Ehok logo

Hírek

Véget ért az EHÖK Roadshow

Unyatyinszki György, a SZTEreo újságírója

2011-ben – a korábbi évek kialakult gyakorlatához hűen – is megrendezésre került az EHÖK Roadshow. A rendezvénysorozat keretei között az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat különböző Bizottságainak tagjai tájékoztatták a leendő elsőéves hallgatókat munkájukról, illetve arról, hogy milyen jellegű kérdésekkel, problémákkal fordulhatnak hozzájuk.

A Roadshow tematikája idén a megszokottól kicsit eltért, hiszen a szeptember 1-3 között megrendezésre kerülő Összegyetemi Gólyatábor miatt az EHÖK tagjainak csaknem 1 hét leforgása alatt kellett ellátogatnia az egyes karok gólyatáboraiba.

 • Aug. 9. BTK (Szeged)
  http://www.partyponty.hu/album.php?albumid=5106
 • Aug. 11. AOK-FOK-GYTK (Balatongyörök)
  http://www.partyponty.hu/album.php?albumid=5116
 • Aug. 12. GTK (Kunfehértó)
  http://www.partyponty.hu/album.php?albumid=5117
 • Aug. 14. JGYPK (Szeged)
  http://www.partyponty.hu/album.php?albumid=5122
 • Aug. 15. ÁJTK (Mártély)
  http://www.partyponty.hu/album.php?albumid=5124
 • Aug. 16. MK (Gyomaendrőd)
  http://www.partyponty.hu/album.php?albumid=5132
 • Aug. 17. ETSZK (Békés)
  http://www.partyponty.hu/album.php?albumid=5134
 • Aug. 18. MGK (Hódmezővásárhely)
  http://www.partyponty.hu/album.php?albumid=5144
 • Aug. 18. TTIK (Kecskemét)
  http://www.partyponty.hu/album.php?albumid=5150

A rendezvénysorozat alatt az elsőéves hallgatók megismerkedhettek az EHÖK egyes bizottságainak/egységeinek, így a Tanulmányi Tanácsadó Szolgálatnak, a Jogsegélyszolgálatnak, a Külügyi Bizottságnak, az EHÖK SE valamint a Rendezvényszervező és Kulturális Bizottságnak a működésével, feladataival. Megismerkedtek a hallgatói érdekképviselet fontosságával, a szegedi hagyományokkal.

A videók, teljes interjúk hamarosan elérhetőek lesznek, addig is:

http://www.youtube.com/watch?v=og07Yk3oysU

http://www.youtube.com/watch?v=frLP1fczEwE

http://www.youtube.com/watch?v=gkadmb8La64

http://www.youtube.com/watch?v=6GQNpeplzmo

http://www.youtube.com/watch?v=dlXBlHz2PaQ

http://www.youtube.com/watch?v=bCKXaOaq2k4

Tájékoztatás jogorvoslati kérelem benyújtásáról, illetve kollégiumi várólistára való jelentkezésről

Kedves Hallgatók!

Amennyiben a 2011./2012. tanévre vonatkozó kollégiumi férőhely iránt benyújtott kérelmek tárgyában hozott döntés a hallgató egyéni jogát vagy jogos érdekét érinti, akkor a döntés ellen a hallgató – személyes átvételtől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, amelyről – a Szegedi Tudományegyetem „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzata alapján – a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsa dönt. A kérelmet a MODULO elektronikus rendszerében a „Jogorvoslati kérelem” c. űrlap kitöltésével lehet benyújtani.

Kollégiumi várólistára való jelentkezéshez is a MODULO elektronikus rendszerben van lehetőség, a „Kollégiumi várólistára jelentkezés” c. űrlap kitöltésével. Az űrlap beadásához szükséges, hogy a pályázó rendelkezzen szociális helyzetfelmérő pontszámokkal (lezárt pontozott pályázattal), ennek hiányában új helyzetfelmérő pályázatot kell kitölteni. Aki korábban már jelölt meg várólistás jelentkezést, annak is van lehetősége ezzel a pályázattal más kollégium várólistájára jelentkezni, így az előző várólistaként megjelölt kollégiumi kérelem törlésre kerül.

Tájékoztató az általános szociális helyzetfelmérő űrlappal / rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása / kollégiumi férőhely iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás részleteiről

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatunk Benneteket a 2011. július 28. napjától irányadó általános szociális helyzetfelmérő űrlappal / rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása / kollégiumi férőhely iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás részleteiről.

