedelem

Az ösztöndíj havi összegéről szóló közlemény – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi szakaszára eltérő összegben – az ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni csak elektronikus formában, a www.osztondijjelentkezes.kormany.hu oldalon az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:

 • magyar nyelvű önéletrajz (az ajánlott minta az oldalról letölthető), formátum: .doc, .docx, .pdf;
 • a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló diploma (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél), formátum: .doc, .docx, .pdf;
 • nyelvvizsga bizonyítvány – a legmagasabb szintű, maximum 3 db formátum: .doc, .docx, .pdf.

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a pályázat beküldését és véglegesítését, illetve a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Pályázati időszak: 2018. december 14. – 2019. január 21.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. január 21. (hétfő) 24:00 óra

A pályázat elbírálásának módja, rendje és az értékelés szempontjai:

A beérkezett pályázatuk alapján formai szűrésen megfelelt pályázók egy komplex kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás első, írásbeli fordulója az MKÖ Programmal kapcsolatos tájékozottságot mérő feladatsor kitöltését foglalja magában, amelyre a pályázatok formai szűrését követően kerül sor.

Az írásbeli forduló kiértékelését követően a legjobb eredményt elérők, a jelentkezők 20%-a, de maximum 100 fő kerül behívásra a második, szóbeli fordulóra, amely strukturált interjúból, motivációs beszélgetésből, valamint idegen nyelvű elbeszélgetésből áll, mely a jelentkező által választott angol vagy német vagy francia nyelven zajlik.

A szóbeli fordulón történő megfeleléshez a jelentkező által választott idegen nyelven történő elbeszélgetésen a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret B2 szintjének elérése szükséges.

A Miniszterelnökség szükség esetén harmadik fordulós meghallgatást tarthat.

Az eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a nyertes pályázók személyére, melynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

A Program megvalósításának fedezete a Miniszterelnökség 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A pályázat alapján felvehető ösztöndíjasok száma: 50 fő

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2019. február 15.

Kapcsolat és további információ:

Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály

Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével:

www.mkop.hu

www.osztondijprogram.kormany.hu

SZTE EHÖK

Mentorháló évadzáróelőadás

Évadzáró esti beszélgetése következik a Mentorháló "Pedagógiáról másképp" c. sorozatának. A nagycsoportos gyermekeket nevelő családok élete hamarosan fontos mérföldkőhöz érkezik: gyermekük néhány hónapon belül iskolás lesz, éppen ezért a beszélgetés témája az iskolaérettség lesz.

Vajon honnan tudhatjuk, hogy iskolaérett-e gyermekünk?
Mit vizsgál az iskolaérettségi vizsgálat?
Hogyan döntheti el a szülő, hogy gyermeke szociálisan megérett az iskolára? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket járhatnak körbe a résztvevők tapasztalt szakemberek segítségével.

A beszélgetés időpontja: 2018. december 14. péntek 17.00-19.00

A rendezvény helyszíne: Somogyi-könyvtár 1. emeleti olvasóterme, Szeged, Dóm tér 1-4.

A beszélgetés résztvevői:

 • Vendég: Weiszhaár Beáta pedagógiai szakpszichológus, gyógypedagógus, a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szegedi tagintézményének vezetője
 • Az est házigazdái: Tóthné Kovács Éva tanító és Rajné Simon Krisztinaóvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

A programra szívesen várnak szülőket/nagyszülőket, óvodapedagógusokat, tanítókat, egyetemi oktatókat és hallgatókat, de természetesen minden más érdeklődőt sok szeretettel látnak.

A részvétel most is ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Ingyenes regisztráció ITT.

SZTE EHÖK

SZTE JGYPK HÖK Választások választási forduló eredménye

SZTE GTK HÖK Választások Választó fordulójának az eredménye

Nyílt napot tart az SZTE ÁOK

December 8-án 10 órától tartja nyílt napját a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara.

Az eseményen Prof. Dr. Sáry Gyula oktatási dékánhelyettes, Prof. Dr. Peták Ferenc Tudományos Diákköri Tanács titkára ismeretterjesztő előadásait hallhatják az érdeklődők.

Bemutatkozik a hallgatói önkormányzat és a hallgatói szakmai szervezetek, majd tájékoztatót tartanak a diákhitelről is, a SKILL Orvosi Készségfejlesztési Központ pedig bemutató foglalkozásokat tart. 

A rendezvény nem regisztrációköteles, szívesen várnak minden érdeklődőt.

SZTE EHÖK

Vizsgaidőszakban is látogathatóak a rendszeres sportfoglalkozások

A meghirdetett rendszeres sportfoglalkozások a vizsgaidőszakban is működnek.

Helyszín és időpont információ a csatolmányban.

SZTE EHÖK

Karácsonyi játék és élelmiszergyűjtést szervez az SZTE ETSZK HÖK

Karácsonyi játék és élelmiszergyűjtést szervez a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Hallgatói Önkormányzata a Mosolykommandó Alapítvánnyal karöltve.

