Ehok logo

Hírek

SZTE ETSZK HÖK Választások

Jelölési forduló
2011. november 22-24.

Választási forduló
2011. november 28-30.

Szavazni Szegeden, a Temesvári körút 39-47. szám alatt, a Főépületben lehet, a fenti időpontokban 10 és 16 óra között.

Az urnabontás helye
SZTE EHÖK Iroda
Szeged, Szentháromság u. 34.
Az urnabontás időpontja a jelölést követően:
2011. november 24.. (csütörtök) 16.45.

Szociális Ösztöndíj Jogorvoslati döntés

Az SZTE EHÖK Elnöksége 2011. 11. 15-i rendkívüli ülésén, a 2011/2012. tanév I. félévében benyújtott jogorvoslati kérelmek tárgyában a továbbiakban részletezett döntést hozta meg.

A 2011/2012. tanév I. félévében rendszeres szociális ösztöndíjra 6077 pályázat érkezett be. A benyújtott pályázatok tartalma és az erre a célra rendelkezésre álló keretösszeg felosztása alapján a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok ponthatáraként 147 pont került megállapításra, amelyet az SZTE EHÖK Elnöksége 2011. október 11-i ülésén hozott határozatával rögzített (jóváhagyott).

A 2011/2012. tanév I. félévére megállapítható rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása tárgyában hozott döntés ellen benyújtott 364 db jogorvoslati kérelem közül – a jogorvoslatról szóló szabályzat 5.§ (1) alapján: „Ha a jogorvoslati kérelem alapján az első fokon eljáró szerv megállapítja, hogy döntése hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezést sért, a döntését a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a kérelemnek megfelelően módosítja vagy visszavonja.” – az első fokon hozott döntését megváltoztatta a mellékelt listán található hallgatók esetében. Az ösztöndíjak összege a továbbiakban is az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján kerül számfejtésre.

Alaptámogatás
15. § (1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (11900 Ft)

(2) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
(17850 Ft)

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

16. § (1) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján – az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás.

(2) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a (24000 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult e rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve és

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva.

(3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a (12000 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult e rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve és

a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva.

(4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a (6000-10000 Ft között a pontszámának megfelelően), amennyiben a hallgató a 26-26/A. § szerinti – nem a részképzés idejére adományozott – ösztöndíjban részesül.

Azoknak a hallgatóknak akik adtak be kérelmet, viszont nem szerepelnek a mellékelt listán, (a MODULO rendszerében „Továbbítás a másodfokú szervnek” látható) a kérelmük továbbításra került a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsának (másodfokon eljáró szerv). A személyes meghallgatás időpontjáról, illetve a továbbiakról a másodfokon eljáró szerv fog tájékoztatással szolgálni.

EU Bizottság Pályázati felhívása

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete meghosszabbított határidővel tanulmánypályázatot hirdet az egyetemek és a főiskolák hallgatói számára „Az európai gazdasági kormányzás átalakítása" címmel, melyet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája koordinál.

A pályázat részletes leírása megtekinthető az alábbi dokumentumban.

SZTE EHÖK SE Fitness klub órarendje

Elkészült az EHÖK SE Fitness klubjának órarendje. A programkínálat még bővülni fog.
Az edzések a kiváltott bérlettel vehetők igénybe.

Az edzések órarendje az alábbi dokumentumban olvasható.

Beszámoló a tanár szakos hallgatók fórumáról

Megtartották az Összefüggő Szakmai Gyakorlaton résztvevő hallgatók fórumát tegnap este 8 órakor a BTK Auditorium Maximum termében.

A megbeszélést a Hallgatói Szolgáltató Iroda kezdeményezésére az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a három érintett kar – BTK, TTIK, JGYPK – közreműködésével hívta össze, hogy megoldást találjanak a már 2011. május 17-i fórumon is felvetett problémákra.

Akkor többek között olyan kérdések megtárgyalását indították el, mint a tanár szakos hallgatók tanulmányi ösztöndíja, valamint problémaként került elő a hallgatók 40-60 órás szakmai gyakorlati követelménye.
Ugyan államilag támogatott hallgatókként jogosultak tanulmányi és szociális juttatásra, de természetesen ez nem mindenkit érint.
Akik fenntartásukat saját maguk finanszírozzák, és ezt munkavállalással oldják meg, azoknak igencsak problémát okoz a szakmai gyakorlat teljesítése, hiszen ez idő nem tudnak más munkát vállalni, ami a megélhetésüket biztosítaná. Ezenkívül a tanítási gyakorlathoz szükséges feltételeket, mint a jegyzetmásolás, dolgozat sokszorosítás, is saját költségükön kell megoldaniuk.
Az említett kérdések kapcsán akkor új ösztöndíj kalapok megállapítását kérték az érintett HÖK-öktől, valamint a szakmai gyakorlat pénzbeli támogatását.

A tegnap esti fórumon részt vett a HSZI képviseletében Fekete Csaba főosztályvezető és Fülei Gábor programozó, Török Márk EHÖK elnök, a HÖK képviselői, valamint az ügyben érintett 58 hallgató közül 10 fő.
A májusban kért ösztöndíj módosítás szerinti új kalapok alapján kevesebben kapnának pénzt tanulmányaikért, így közös megállapodásként a régi ösztöndíjszámítás van életben. Hallgatói oldalról további kérés volt a 6 hetet meghaladó szakmai gyakorlat egyfajta támogatása a fent említett okok miatt, mire megoldás lehetne a hallgatóknak erre az időszakra nagyjából 25 ezer forintnyi juttatás, amit a hallgatók örömmel vennének, és ami kilábalást nyújtana a jelenlegi helyzetből. E kérdésben nem született konszenzus a felek részéről, így a továbbiakban is folytatódik a tárgyalás az egyetem oktatási rektorhelyettese, Prof. Dr. Homoki Nagy Mária és az EHÖK elnöke, Török Márk között.

