Ehok logo
Asdasdasd

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj - Pályázati eredmények

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményű, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző, a fentiek szerinti Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjban nem részesülő hallgató részére – a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet 7. § d) pontja alapján – megállapítható juttatás. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesül. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj feltételeivel azonosak. A kérelem benyújtásának határideje megegyezik a fentiek szerinti Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj iránti kérelem benyújtásának határidejével. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása és kifizetése egy egyetemi tanévre (tíz hónapra) nézve történik, adott naptári év októbertől következő naptári év júliusig, hónaponként. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj havi mértéke: a mindenkori Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj havi összegének 70%-a. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a hallgatók sorrendiségét karonként történő összesítés elkészítésével kell meghatározni. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a köztársasági ösztöndíjra vonatkozó kizáró feltétel („kizáró feltétel a pályázati határidőben felvett, de nem teljesített kötelező kurzus”) nem alkalmazható; egyebekben a kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása (elbírálási szempontok, feltételrendszer) és kifizetése során a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj megállapítására (elbírálási szempontjaira, feltételrendszerére) és kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Kiemelttansztehap