A pályázatok benyújtása az alábbi határidőkig lehetséges:
a.) Kollégiumi jelentkezés (pHD kivételével bármilyen SZTE felsőoktatási képzésben részt vevő elsőéves hallgatók részére):
2011. július 28. 08:00 perctől – 2011. augusztus 08. 23:59 percig

b.) Hiánypótlás, fellebbezés (kizárólag azoknak, akik 2011. augusztus 08. 23:59 percig már nyújtottak be kérelmet, függetlenül attól, hogy az ilyen módon 2011. augusztus 08. 23:59 percig benyújtott kérelem hiányos-e, stb.):
2011. augusztus 9-11. között

c.) Döntés kollégiumi felvételről:
2011. augusztus 15.

d.) Pályázat benyújtása a kollégiumi férőhelyek várólistájára (minden hallgató részére):
2011. augusztus 16. 08:00 perctől (egész évben, végső határidő nélkül)

e.) Rendszeres szociális ösztöndíj igénylés kérelem benyújtása :
2011. augusztus 22. 08:00 perctől – 2011. október 02. 23:59 percig

Az eljárással kapcsolatos részletes pályázati kiírás, a pontrendszer és a módosított elfogadható igazolások listája elérhető az űrlap leírásában, valamint az alábbi linkekre kattintva:

A Modulo rendszer elérhető itt: https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/login.ashx

Pályázati felhívás kollégiumi felvételire (elsőéves hallgatók részére)

Tisztelt Hallgatók!

Az SZTE Kollégiumi Szabályzata (KSZ) rendelkezéseinek megfelelően a 2011. júliusában felvételt nyert elsőéves hallgatók számára kollégiumi felvételre pályázatot hirdet.

A kollégiumi felvételre vonatkozó pályázatot az SZTE Kollégiumi Szabályzata és a Kollégiumi Jelentkezések Pontozásos Rendszeréről, Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendjéről szóló szabályzat alapján kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje
2011. augusztus 8. 23:59 perc.

A pályázatot az SZTE elektronikus (internetes) pályázati rendszerében kell benyújtani. (https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/)

Az érvényesen benyújtott, de formai hiba miatt elutasított pályázatok esetében 2011. augusztus 9-11. között – ugyancsak az elektronikus rendszer keretei között – hiánypótlásra
van lehetőség.

E határidő után további hiánypótlásra már nincs lehetőség!

A hallgató a tanulmányai szerint illetékes kollégiumba kérhet kollégiumi elhelyezést a KSZ 4.§ (5) –(6) szerint.
Az ÁJTK hallgatói az ún. karközi kollégiumokba: Herman Ottó „A” Kollégium és a Herman Ottó „B” Kollégium, Károlyi Mihály Kollégium, Móra Ferenc Kollégium, Öthalmi Diáklakások,

 • Az ÁOK hallgatói az Apáthy István kollégiumba és az id. Jancsó Miklós Kollégiumba
 • A BTK hallgatói az ún. karközi kollégiumokba: Herman Ottó „A” Kollégium és a Herman Ottó „B” Kollégium, Károlyi Mihály Kollégium, Móra Ferenc Kollégium, Öthalmi Diáklakások.
 • Az ETSZK hallgatói a Béke utcai Kollégiumba és a Madzsar József Kollégiumba.
 • A FOK hallgatói az Apáthy István kollégiumba és az id. Jancsó Miklós Kollégiumba.
 • A GTK hallgatói az ún. karközi kollégiumokba: Herman Ottó „A” Kollégium és a Herman Ottó „B” Kollégium, Károlyi Mihály Kollégium, Móra Ferenc Kollégium, Öthalmi Diáklakások.
 • A GYTK hallgatói a Semmelweis Ignác Kollégiumba.
 • A JGYPK hallgatói a Teleki Blanka Kollégiumba
 • A MGK hallgatói a Mezőgazdasági Kar Kollégiumába (Hódmezővásárhely, Petőfi u. 10-12.).
 • A MK hallgatói a Mérnöki Kar Kollégiumába.
 • A TTIK hallgatói az ún. karközi kollégiumokba: Herman Ottó „A” Kollégium és a Herman Ottó „B” Kollégium, Károlyi Mihály Kollégium, Móra Ferenc Kollégium, Öthalmi Diáklakások.
 • A ZMK hallgatói a Károlyi Mihály Kollégiumba.