Amennyiben a javaslat a Szenátus elé kerül, Fekete Csaba, a HSZI főosztályvezetője biztosította az érintetteket személyes támogatásáról.

SZTE JGYPK HÖK választások

Jelölési forduló
2011. november 15-17.

Választási forduló
2011. november 21-23.

Szavazni Szegeden, a Boldogasszony sgt. 6. szám alatt, a Főépületben lehet, a fenti időpontokban 10 és 16 óra között.

Az urnabontás helye
SZTE EHÖK Iroda
Szeged, Szentháromság u. 34.
Az urnabontás időpontja a jelölést követően:
2011. november 17. (csütörtök) 16.45.

A választás részletes szabályai a szavazóurna mellett olvashatóak. A választással kapcsolatos észrevételeket – személyi adatok feltüntetésével – a fenti elérhetőségeken lehet megtenni!

SZTE EHÖK

Felügyelő Bizottság

Fórum tanár szakos hallgatóknak

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat fórumot hirdet 2011. november 10-én este 20 órára a BTK Auditórium Maximum termébe.
A fórum témája az Összefüggő Szakmai Gyakorlaton résztvevő hallgatók tanulmányi ösztöndíja.

SZTE EHÖK Junior program

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata 2009-ben indította el az SZTE EHÖK Junior programot, melynek elsődleges célja, hogy segítsen a középiskolás tanulóknak a pályaválasztásban, orientációban.
A program alkalmat ad a diákoknak többek között arra, hogy betekintsenek a Szegedi Tudományegyetemen folyó magas színvonalú oktatásba, empirikusan tapasztalják meg, milyen hallgatónak lenni Szegeden, milyen lehetőségeket kínál az egyetem mind tanulmányi, tudományos szinten, mind pedig közéleti és kulturális vonatkozásban.

Bővebben a programról:
A végzős diákok egy napon keresztül vendéghallgatók lehetnek, akik egy-egy egyetemista kíséretében érdeklődési területüknek megfelelően belátogathatnak egyetemi előadásokra, szemináriumokra, így megismerkedhetnek a kiszemelt szakkal közelebbről is, saját tapasztalatokat gyűjthetnek a szakon tanító oktatókról, a tanmenetről, információt kaphatnak jelenlegi tanulóktól a követelményekről, valamint a diploma utáni elhelyezkedési lehetőségekről.
A kísérő hallgató bemutatja az intézményt, a kari épületeket, az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központot, továbbá az egyetemi közélet főbb szintereit.

A program elsődlegesen a végzős középiskolásokat és gimnazistákat célozza meg, de már a 11. évfolyamosoknak is lehetőségük van a részvételre.

Érdeklődni, további információt kérni, és jelentkezni az sztejunior@ehok.u-szeged.hu email címen lehet.

Az eddigi tapasztalatok alapján a program nagyban segített a diákoknak a pályaorientációban, továbbá az esemény népszerűségét mutatja, hogy az elmúlt évben is több százan vettek részt az SZTE EHÖK által létrehozott Junior programban.

Megnyitott az SZTE EHÖK SE Fitness klubja

Az SZTE hallgatói szinte valamennyi sportágban több országosan kiemelkedő sporteredménnyel büszkélkedhetnek. Ez indította arra az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot, hogy az EHÖK SE keretein belül segítse az SZTE sportoló hallgatóit. Örömmel jelentjük, hogy az EHÖK SE új állomásához érkezett, hiszen a mai napon megnyitotta Fitness klubját.

A sportklub – az egykori JATE bulik helyszínén – a Kálvária sgt 9-11. szám alatt várja a sportolni vágyókat. A klub bejárata az épület melletti kis udvaron található, nem az utcafronton.
A Fitnessterem havi tagdíjai:

  • az SZTE-s hallgatók 2000 Ft
  • az SZTE-s oktatók, dolgozók, Alma Mater tagok 3000 Ft
  • külsős tagok 4000 Ft

Nyitva tartás
Hétfő-Péntek: 07.00-22.00
Szombat-Vasárnap:09.00-22.00

Jelenleg a Fitness klub konditerme maradéktalanul üzemel. A további edzések és sportprogramok órarendje hamarosan elérhető lesz.

Továbbra is elsődleges célunk, hogy biztosítsunk az SZTE hallgatóinak egy olyan sportolási lehetőséget, amely biztosítja számukra a versenyekre való nevezéshez szükséges jogi és intézményi hátteret. Szeretnénk a hallgatóknak lehetőséget nyújtani, hogy megmutathassák: nem csak a tudományokban, hanem a sportban is kiemelkedően teljesítenek.

SQUASH JEGYEK az EHÖK-ön

Egy jeggyel 2 fő térítésmentesen sportolhat a Kenyérgyári út 3. szám alatt található Squash klubban, természetesen megfelelő sportfelszerelésben. Amennyiben a felhasználó hallgatók nem rendelkeznek saját ütőkkel, labdával, úgy azokat bérelhetnek a klubban.
További információk a klub weboldalán a
www.squashclub.hu oldalon.