Ehok logo

Hírek

A 2011/2012. tanév 1. félévi rendszeres szociális ösztöndíj ponthatárát az SZTE EHÖK Elnöksége meghatározta

Kedves Hallgatók!

A 2011/2012. tanév 1. félévi rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása iránt benyújtott pályázatok tartalma és az erre a célra rendelkezésre álló keretösszeg felosztása alapján a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok ponthatáraként 147 pont került megállapításra, amelyet az SZTE EHÖK Elnökség 2011. október 11-i ülésén hozott határozatával rögzített (jóváhagyott).

Amennyiben a rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása tárgyában hozott első fokú döntés a hallgató kérelmének – részben vagy egészében történő – elutasításáról rendelkezik, ezen elutasító határozat 2011. október 13. napjától 2011. október 28. napjáig személyesen (igazoltan, aláírás ellenében) átvehető a kari HÖK irodában.

Amennyiben ezen döntés a hallgató egyéni jogát vagy jogos érdekét érinti, a döntés ellen a hallgató – személyes átvételtől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, de legfeljebb 2011. november 11-ig – jogorvoslattal élhet, amelyről – a Szegedi Tudományegyetem „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzata alapján – a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsa (a hallgató legalább egy alkalommal személyesen történő meghallgatását is magában foglaló ülését követően) dönt.

A kérelem elektronikusan, a MODULO rendszerében a ’Rendszeres szociális ösztöndíj’ c. űrlaphoz kapcsolódóan, „Jogorvoslati kérelem” c. adatlap kitöltésével nyújtható be.

[Az elektronikus adatlap elérésében való egyéb akadályoztatás vagy egyéb indokolt esetben a hallgatónak lehetősége van a jogorvoslati kérelmet teljes mértékben egyénileg megfogalmazni, és a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium elnökének, Dr. Szabó Gábor rektornak címezve a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnál (6722 Szeged, Szentháromság u. 34.) személyesen vagy postai úton benyújtani.]

A JOGORVOSLATI KÉRELMET EGYÉRTELMŰEN ÉS OLVASHATÓAN KELL KITÖLTENI. AMENNYIBEN A HALLGATÓ EGÉSZSÉGÜGYI OKBÓL (KÜLÖNÖSEN: SÚLYOS BESZÉDHIBA, DISZLEXIA, DISZGRÁFIA, DISZKALKULIA) EBBEN AKADÁLYOZTATVA VAN, A JOGORVOSLATI KÉRELEM – IGÉNY ESETÉN, KÉRÉSRE – SZEMÉLYESEN JEGYZŐKÖNYVBE MONDHATÓ AZ EHÖK MUNKATÁRSA ELŐTT

Megérkeztek az újabb Squash bérletek

Ismét megérkeztek az EHÖK által vásárolt Squash jegyek, amelyeket térítésmentesen át lehet venni az irodában.

Egy jeggyel 2 fő térítésmentesen sportolhat a Kenyérgyári út 3. szám alatt található Squash klubban, természetesen megfelelő sportfelszerelésben. Amennyiben a felhasználó hallgatók nem rendelkeznek saját ütőkkel, labdával, úgy azokat bérelhetnek a klubban.
További információk a klub weboldalán a
www.squashclub.hu oldalon.

Sztrájkbizottságot alakított az EHÖK

Az Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata sztrájkbizottságot alakított a felsőoktatási törvénytervezet megreformálásáért – jelentette ki ma délután Ament Balázs általános alelnök a Rektori Hivatal bejárata előtt.

Meglátásuk szerint, amennyiben a törvénytervezetet jelenlegi formájában fogadják el, úgy a felsőoktatásban tanulók és dolgozók kiszolgáltatottá válnak, a szegény családok gyermekeinek felsőfokú tanulmányait ellehetetlenítik, továbbá a röghöz kötéssel megszüntetik a szabad munkaerő-áramlást, ami alkotmányos jogokat sért.

A felsőoktatási törvénytervezet tárgyalása során elmaradt a társadalmi párbeszéd, nem csak a hallgatókról, a hallgatói önkormányzatokról, de még a felsőoktatási dolgozókról is “elfeledkeztek”. Éppen az “érintett felek feje fölött” dőltek el olyan kérdések, amelyek a mostani kiharcolt vagy kapott jogokat megnyirbálják – mondta Ament Balázs több tucat hallgató gyűrűjében.