A pályázati űrlap részei: a hallgató szociális helyzetére irányuló kérdések és nyilatkozatok, a felvételi pontszámokra vonatkozó adatok, valamint az MSC szakra felvételt nyert hallgatók
esetében a korábbi közéleti, sporttevékenységre szóló adatok. Ezen adatokhoz, a szabályzatokban megállapított pontrendszer alapján, az elektronikus rendszer pontokat
rendel. (A pontszámításra vonatkozó adatok a Kollégiumi Jelentkezések Pontozásos Rendszeréről, Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendjéről szóló Szabályzat 3.§ és az 1. 2. és az 5. sz. mellékleteiben találhatóak. Az újonnan felvett alapszakos és az osztatlan képzésre felvételt nyert első éves hallgatóknak a kollégiumi jelentkezéskor, a szociális helyzetükre
vonatkozó űrlapot kell feltölteniük.) Az így megállapított pontok nagysága szerint, kollégiumonként elkülönítetten, határozzák meg a kollégiumi bizottságok a hallgatók
sorrendjét. Az egyes kollégiumokban meghatározott férőhelyek száma alapján a felállított sorrend szerint nyerhetnek a hallgatók felvételt a kollégiumokba.

Férőhely hiányában elutasított hallgatók várakozó listára kerülnek azért, hogy a később megüresedett kollégiumi férőhelyekre bekerülhessenek.
Adatok, vagy igazolások hiányával leadott felvételi kérelmet hiányos adatszolgáltatás miatt el kell utasítani. [KSZ 4.§ (19)]

A pályázat elbírálásának határideje
2011. augusztus 15.

Az a hallgató, akinek pályázatát elutasították, fellebbezéssel élhet – szintén a MODULO elektronikus felületén – 2011. augusztus 24-ig annál a Kollégiumi Bizottságnál, ahova
jelentkezett.

A jogorvoslati kérelem elbírálásának határideje: 2011. augusztus 26. A pontozásos rendszer egyes elemeiről felvilágosítás kérhető az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnál (EHÖK IRODA, Szeged, Szentháromság utca 34. , tel: 62/544845), és az adott Kollégiumoknál.

Kérjük a hallgatókat, hogy a kollégiumi felvételre vonatkozó pályázataikat időben minél korábban nyújtsák be!!!

Szeged, 2011. július 5.

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária sk.
oktatási rektorhelyettes

Nyitva tartás változása

Az EHÖK Iroda nyitva tartása 2011. július 5-én és 6-án – technikai okok miatt – az alábbiak szerint alakul:
2011.július 5. (kedd) 8-14
2011. július 6. (szerda) 10-14

Máltai hallgatók Szegeden

Az SZTE EHÖK Mobilitás Programjának keretében 2011. március 5-e és 11-e között 12 máltai egyetemista látogatott Szegedre. A hallgatók elsősorban egyetemi órákat látogattak, azonban a kulturális programok sem maradhattak el.A máltai csapat benyomásait Larkin Zahra foglalja össze.

Hogyan kerültetek kapcsolatba a Szegedi Tudományegyetemmel?

A Máltai Egyetem Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának egyik legfontosabb célja volt az idei évben, hogy elősegítse a hallgatói mobilitását. Ezt többféleképp el lehet érni, például hallgatói csereprogramokkal. Szerencsés véletlen történt, hiszen a megkeresés a SZTE EHÖK Külügyi Bizottsága részéről történt. Az áthallgatási megállapodás teljes mértékben egyezett a célkitűzéseinkkel, így egyetemünkről idén tavasszal egy 12 fős csapat lehetőséget kapott, hogy Közép Európa egyik legnevesebb és legjobb intézményében tanulhasson egy héten keresztül.

Mikor került sor az áthallgatásra, mit tudtatok egyáltalán belesűríteni ebbe az egy hétbe?

Ez az egy hetes csereprogram március 5-én (szombaton) kezdődött és 11-én (pénteken) ért véget. Elsősorban egyetemi órákat látogattunk, amelyeket valamennyi résztvevőnk érdeklődéssel hallgatott. Nagyon pozitív képet kaptunk a Szegedi Tudományegyetemen folyó oktatás minőségéről. Természetesen a szabadidős programokra is jutott időnk. Vendéglátóink, az SZTE EHÖK Külügyi Bizottsága számos érdekes programot biztosított számunkra: kulturális rendezvényeket, múzeumlátogatást, állatkerti sétát, füvészkert- és színházlátogatást. Ezen felül volt alkalmunk fürdőzni a méltán híres magyar termálfürdők egyikében, az Anna Fürdőben, valamint a Szegedi Aquapolisban is jártunk.

