Ehok logo
Image

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj - Pályázati eredmények

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményű, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző, a fentiek szerinti Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjban nem részesülő hallgató részére – a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet 7. § d) pontja alapján – megállapítható juttatás. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesül. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj feltételeivel azonosak.

A kérelem benyújtásának határideje megegyezik a fentiek szerinti Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj iránti kérelem benyújtásának határidejével. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása és kifizetése egy egyetemi tanévre (tíz hónapra) nézve történik, adott naptári év októbertől következő naptári év júliusig, hónaponként.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj havi mértéke: a mindenkori Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj havi összegének 70%-a, azaz 28000 forint / hó. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a hallgatók sorrendiségét karonként történő összesítés elkészítésével kell meghatározni.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a köztársasági ösztöndíjra vonatkozó kizáró feltétel ( „kizáró feltétel a pályázati határidőben felvett, de nem teljesített kötelező kurzus” ) nem alkalmazható; egyebekben a kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása ( elbírálási szempontok, feltételrendszer ) és kifizetése során a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj megállapítására ( elbírálási szempontjaira, feltételrendszerére ) és kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók listája ITT OLVASHATÓ.