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata az elmúlt hetekben egyeztetéseket folytatott a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetével (FDSZ), illetve a Pedagógusok Szakszervezetével (PSZ) is. Nyilvánvaló tény, hogy a KDNP oktatási államtitkára tervezett intézkedéseivel ellehetetleníti a jelen és a jövő értelmiségét.

2007-ben a szegedi egyetemisták indították el tandíjellenes tüntetéssorozatot, így most is rajtunk a sor.

A hallgatói mozgalom szolidaritásában bízva arra kérjük a szakszervezeteket, társönkormányzatokat, segítsék kezdeményezésünket, hiszen nélkülük nem érhetünk célt.

Valami régi, valami új...

A 2011/2012-es tanév őszi szemesztere változást hozott az EHÖK RKB-ban: szeptember 1-je óta új elnök áll a bizottság élén: Nádassy Gézát kérdeztük múltról és tapasztalatokról.

Mióta vagy kapcsolatban a Rendezvényszervező Bizottsággal?

2009 októberében Bálint hívta fel a figyelmem az RKB munkájára, én elfogadtam a felkérést, azóta aktívan tevékenykedem benne. Az elnöki pozíció meglehetősen új számomra, most kerültem először ténylegesen vezetői beosztásba, de ezt az újszerűséget pozitívan élem meg, ami annak köszönhető, hogy az elején segítséget kapok az elődeimtől és a bizottság régebbi, rutinosabb tagjaitól is. Igyekszem megfelelni az elvárásoknak, és folytatni azt az utat, melyet az előttem lévő elnökök már elkezdtek.

Milyen újításokat tervezel az elnökséged alatt?

Az újítások között szerepel, hogy szeretnénk megszervezni az Egyetem Hangja nevű rendezvényünket, amelyet karaoke formában valósítanánk meg, de nem csak sima átlagos énekelgetéssel, hanem belevonva néhány zenekar munkáját is. Továbbá fontosnak tartom, hogy a Hódmezővásárhelyen lévő Mezőgazdasági Kart is kicsit jobban bevonjuk a hallgatói mozgalomban, ezért szeretnék olyan rendezvényeket is amely kimondottan őket érinti. További újítás, amely már el is kezdődött, a Somogyi Könyvtár és az EHÖK közös BiblioBónusz programja, amely minden hónapban háromszor kerül megrendezésre, három különböző témakörben. Ez a három témakör az irodalom, a történelem és a szabadidő. Erre a rendezvényre nagyon várjuk a hallgatókat és a Somogyi Könyvtár is sok kedvezménnyel készül azoknak, akik a programot látogatják majd.

Elégedett vagy az RKB munkájával?

A bizottság tagjainak a munkájával eddig elégedett vagyok. Kicsit furcsa, hogy néhány hónapja még én is közéjük tartoztam, ma pedig én vagyok az, aki felosztja közöttük a különböző rendezvények megszervezését. De mindenkivel nagyon meg vagyok elégedve, a kiszabott feladatot mindig mindenki időben megcsinálj. Külön köszönet Magyar Csillának, aki a bizottság egyik legrégebbi tagja, hogy még mindig velünk van és nagyon nagy odaadással végzi a munkáját. De természetesen legszívesebben mindenkit megemlítenék név szerint, de akkor nem lenne akkora újság, amiben elférne a cikk.

Milyen változást észleltél a hallgatók hozzáállásában a működésed alatt?

A hallgatók hozzá állásában azt veszem észre, amit már az előző évben is. Egyre többen jelennek meg a rendezvényeinken, legyen az éppen szórakoztató jellegű vagy kulturális. Én úgy gondolom, hogy egy-egy program nyilván nem fogja kielégíteni minden hallgató igényét, de mi arra törekszünk, hogy olyan rendezvényeket mutassunk fel, ami mindenkit megmozgat akár fizikálisan akár szellemileg. A jövőben is ezt a vonalat szeretném követni, ugyanis én akkor mondhatom el, hogy egy rendezvény sikeresen működött, ha azon minél több hallgató részt vesz, és úgy érzi, hogy olyan élményekkel lett gazdagabb amit máshol nem tudna megszerezni.

Valami régi, valami új

A 2011/2012-es tanév őszi szemesztere változást hozott az EHÖK RKB-ban: szeptember 1-je óta új elnök áll a bizottság élén: a leköszönő Bernschütz Bálintot kérdeztük múltról és tapasztalatokról.

Hogyan és mikor nyerted el a Rendezvényszervező és Kulturális Bizottság elnöki pozícióját?

