Ehok logo

Hírek

2019/2020. tanévre szóló Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati kiírás

Pályázók köre

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  2016. július 1-jétől hatályos módosítása szerint, a 114/D. § (1) bekezdés c) pontjának valamint a 114/G. § (3) bekezdésének megfelelően az ösztöndíj neve 2017. februártól nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályok - az Nftv. valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a 2019/2020. tanévben változatlanok.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000,- Ft havonta az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Azok a hallgatók, akik a törvényi rendelkezés értelmében az alapképzést követően mesterképzésben folytatják a tanulmányaikat, amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyeréséhez szükséges egyéb feltételeknek megfelelnek, pályázhatnak a kiírásnak megfelelően nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra.

Az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben - a folyósítás időszakában - felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként.

Az Nftv. 59. § (2) bekezdése alapján nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya - az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint -, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert.

Pályázati feltételek

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2018/2019-es tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

A Szegedi Tudományegyetemen 93 hallgató pályázatának elfogadása várható.

A kiemelkedő tanulmányi eredmény értékelése során a hallgatónak a karon megállapított 100%-os tanulmányi eredmény legalább 90%-át kell teljesítenie.

Pályázati eljárás

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok beadási határideje a hallgatók számára 2019. július 5. (péntek) 23:59 óra.

Pályázni csak a pályázati űrlap kitöltésével lehet, mely az intézmény részletes értékelésének feltüntetésével és érvényesítésével együtt érvényes.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatokat kizárólag elektronikusan a Modulo (https://modulo.etr.u-szeged.hu/) felületen lehet benyújtani a pályázati űrlap kitöltésével és a mellékletek csatolásával. A beadás helye a Szegedi Tudományegyetem elnevezésű virtuális iroda.

Hiányosan kitöltött pályázatokat nem lehet figyelembe venni.

Párhuzamos pályázat - kiemelt tanulmányi ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjjal egyidejűleg nyújthatják be a hallgatók pályázatukat a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra (a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó űrlapon).

További információ a csatolmányban.

 

Magyar Felhívás

Angol Felhívás

 

SZTE EHÖK

Rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázatok - HOSSZABBÍTÁS

Kedves Hallgatók!

Az SZTE EHÖK Elnökségének döntése értelmében a felsőbb évesek rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázatainak hosszabítási időszaka a következő:

2019. június 3. 10:00 – 2019. június 21. 23:59

Fontos!

Azon hallgatók, akiknek kollégiumi elhelyezési kérelme el lett utasítva szociális pont hiánya végett, mindenképp adjanak be fellebbezést ( Modulo - Kollégiumi jelentkezés űrlap - "Csatolt űrlap kitöltése" - Fellebbezés ), mivel jelen hosszabbítás alatt a helyzetfelmérési adatlapok újra beadhatóak.

A határidő nem csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik már adtak be általános szociális helyzetfelmérési adatlapot! Új általános szociális helyzetfelmérési adatlap beadására is van lehetőség. Akik még az általános szociális helyzetfelmérőjükhöz nem csatoltak rendszeres szociális ösztöndíj és / vagy városi tanulóbérlet pályázati űrlapot, ugyaneddig a határidőig megtehetik. A rendszeres szociális ösztöndíj és tanulóbérlet pályázati űrlap csatolásának továbbra sem feltétele a lezárt, pontozott általános szociális helyzetfelmérő adatlap, elegendő, ha véglegesített. Az űrlapokat a pályázati időszak lezárta után, a ponthatárhúzás előtt összefrissíti a rendszer.

Az eredeti pályázati felhívás és a segédletek, mellékletek itt találhatóak.

SZTE EHÖK

Hiánypótlás 2019/2020 I. féléves szociális alapú juttatásokra és kollégiumi elhelyezésre

2019.05.20. 12:00-tól - 2019.05.26. 23:59-ig van lehetőség pótolni rendszeres szociális ösztöndíj, városi tanulóbérlet, kollégiumi elhelyezés, szubjektív pont elleni fellebbezés űrlapokat, illetve akinek az általános szociális helyzetfelmérő űrlapját visszaküldték hiánypótásra, az ebben az időszakban még feltöltheti a szükséges dokumentumokat. Miután a hallgató pótolta a hiányosságait, újra be kell adnia az űrlapot, hogy a bíráló leellenőrizhesse.

