Ehok logo
Szeged mefesz emlekmu 04

MEFESZ megemlékezést tart az SZTE EHÖK

A 2000-es évektől október 16-a a Szegedi Tudományegyetemen hivatalosan a Hallgatói Önkormányzatiság és az Egyetemi Autonómia napja. Ezen a napon alakult meg 1956-ban a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége.

Ez alkalomból 2018. október 16-án megemlékezést tart az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat melynek tervezett programja

15:30 Lejtényi András szobor koszorúzása az Állam-és Jogtudományi Kar főépületében
16:15 Az 56-os emlékmű koszorúzása a TIK melletti parkban
17:00 Ünnepi Választmány ülés a BTK Auditorium Maximum előadóteremben

 

23:59 Mécsesgyújtás a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar épülete előtt

 

Szeged, a forradalom és a hallgatói mozgalom bölcsője

A MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 1956-ban alakult ifjúsági szervezet, mely kulcsszerepet játszott abban, hogy megtörjön a kommunista ifjúsági szövetségek egyeduralma: kiválva belőlük megfogalmazták követelésiket, mely pár nappal később a forradalom követeléseinek gerincét adta.

Kiss Tamás, Lejtényi András, Tóth Imre és Aszalós János szegedi hallgatók, kezdtek elsőként munkálkodni azon, hogy a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) helyett alapítsanak egy független, valós ifjúsági érdekeket képviselő szervezetet. Az október 16-i gyűlésen Kiss Tamás és Lejtényi András az Auditorium Maximumban vázolták elképzelésüket egy alulról építkező, hallgatókból álló szervezetről. Ötletek és célkitűzések követték egymást és a hallgatóság forradalmi hangulatban megállapodott a kommunista ifjúsági szervezetből való kilépésről és a független MEFESZ megalapításáról.

Futótűzként terjedt az országban a szegedi fiatalok merész vállalkozása. Az október 20-án, formálisan is megalakuló MEFESZ-re több száz hallgató gyűlt össze, továbbá támogatásukról küldött táviratot a Budapesti Agrártudományi Egyetem, a Műszaki Egyetem és a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola. A gyűlésen lefektették a szervezet alapszabályát, majd megfogalmazták tanulmányi követeléseiket, úgy mint az orosz nyelv fakultatívvá tételét, külföldi ösztöndíjakat, 50 százalékos utazási kedvezményt, diákszállások építését.

Szabad, demokratikus választásokat; a tájékoztatás szabadságát; a megszálló orosz csapatok kivonását követelték politikai céljaik között, továbbá azt, hogy március 15-e legyen nemzeti ünnep.

Az ülés végén a jelenlévő tömeg a felsőoktatási intézmények megkeresésében állapodott meg.

A következő két napban csatlakoztak a pécsi, miskolci, soproni és budapesti diákgyűlések. Az október 22-i műegyetemi nagygyűlésre meghívták Kiss Tamást, ahol a budapesti egyetemisták is megalapították a szervezetet, és csatlakoztak a szegediek követeléseihez.

A MEFESZ érdeme elévülhetetlen abban, hogy az 1956. október 16-23. közötti napokban az egyetemi ifjúság forradalmi erőként lépett fel, és lett a szabadságharc motorja. A szegedi hallgatók követelései a forradalom jelszavaivá váltak.

SZTE EHÖK