Mészáros János keze alatt, 2008-ban kezdtem el az RKB-ban dolgozni. Egy év munka után pályázatot nyújtottam be az elnökséghez, amelyet elfogadtak, így a 2009/2010-es tanév első félévében, október elejétől vettem át a bizottság vezetését.

Mi a véleményed a bizottság munkájáról?

Szerintem a kari hallgatói önkormányzatoknak és az EHÖK-nek is ez a leglátványosabb feladata, hiszen a hallgatók a rendezvényekkel találkoznak a legtöbbet. Vannak heti, havi és féléves rendszerességgel megszervezett programjaink, de minden héten legalább öt különféle időtöltést ajánlunk az egyetemistáknak.
A legutóbbi félévben sikerült elérni, hogy mind a kisebb (30-40 fős), mind a nagyobb (600-700 fős) rendezvények az elvárt létszámmal zajlottak. Emellett a rendezvényszervezés, a programokon való részvétel közösséget épít: új kapcsolatok, barátságok szövődnek. Itt meg lehet ismerkedni bárkivel, mindegy, hogy milyen karról vagy milyen szakról jött, és szerintem ez a lényeg.

Milyen változtatásokat hoztál?

A mennyiségi oldal: 1,5 éven keresztül hoztuk a heti 3 rendezvényt, miután mindenki belejött, kicsit feljebb tettük a lécet: heti 5 rendezvényt valósítottunk meg gond nélkül. A minőségi oldal: az alapvető célom elnökként a kulturális vonal megerősítése volt, ennek függvényében indultak el a mozi-, múzeum- és színházi főpróba-látogatások, illetve a Színház a kulisszák mögött nevű rendezvény. Ráerősítettünk a színház és az egyetem közös nyílt napjára is.
A hagyományos rendezvények mellett, mint a csocsóbajnokság, horgászverseny, sakk-kör, táncklub, az aktuális igényekhez igazodó kisebb-nagyobb programokat is életre hívtunk. Ilyen volt a kocsmaolimpia, különböző játékszoftveres vetélkedők, szabadtéri események vagy akár a szemétszedés. Később már a HÖOK által regionális szinten megrendezett közéleti események megszervezése és lebonyolítása is hozzánk került. Nagy öröm volt számomra, hogy két év kihagyás után visszahoztuk a hanyatlásnak indult SZTE-reo Night Fevert a palettára. Az elmúlt félévben egy olyan, közel 700 főt bulit sikerült összehozni, ahová minden kar delegált csapatot, ez nagy büszkeség az RKB számára.

Miért mondtál le a vezetésről?

Kari szinten vannak még ambícióim: általános alelnökként dolgozom az ÁJTK HÖK-ön. Heti 5 rendezvény és a bizottság igazgatása mellett azonban nem maradt időm kiaknázni azokat az lehetőségeket, amelyek a karon belül megvannak. Most szeretnék egy kicsit jobban foglalkozni a hallgatói önkormányzattal. A két tisztség egyidejű betöltése nagy segítséget adott, ha pl. csapatot kellett összeállítani akár kari, akár összegyetemi szinten, illetve a rendezvényszervezés folyamatában is. Emellett azonban maradéktalanul megfelelni mindkét helyen nagy felelősség és elég nehéz feladat, sok áldozattal és lemondással jár. Most, hogy már csak a jogi karon tevékenykedem, sokkal könnyebb dolgom van.
2 év bizottsági elnökség után sikerült rengeteg olyan dolgot megvalósítani, amit szerettem volna, ez azt az érzést keltette bennem, hogy át lehetne, át kellene adni a stafétát valaki másnak, egy olyan személynek, akiben több a lendület, tele van innovatív ötletekkel, kreativitással.

Mit adott neked az RKB?

A bizottság megtanít rendezvényt szervezni, csapatot irányítani, új kapcsolatokkal, barátságokkal ruház fel. Nagyon nagy ajándék és szerencse bárki számára egy ilyen pozíciót betölteni a 20-as évei elején egy ekkora egyetemen. Ezért nagyon hálás vagyok a sorsnak, hiszen egy jó csapat állt mögöttem. Azok az eredmények, amiket sikerült elérni, nem jöhettek volna létre a csapat nélkül: az ő hozzáállásuk, tehetségük az, ami a jelenlegi sikerekhez juttatta a bizottságot.
Gézának sok sikert kívánok a további munkájához, valósítsa meg az álmait, hiszen minden eszköze megvan hozzá: kreatív, tele van ambícióval, és egy kiváló csapat áll mögötte.