Milyen különbségeket tudnál kiemelni az Szegedi és a Máltai Egyetem között?

Egyrészt a mi hallgatóink az SZTE egyik legmodernebb kollégiumában, az Öthalmi Diáklakásokban kapott szállást. Sajnos mi nem rendelkezünk ilyen jól felszerelt kollégiummal. Másrészt ami a meglepő volt, hogy a szegedi egyetemisták térítésmentesen használhatják a helyi tömegközlekedési eszközöket. Eleinte azt hittem, hogy ez magyar sajátosság, utána vendéglátóink felvilágosítottak, hogy ez csak Szegeden van így.

Összességében hogyan értékeled az EHÖK Mobilitás programját?

Vendéglátóink mindent megtettek kényelmünkért és azért, hogy minél kellemesebben és hasznosabban teljen az ittlétünk. A fent említett körülmények és a “külügyeseitek” magatartása miatt a Szegedi Tudományegyetem a legkedveltebb úticél a hallgatóink körében. Ezt jól mutatja, hogy a pályázati rendszerünk megnyitásakor, már az első nap, több mint 120 pályázat érkezett be. Végül ebből került kiválasztásra az a 12 fő, aki Szegedre utazhatott.

Az EHÖK Mobilitás Programjának keretein belül mi is fogadtunk 12 hallgatót az SZTE-ről. Mi nem tudtunk olyan sok programot ingyenesen biztosítani, mint Szeged. Mindenesetre a szegedi egyetemisták a kurzuslátogatáson kívül piknikezhettek Ta’Qaliban, meglátogatták Rabat-ot, ahol megkóstolhatták a híres máltai pastizzit. Éjszakai kiránduláson vetek részt Mdinában, látták Vallettát, valamint az Aranyöbölben is volt lehetőségük strandolni egyet.
A máltai hallgatók pozitív visszajelzései alapján csak remélni tudom, hogy éveken keresztül meg foguk őrizni ezt a kitűnő kapcsolatot.

Kiemelkedően teljesített az EHÖK SE vízilabda szakosztálya

Az SZTE Hallgatói Önkormányzatának vízilabda szakosztálya – annak ellenére, hogy a szezon elején heteken át nélkülözniük kellett a medencés edzéseket – kiemelt helyen végzett a OB II-es bajnokságon. A fiúk előbb az E csoportban mérették meg magukat, ahol a harmadik helyezést értek el, ezt követően pedig megkezdhették harcukat a 11-15. helyért a 28 csapat közül.

A bajnokságban 28 csapat vett részt, az alapszakasz 5 regionális jellegű csoportban került megrendezésre. Az SZTE EHÖK SE az alapszakasz E – csoportjában a 3 helyen zárt.

E csoport

 1. Szolnok – 42 pont
 2. SZUVTE – 36 pont
 3. SZTE EHÖK SE – 20 pont
 4. Szarvas – 14 pont
 5. Békéscsaba – 11 pont
 6. HVSC – 7 pont

Ennek értelmében a regionális csoportokból kikerülő 3 helyezettekkel került egy csoportba. Ezután következett az EHÖK SE számára a helyosztó mérkőzések a 11-15 helyért.

Helyosztók – 11-15. helyért

 1. KESI – 9 pont
 2. SZTE EHÖK SE – 6 pont
 3. Kanizsa Vízilabda – 6 pont
 4. Sportliget Sport – 3 pont
 5. MAFC SCH – 3 pont

Végeredményben az SZTE EHÖK SE vízilabda csapat az első Országos Bajnokságában a 12 helyett tudta megszerezni a 28 csapatból.

Ezúton is gratulálunk a vízilabdás fiúknak!

Áthallgatások, memorandum, tervek a jövőre. Fazekas Évával, az SZTE EHÖK Külügyi Bizottságának elnökével beszélgettünk

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Külügyi Bizottsága két irányvonalon dolgozik: feladatuk, hogy segítsék az itt tanuló külföldieket, illetve hogy lehetőségeket biztosítsanak a magyar hallgatóknak a külföldön tanulásra. Az áthallgatási lehetőségekről, jelenről és jövőről a KB elnökével, Fazekas Évával beszélgettünk.

Hogyan vehetnek részt az SZTE hallgatói egy áthallgatáson?

Az EHÖK honlapján (http://www.ehok.u-szeged.hu/) mindig megtalálhatóak a lehetőségek.Írni kell egy 1-2 oldalas motivációs levelet arról, hogy a hallgató miért szeretne áthallgatásra jelentkezni, egy 0,5-1 oldalas programtervet, hogy mi érdekli őt az adott városban, hogyan fűződik az út a tudományos munkájához.