Továbbá pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akik ebben az időszakban már mentették le az űrlapjukat (tehát piszkozatként szerepel a moduló rendszerében), de még nem adták be azt.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok a hallgatók, akik az általános helyzetfelmérő űrlapot nem kezdték el kitölteni.

A részletes pályázati felhívás és az igazoláslista ITT olvasható.

SZTE EHÖK

2019. évi SZTE Teleki Blanka Kollégiumi Bizottsági választás végeredménye

Részletek a csatolmányban.

Teleki Blanka Kollégiumi Bizottság választások jelölő fordulójának az eredménye

Részletek a csatolmányban.

Huszonkét nemzet képviselte magát az idei Nemzetközi Kulturális Esten

 

A rendezvényt nyolcadik alkalommal is az Orvostudományi kar dékánja nyitotta meg, ebben az évben Dr. Lázár György. A beszédeket követően különböző országok hallgatói vették át a színpadot ilyen módon is biztosítva az est nemzetközi színvonalát, nemcsak a produkciók a minőségével. Több mint kétezer, többségiben nemzetközi hallgatót, bilincselt le többek között Dél-Korea, India, Nigéria produkciója. A közönség reakciójából ítélve, bármiféle szubjektivitást hátrahagyva jelenthetjük ki, hogy a show-t a magyar néptáncosok lopták el, hol meglepő - hol lebilincselő produkciójukkal.

 

 

Dr. Széll Márta rektorhelyettes asszony kiemelte beszédében, hogy egy ilyen est tökéletesen reprezentálja, hogy milyen sokszínű és nemzetközi a hallgatói élet Szegeden és a diákok tehetsége nemcsak a tanulásban vagy vizsgázásban nyilvánul meg.

 

 

Az est további részében a vendégeknek tizenkilenc ország konyháját volt lehetőségük megízlelni az erre a célra felállított standoknál, ahol az adott országról pár színes kép vagy infó grafika segítségével pár hasznos információt is megismerhettek. A hallgatók különböző desszertekkel, levesekkel és fő ételekkel készültek, a kétezer vendégből adódóan jelen esetben a gyorsaságon is múlott ki milyen mértékben tudta gasztronómiai oldalról is kiélvezni az estét. Kínálat a norvég lazactól kezdve a japán sushin át a jordániai hús golyókig terjedt. Zárásképpen a túlzott kalóriabevitelt az X-Faktorban is fellépő, jelenleg traumatológus rezidens Taka által megnyitott bulival dolgozták le a résztvevők.

Felhívás 2019/2020 I. féléves szociális alapú juttatásokra és kollégiumi elhelyezésre

Kedves Hallgatók!


Szociális alapú juttatásoknak nevezzük azon támogatásokat, melyeket egy adott hallgató szociális helyzete alapján kell megállapítani. Ilyen támogatásnak minősül a rendszeres szociális ösztöndíj, a városi tanulóbérlet, valamint részben a kollégiumi elhelyezés is. Szociális alapú juttatásra azon hallgató jogosult, aki: teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben vevő hallgató, valamint aki államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. Mindháromra a Modulo elnevezésű elektronikus felületen kell leadni a pályázatokat. ( Modulo: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2 )


1.) Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjra azon államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben tanuló hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek ( 2018. november 19. után benyújtott) általános szociális helyzetfelmérési adatlapon meghatározott szociális pontszámmal és nyújtottak be / csatoltak rendszeres szociális ösztöndíj kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig. ( A meghatározott pontszám a későbbiekben kerül át a csatolt űrlapokra. ) Az ösztöndíjat félévente öt hónapra nyerheti el egy hallgató, melynek összege 8000 és 14000 forint között mozog, valamint akik megfelelnek különböző előnyben részesítési kategóriának / kategóriáknak, megfelelően emelt összegű ösztöndíjra jogosultak.