Tanulmányi Ösztöndíj

Megkezdődött a Tanulmányi Ösztöndíjak számfejtése. Az előző években feltett kérdéseiteket összegyűjtve módosításokra kértük a Hallgatói Szolgáltatói Iroda (HSZI) illetékeseit. Örömmel jelentjük, hogy az új tájékoztatási rendszer elindult, melyet az alábbi linken érettek el:

https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/office.ashx?id=3

ami a HSZI irodájára mutat, ezen belül pedig az Átlag módosítási kérvényre majd a Kitöltésre kattintva érhetőek el az adatok.

Az új rendszer már nem csak a különböző átlagaidat írja ki, hanem megmutatja az adott ösztöndíjkalapban betöltött elhelyezkedésedet, valamint összevet az egyetem valamennyi hallgatójával, így azt is megtudhatod, hogy az egyetemi rangsorban hanyadik helyen állsz. A mellékelt dokumentumból megtudhatod, hogy az űrlapban található egyes adatok pontosan mit jelentenek.

Amennyiben első próbálkozásra nem tudod elérni az űrlap mellékelt dokumentumban is látható adatait úgy próbálkozz meg a következővel:
- Töröld a böngésző cookiekat. Ezt
Opera böngésző esetében: A Beállítások/Beállítások/Haladó/Sütik résznél
Firefox esetében: A Szerkesztés/Beállítások/Adatvédelem/
Chrome esetében: Jobb oldalt található Beállítások/A motorháztető alatt/Böngészés adatainak törlése résznél érheted el.

Ugyanakkor engedélyezned kell a felugró ablakokat.

Az SZTE EHÖK Elnöksége meghosszabbította a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatának hiánypótlási határidejét

Kedves Hallgatók!

Az SZTE EHÖK Elnöksége meghosszabbította a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatának hiánypótlási határidejét.

Az új határidő:

2011. október 10. 12:00 (hétfő)

Fontos! Az új határidő csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik már adtak be általános szociális helyzetfelmérő pályázatot, tehát rendelkeznek legalább egy piszkozattal! Akik még az általános szociális helyzetfelmérőjükhöz nem csatoltak rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlapot, ugyaneddig a határidőig megtehetik. A rendszeres szociális ösztöndíj pályázati adatlap csatolásának továbbra sem feltétele a lezárt, pontozott általános szociális helyzetfelmérő adatlap, elegendő ha véglegesített. Az űrlapokat a pályázati időszak lezárta után összefrissíti a rendszer.

Üdvözlettel,
SZTE EHÖK

EHÖK SE RÖGBI

Szeptemberben elkezdődött a 2011-2012 tanév. Az SZTE EHÖK SE rögbi szakosztálya új szakosztályvezetővel.

Márton Zoltán irányításával és a szintén szegedi Fit World Gorillák Rugby Club szakmai támogatásával kezdte meg szezont. Idén a gárda két bajnokságban is megméretteti magát, NB2-ben és az MEFS Egyetemi Bajnokságban.

Az NB2 idei kiírására néhány változást eszközöltek. A 15ös rögbit játszó csapatok (egyszerre a pályán 15 játékos 15 ellen küzd) torna rendszerben folytatják a küzdelmeket. A helyszínek mindig változnak, minden egyesületnek szerveznie kell egy tornát, ahol a csapatok 2-2 meccset játszanak 2×20perces játékidővel. A tornák folyamán mindenki fog játszani mindenkivel, és a lejátszott meccs eredménye számít bele a bajnokságba.

Az NB2 második forduló október 2.-án került megrendezésre Gyöngyösön, ahol a Gödöllői Ördögök ellen egy vereséggel kezdtünk, majd a házigazda Gyöngyösi Farkasok ellen 12-0-ás győzelemmel zártuk a tornát a csapat. Az eredményeknek köszönhetően a csapat 2. helyet foglalja el a rögbi NB2-es tabellán.

A következő NB2-es fordulóra október 16.-án 10:00 órától Szegeden kerül sor egy egész napos rögbis program részeként, melynek csúcspontjaként 15:30-tól Magyarország – Szerbia rögbi válogatottjai között megrendezett IRB ranglistamérkőzés tekinthető meg.

Mivel az SZIE legyőzte az ÁVF-et, így az első három helyen körbeverés alakult ki és a pontarány döntött, amiben a csapatunk volt a legjobb, tehát a hazai tornát sikerrel vettük, vezetjük az Egyetemi Bajnokságot.
E bajnokság következő megállója az Óbudai Egyetem rendezésében Pilisszentkereszt október 10.-én, majd november 9-én a SZIE lesz a házigazda Gödöllőn.