Szükséges egy tanári ajánlás, illetve egy jogviszonyigazolás, amit a Tanulmányi Osztály állít ki. Figyelembe vesszük még az előző 2 félév hagyományos tanulmányi átlagát is. Előnynek számít a nyelvtudás, a több nyelvvizsga, de nem ez a döntő. Az anyagokat e-mailben (kb@ehok.u-szeged.hu) vagy személyesen (6722 Szeged, Szentháromság u. 34) az irodában lehet leadni. A KB ügyeleti ideje délelőtt 10 és 12 óra közt van.

A leadott dokumentumokból kiszámítunk egy pontszámot, és a pontrendszer alapján rangsoroljuk a hallgatókat.

Mik a mostani lehetőségek a Külügyi Bizottságnál és mik várhatóak a jövőben?

A Külügyi Bizottság főként áthallgatási pályázatokkal foglalkozik, ezek szeptembertől kezdődnek, minden héten vagy kéthetente lesz egy-egy lehetőség. Ebben az évben bővült a paletta, megvan a régi 4 város ( Krakkó, Kolozsvár, Odessza, Tbiliszi ), illetve 4 új helyre is lehet utazni ( Révkomárom, Valetta, Szabadka és Skopje ). Folynak a tárgyalások a berlini Humboldt Egyetemmel, a bolognai, illetve a nápolyi egyetemmel is. Alapvető probléma, hogy nem mindenki tud ingyenes szállást, illetve étkezést biztosítani, így a szerződések az adott város rektorának döntésén is múlnak. Eddig ezek az országok tűnnek a legbiztosabbnak, vannak tervek pl. Tallinba is, illetve a nemrégiben aláírt memorandum kapcsán is sok nemzettel kapcsolatba kerültünk.
Jelen pillanatban még csak tervezet az önkéntes programok összegyűjtése, fejlesztése, mivel 2011 az Önkéntesség Európai Éve. A projekt elsődleges szempontja a toborzás.

Megkíséreljük motiválni a hallgatókat, hogy próbálkozzanak meg az önkéntes programokkal is. Azonban tudni kell, hogy ezek az utak többnyire költségtérítésesek, például, ha valaki Ugandába szeretne utazni, abban az esetben magának kell állnia az utazási költségeket. A közeljövőben megpróbáljuk ezt a problémát is megoldani, vagy esetlegesen kompenzálni, ehhez azonban arra van szükség, hogy a Mobilitás Program teljes gőzzel beinduljon.

Említetted a Tbilisziben aláírt memorandumot: ez pontosan mit foglal magában?

23 szervezettel írtuk alá, ez nem áthallgatási szerződés, hanem egy megállapodási együttműködés. Ha valamelyik egyetem konferenciát szervez, meghívja a többi intézményt. A tervek közt szerepel a nyári egyetemek szervezése is.

A Tbilisziben tartott konferencián felszólaltam annak érdekében, hogy más országok hallgatói önkormányzatai is az EHÖK Mobilitás Programjához hasonló áthallgatási szerződéseket kössenek. A résztvevő országok szerencsére támogatták az előterjesztést, hiszen belátták, hogy a legtöbb hallgató – anyagi lehetőségeinél fogva – nem teheti meg, hogy Erasmus ösztöndíjjal fél évet eltöltsön külföldön. Ráadásul az EHÖK Mobilitási Programja lényegesen több lehetőséget kínál, hiszen a további együttműködések kialakításával könnyen elképzelhető, hogy egy hallgató, akár 2-3 külföldi egyetemre is eljut, mégpedig úgy, hogy helyi tanulmányi előmenetelében egyáltalán nincs korlátozva.

Miben más egy áthallgatás, mint az ERASMUS ösztöndíj?

Az Erasmus néhány hónap vagy egy év is lehet, ezzel szemben az EHÖK áthallgatása rövidebb, általában 1-3 hét közötti időtartamról van szó. Többször megpályázható. Mindig azokat részesítjük előnyben, akik még nem vettek részt áthallgatáson. Sőt, a jelentkezők egyszerre több országot is megjelölhetnek, így például, ha valaki első körben nem tud kiutazni, úgy a második helyen megjelölt ország pályázatainak elbírálásakor plusz pontokkal honoráljuk.