2.) Helyi közlekedési bérlet

Városi tanulóbérletre azon államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben tanuló hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek ( 2018. november 19. után benyújtott) általános szociális helyzetfelmérési adatlapon meghatározott szociális pontszámmal és nyújtottak be / csatoltak városi tanulóbérlet kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig. ( A meghatározott pontszám a későbbiekben kerül át a csatolt űrlapokra. ) A helyi közlekedési bérletet félévente öt hónapra nyerheti el egy hallgató. A pályázat útján elnyertbérleteket a Hallgatói Szolgáltató Irodában van lehetőség átvenni a Hallgatói Szolgáltató Iroda által meghatározott időpontig. A pályázó hallgatók 90%-a részesül ilyen jellegű utazási támogatásban.

3.) Kollégiumi elhelyezés

Kollégiumi elhelyezésre azon államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek ( 2018. november 19. után benyújtott ) lezárt, pontozott státuszú általános szociális helyzetfelmérési adatlappal, valamint nyújtottak be / csatoltak „Kollégiumi jelentkezés” kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig. A kollégiumi elhelyezés esetében a hallgatók tanulmányi teljesítésükre is kapnak pontot, így a kollégiumi felvételikor nem csak a hallgatók szociális helyzetét veszik figyelembe. Szegeden nem csak egyetemi kollégiumokba nyerhetnek felvételt a hallgatók, mivel több Szakkollégium, illetve nem egyetemi kollégium is van. Ha valaki ezen szakkollégiumok vagy nem egyetemi kollégiumok egyikébe szeretne felvételt nyerni, úgy az adott kollégiumot szükséges felkeresnie. ( A Móra Ferenc Szakkollégiumba viszont szintén a Modulo felületén kell pályázatot leadni. ) Amennyiben egy adott hallgató kollégiumi jelentkezése elutasításra kerül, fellebbezést nyújthat be, melyet szintén a Moduloban kell intézni, egyetemi kollégiumok esetében. A fellebbezést a „Kollégiumi jelentkezés” űrlaphoz kell csatolni a döntést követően a meghatározott határidőig. A kollégiumi felvételi eljárásban az adott Kollégiumi Bizottság hoz döntést. A kollégiumi jelentkezés során lehetőség van akadálymentesített elhelyezés igénylésére is, melyhez igazolás feltöltése szükséges.

A kollégiumi kérelem benyújtási határideje:

2019. április 1500:01-től, 2019május 1723:59-ig.

A rendszeres szociális támogatás, bérletigénylés benyújtási határideje:

2019április 1500:01-től 2019május 1723:59-ig.

Fontos!

Aki rendelkezik 2018. november 19. után beadott, lezárt pontozott helyzetfelmérési adatlappal, annak nem kötelező újat beadnia, elegendő ahhoz hozzácsatolni a kapcsolódó űrlapot / űrlapokat. Csatolt űrlapok nélkül, vagyis: (‘Rendszeres szociális ösztöndíj igénylés’, ‘Városi tanulóbérlet igénylés’, ‘Kollégiumi felvételi kérelem’) nélkül NEM LEHET SIKERES A PÁLYÁZAT!

Érdeklődni a jutter@ehok.u-szeged.hu email címen lehet!

Minden, a pályázattal kapcsolatos további információt megtaláltok az alábbi csatolmányokban:

NAGYON FONTOS INFORMÁCIÓK, KATTINTS RÁM!!!​

Modulo2 kitöltési útmutató

Keltezési kritériumok

Egyszerűsített igazoláslista

Gyakran Ismételt Kérdések

Egy főre jutó jövedelem számítása

Szubjektív pontrendszer

Pontrendszer

Igazoláslista

Rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázati kiírás

Kollégiumi felvételi naptár

2019. évi SZTE FOK Választás választó fordulójának az eredménye

Részletek a csatolmányban.

2019. évi SZTE ZMK HÖK Választás választó fordulójának az eredménye

Részletek a csatolmányban.

2019. évi SZTE MK HÖK Választás Választó fordulójának az eredménye

Részletek a csatolmányban.

1 2 4 6 7 8 9 156 157