Ehok logo
22489849 1625620090803466 2645289777312451662 n

Megemlékezés és emléktábla avatás a MEFESZ megalakulásának évfordulóján

2019. október 16-án délután  az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, az 1956 Emlékbizottsággal és a Szegedi Tudományegyetemmel közösen az Egyetemi Autonómia és Hallgatói Önkormányzatiság napján, a MEFESZ megalakulásának  63. évfordulóján ünnepséget tart, valamint sor kerül a Történelmi Emlékhelyet jelző tábla avatására is az Auditórium Maximumnál. 

 

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján 97/2018. (V.25.) Kormányrendelet A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011 (XII.23.) Korm. rendelet módosításával a Szegedi Tudományegyetem Auditórium Maximum épületét Történelmi emlékhely jegyzékébe vette.

A tervezett program:

15:00. SZTE ÁJTK Főépület: Köszöntő és a Lejtényi András emléktábla megkoszorúzása

15:30-17:00. Tudományos konferencia az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

Előadások:

-Kahler Frigyes: Forradalom? Forradalom!

-Zinner Tibor: A Kádári- megtorlás és utóélete

-Jancsák Csaba: A forradalom indítószikrája, a MEFESZ

-Kiss Dávid: A fegyveres szervek újjáépítése a forradalom után

17:00. Történelmi emlékhely emléktábla avatás az Auditórium Maximum terem előtt

17:30. Az 56-os emlékmű megkoszorúzása a TIK és BTK épülete között, majd átvonulás a BTK Auditórium Maximum előadóterembe

18:00. Ünnepi Választmány ülés

00:00. Mécsesgyújtás a MEFESZ emléktáblánál

 

Szeged, a forradalom és a hallgatói mozgalom bölcsője

A MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 1956-ban alakult ifjúsági szervezet, mely kulcsszerepet játszott abban, hogy megtörjön a kommunista ifjúsági szövetségek egyeduralma: kiválva belőlük megfogalmazták követelésiket, mely pár nappal később a forradalom követeléseinek gerincét adta.

Kiss Tamás, Lejtényi András, Tóth Imre és Aszalós János szegedi hallgatók, kezdtek elsőként munkálkodni azon, hogy a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) helyett alapítsanak egy független, valós ifjúsági érdekeket képviselő szervezetet. Az október 16-i gyűlésen Kiss Tamás és Lejtényi András az Auditorium Maximumban vázolták elképzelésüket egy alulról építkező, hallgatókból álló szervezetről. Ötletek és célkitűzések követték egymást és a hallgatóság forradalmi hangulatban megállapodott a kommunista ifjúsági szervezetből való kilépésről és a független MEFESZ megalapításáról.

Futótűzként terjedt az országban a szegedi fiatalok merész vállalkozása. Az október 20-án, formálisan is megalakuló MEFESZ-re több száz hallgató gyűlt össze, továbbá támogatásukról küldött táviratot a Budapesti Agrártudományi Egyetem, a Műszaki Egyetem és a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola. A gyűlésen lefektették a szervezet alapszabályát, majd megfogalmazták tanulmányi követeléseiket, úgy mint az orosz nyelv fakultatívvá tételét, külföldi ösztöndíjakat, 50 százalékos utazási kedvezményt, diákszállások építését.

Szabad, demokratikus választásokat; a tájékoztatás szabadságát; a megszálló orosz csapatok kivonását követelték politikai céljaik között, továbbá azt, hogy március 15-e legyen nemzeti ünnep.

Az ülés végén a jelenlévő tömeg a felsőoktatási intézmények megkeresésében állapodott meg.

A következő két napban csatlakoztak a pécsi, miskolci, soproni és budapesti diákgyűlések. Az október 22-i műegyetemi nagygyűlésre meghívták Kiss Tamást, ahol a budapesti egyetemisták is megalapították a szervezetet, és csatlakoztak a szegediek követeléseihez.

A MEFESZ érdeme elévülhetetlen abban, hogy az 1956. október 16-23. közötti napokban az egyetemi ifjúság forradalmi erőként lépett fel, és lett a szabadságharc motorja. A szegedi hallgatók követelései a forradalom jelszavaivá váltak.

SZTE EHÖK