A EHÖK Mobilitás Program lényege, hogy a hallgató betekintést nyerhet az adott ország kulturális életébe, megismerkedhet a kinti egyetemi élettel. Ráadásul több országba történő utazása esetén a későbbi álláskeresés során is jobb benyomást tehet a felvételiztetőknél.

Többször előfordult már, hogy az áthallgatók későbbiekben ott folytatták a tanulmányaikat, vagy kutatni akarták a várost. Az utazásokat az EHÖK szervezi, nincs semmiféle külső segítség.

Mik tartoznak még a KB fennhatósága alá?

Foglalkozunk fordítással a kollégiumi jelentkezéshez és a szociális támogatáshoz. Általában ukrán, szerb, román, lengyel, angol és német nyelvű dokumentumokat fordítunk magyarra, természetesen térítésmentesen. Fontos még az Erasmus ösztöndíjasok magyarországi segítése. Beíratjuk őket, megismertetjük velük a legfontosabb egyetemi egységeket, illetve magát a várost, szabadidős elfoglaltságokat szervezünk nekik (Füvészkert, illetve múzeumok látogatása), továbbá a lakáskeresésben is segítünk. Jogsegélyszolgálatunk – amennyiben igénylik – egyénileg elkészíti az albérleti szerződésüket is.

Közlemény

Az SZTE EHÖK több helyi sajtóorgánumban megjelent hír kapcsán a következőket kívánja rögzíteni.

 • Az SZTE-n kezelt a hallgatói normatívát képező tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj és egyéb ösztöndíj keretek felosztásakor a rendelkezésre álló összes forrás kiosztásra kerül.
 • Az SZTE-n folyósított ösztöndíjak főösszege nem csökkent az elmúlt hat évben.
 • Az SZTE szenátusán a hallgatói normatívát érintő vita nem hangzott el, viszont a hallgatói normatíva idei évi felosztását a szenátorok 90%-os többséggel fogadták el, összesen 4 db rövid kérdés – válasz elhangzása után.
 • Az SZTE EHÖK pénzügyi kereteket nem kezel, a hallgatók után járó források kezelésére az Egyetem főosztályt (SZTE GMF HSZI) működtet.
 • A hallgatói források címkézett keretek, azokat fakultatív módon költeni nem lehet.

Tudomásul vesszük az SZTE EHÖK és annak elnökével kapcsolatban tapasztalható médiaérdeklődést, ugyanakkor szomorúan tapasztaljuk az olyan szürreális híreket, amik minden valóság alapot nélkülöznek, másrészt elsősorban Egyetemünknek ártanak.

Szeged, 2011 június 18.

SZTE EHÖK

A HÖOK Mentorprogram felvételt hirdet kortárs segítői, mentori feladatok ellátására

A HÖOK Mentorprogram azokat az elsőéves hallgatókat segíti, akik szociális körülményeik miatt hátránnyal érkeznek a felsőoktatásba, vagyis a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatókat.

A 2011/2012-es tanévben megújul a HÖOK Mentorprogram: a mentorok képzésében a kortárs segítői kompetenciák mellett nagyobb hangsúllyal jelenik meg a munkaerőpiacra kilépésre való felkészítés. Színvonalas képzéseink a program résztvevői számára régiónként kerülnek megrendezésre.

Mi a mentor feladata?

A mentor azonos intézményben és szakterületen tanuló felsőbb éves, aki segíti a rábízott hallgatók intézményi beilleszkedését: tanácsokat ad tanulmányi és oktatási ügyekben, informál az aktuális pályázatokról, hallgatói juttatásokról, és ösztöndíjakról.

A mentorok legfontosabb feladata, hogy felkészítsék a mentorált hallgatókat segítség nélküli egyetemi életre.

Egy mentor több hallgatót is segíthet.

További információk: http://hook.hu/hu/web/mentor

A felvételt nyert hallgatók 10 hónapra vállalják mentori tevékenységüket melyért januárban egy összegben 80 000 Forint díjazást jár a 2011/2012-es tanávtől.

A jelentkezés módja

Az alábbi weboldalon, majd kitöltve postai úton:

http://hook.hu/hu/web/mentor/mentorjelentkezes

Jelentkezési határidő: 2011. július 1.

Felvételi kritériumok:

Szóbeli meghallgatásra az Esélyerősítés: talpraesettséggel és szívvel című, mentorok számára írt kézikönyvből. Letölthető innen: http://hook.hu/hu/web/mentor/20

Jelentkezhet bármely, nem első tanévét megkezdő hallgató (Bsc vagy Msc vagy osztatlan képzésből)

1 2 147 148 149 150 151 153 155