Célunk mindkét bajnokságban a dobogón, lehetőleg annak minél magasabb fokán végezni, de természetesen nem csak versenysportként, hanem egy jó közösségi tevékenységként is remek játék, mozgáslehetőség a rögbi, amit nem csak a fiúk, hanem lányok is űznek nálunk.

Mivel a rögbi még kevésbé elterjedt sport idehaza, ezért még egyetemistaként sem késő elkezdeni. Hogy milyen népszerű ez a sport szerte a világban, annak jó példája a jelenleg Új-Zélandon zajló négy évente megrendezésre kerülő Rögbi Világbajnokság, amelyet egymilliárdnál is több ember követ figyelemmel és amelynek döntője október 23-án lesz.
Nézzetek meg egy-két meccset és ha kedvet kaptok, nálunk ki is lehet próbálni. A szegedi rögbiről, edzés lehetőségekről a www.rugbyszeged.hu oldalon olvasható több információ.

Az első fordulóra Gödöllőn került sor szeptember 18.-án, az alábbi eredmények születtek:

SZTE EHÖK SE – Ceglédi Kék Nefelejcs 22-7
SZTE EHÖK SE – Gödöllői Ördögök 7 – 29

Az Egyetemi bajnokságban (MEFS) az olimpián is szereplő 7-es rögbit játsszuk, ennek első fordulójára szeptember 27.-én Szegeden került sor.

A hazai rendezésű tornán alábbi eredményeket értük el:

SZTE EHÖK SE – Szent István Egyetem (Gödöllő) 17 – 14
SZTE EHÖK SE – Általános Vállalkozói Főiskola (Budapest) 5 – 10
SZTE EHÖK SE – Dunaújvárosi Főiskola 38 – 7

A csapat tagjai:

 • Kiesz János, SZTE-BTK
 • Sárosi Árpád, SZTE-TTIK
 • Kónya Miklós, SZTE-JGYPK
 • Szabó Tönki albert, SZTE-ÁJTK
 • Szántói Gábor, SZTE-TTIK
 • Gottesman dávid, SZTE-ÁJTK
 • Pletl Gábor, SZTE-TTIK
 • Szélpál Tamás, SZTE-JGYPK
 • Bővíz Károly, SZTE-GTK
 • Juhász Máté, SZTE-TTIK
 • Döme Zsolt, SZTE-TTIK
 • Szabó Tamás, SZTE-BTK
 • Márton Zoltán, SZTE-JGYPK
 • Takács Gergő, SZTE-JGYPK
 • Becsei Ákos, SZTE-JGYPK
 • Nagy József, SZTE-JGYPK
 • Ábrahám Gábor, SZTE-BTK
 • Juhász Levente, SZTE-TTIK
 • Martin Dénes, SZTE-ÁOK
 • Csőke Dániel, SZTE-ÁOK
 • Horváth Balázs, ????
 • Karcsú Tamás, SZTE-TTIK
 • Deák József, SZTE-TTIK

Hajrá EHÖK SE!

Szegedi Nemzeti Színház Nyílt nap

Ha már jártál a Szegedi Nemzeti Színházban, vagy eddig még nem léptél be a nagy múltú épületbe, de kíváncsi vagy!

Ha már vannak kedvenc művészeid, vagy ha meg akarod ismerni a színészeket, táncosokat, énekeseket testközelből! Ha nyitott vagy a kultúrára, az érékekre és az új dolgokra, akkor IRÁNY A SZÍNHÁZ ÉS
FOGLALJ HELYET!

SZTE EHÖK Nevezéses Horgászverseny

SZTE EHÖK Nevezéses Horgászverseny
Verseny leírás:

Időpont: 2011. október 23.
Helyszín: Maty-er
Regisztráció: a helyszínen reggel 7:30-tól 8:00-ig
Jelentkezési határidő: 2011. október 21. 12:00
Nevezési díj: (5000 Ft/csapat) az EHÖK irodában fizetendő [6722 Szeged, Szentháromság u. 34]
Csapat létszám: 3+1 fő (3-an horgásznak és 1 kapitány aki a szervezővel tartja a kontaktot)

Határidő: 2011. okt. 21., 12:00

Nevezési díj: 5000

Csapatlétszám: 4

Csapatok:
Jelentkezéshez vagy csapatlétrehozáshoz be kell jelentkezned!

1 2 146 147 148 150 152 153 154