A Mosolykommandó Alapítványt 2015-ben szegedi fiatalok alapították, abból a célból, hogy társadalmi felelősségvállalással, betegek és rászorulók élethelyzetének a javítása céljából önkéntes munkát végezzenek. 

A tavalyi évben a Mosolykommandó Alapítvány karácsony előtt 80 rászoruló családot látogatott és ajándékozott meg az összegyűjtött adományokból. 
Idén hozzájuk csatlakozik az ETSZK HÖK, hogy segítsenek nekik a gyűjtésben, ezzel minél több nélkülöző családba igyekeznek elhozni a boldogságot. 

A gyűjtés december 4-től december 17-ig tart.

További információ:

https://www.facebook.com/events/609545989474404/

SZTE EHÖK
 

Az SZTE TTIK és a ZMK HÖK is adományt gyűjt

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai, valamint a Zeneművészeti Kar Hallgatói Önkormányzatának testülete is adománygyűjtést szervezett a Karitáció Alapítvánnyal karöltve.

Mint már korábban írtuk, a Karitáció Alapítvány a szociális, családsegítő, kulturális, egészségvédelmi és gyógyító tevékenységét közhasznú jelleggel működteti. Egész évben segítő programokkal teszik a nélkülözők életét könnyebbé, boldogabbá. Az alapítvány egyik nagy sikere a Bohócdoktor Mozgalom, ami már 2008 óta működik. Segítő tevékenységükkel minden héten más más kórházakban varázsolnak mosolyt a gyermekek arcára. 

Tavaly a ZMK HÖK szintén együttműködött az alapítvánnyal, akkor ruhagyűjtést szerveztek, amely hatalmas sikerrel zárult. A legutóbbi eredményeken felbuzdulva döntöttek úgy, hogy idén összefognak a TTIK HÖK tagjaival is, így remélve még több felajánlást a rászorulók javára.

Idén tartós élelmiszert, játékokat, ruhát lehet eljuttatni a HÖK-ökön és az alapítványon keresztül a rászorulóknak.

A gyűjtés zárásaként jótékonysági koncertet adnak a Zeneművészeti Kar hallgatói december 11-én 18 órától a ZMK Fricsay-hangevrsenytermében.

További információ a mellékletben.

SZTE EHÖK

Karácsonyi adománygyűjtést szervez az SZTE BTK HÖK

A ünnepek közeledtével a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának testülete a Karitáció Alapítvánnyal és a Babtista Szeretetszolgálattal karöltve, idén is adománygyűjtést szervez a rászoruló és beteg gyermekek részére.

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány az 1996-os megalapítása óta eltelt évek alatt akkorára nőtt, hogy  a világ 18 országában nyújt rendszeres segélyt, élelmet, humanitárius és lelki segítséget, és hajt végre fejlesztési programokat szükséget szenvedő és szociálisan perifériára szorult emberek számára, így könnyítve nehéz helyzetükön lehetőséget biztosítva számukra egy emberibb élethez. Az alapítvány egyik ötlete ma már országszerte ismertté vált: a Cipősdoboz akciónak célja a rászoruló, árva, nagycsaládos, vagy beteg gyerekek karácsonyi megajándékozása.

A Karitáció Alapítvány a szociális, családsegítő, kulturális, egészségvédelmi és gyógyító tevékenységét közhasznú jelleggel működteti. Egész évben segítő programokkal teszik a nélkülözők életét könnyebbé, boldogabbá. Az alapítvány egyik nagy sikere a Bohócdoktor Mozgalom, ami már 2008 óta működik. Segítő tevékenységükkel minden héten más más kórházakban varázsolnak mosolyt a gyermekek arcára. 

A BTK HÖK segítségével bárki csatlakozhat az adakozáshoz. A Cipősdoboz akcióhoz nem kell mást tenni, mint keresni egy üres cipősdobozt, majd megtölteni olyan apróságokkal, amiknek egy nélkülöző kisfiú vagy kislány örülne. Kerülhet bele könyv, színező, játék, sporteszköz, higiéniai felszerelés, nem romlandó édesség, iskolai felszerelés, íróeszköz, stb. - az ajándékoknak csak a fantázia és a doboz mérete szabhat határt. 
A dobozt ekkor be kell csomagolni, valamint ráírni, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak készült az ajándék, és bevinni az SZTE BTK HÖK irodára december 20-ig. 

Idén a Bohócdoktorok munkáját is segíthetik az adakozni vágyók, egy tábla csokoládéval, melyet december 14-ig lehet leadni szintén a BTK HÖK irodáján. 
 

További információ: https://www.facebook.com/events/1121680174678758/

http://ciposdoboz.hu/

http://karitacio.hu/

SZTE EHÖK

 

SZTE DÖK Választások jelölő fordulójának az eredménye

1 2 3 4 6 8 9 10 154 155