Ehok logo
Kep2 palyazathoz

„LOGÓT A TANÁRKÉPZŐ KÖZPONTNAK!” EGYETEMI LOGÓPÁLYÁZAT - ÚJ HATÁRIDŐ!

PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE:
Az SZTE egyetemi hallgatói, dolgozói, illetve független szervezetek, grafikusok.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE:
A pályázó az általa 2017-ben készített saját alkotásával pályázhat. A pályázó a
pályamunka online feltöltésekor felelősséget vállal azért, hogy az általa
benyújtott pályamunkán szerepelő tartalom jogtulajdonával rendelkezik. A
benyújtott munka legyen alkalmas nagyméretű nyomtatásra is.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
A pályamunkát elektronikusan az szteehokttsz@gmail.com e-mail címre kell
elküldeni 2017. június 26-a és 2017. szeptember 30-a között. A mellékelt
adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát pdf-
vagy jpg-formátumban. Egy pályázó maximum 5 pályamunkát nyújthat be. A
fájlok elnevezésekor kérjük az alábbi formulát használni: (ékezet nélkül)
szerzőneve_logo01. Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail
címüket a pályázati időszakban és azt követően az eredményhirdetésig
folyamatosan figyeljék! A zsűrizést követően minden pályázót értesítünk az
ünnepélyes eredményhirdetés helyszínéről és időpontjáról.
ÉRTÉKELÉS, ZSŰRIZÉS:
A pályamunkák értékelését, zsűrizését a Tanárképző Központ főigazgatója;
Forgács Tamás, főelőadója; Thékes Andrea, a karok főkoordinátorai, illetve a
képzés képviselői végzik.
DÍJAZÁS:
Nyertes pályázó: 20 000 Ft, SZTE Ajándékcsomag
Különdíj: SZTE Ajándékcsomag
AZ ESEMÉNY SZERVEZŐJE:
- SZTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT
- SZTE EHÖK TTSZ
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ SZAKMAI KÉRDÉSEKBEN:
Szabó Katalin

szteehokttsz@gmail.com
Fogadóóra:
Hétfő 13-15:00
Kedd 13-15:00
Péntek 10-14:00
6722, Szeged, Szentháromság utca 34.
 

Logo palyazo adatai