Ehok logo
K%c3%b6ztk%c3%a9p

2017/2018. tanévre szóló Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati kiírás

Pályázók köre

Az ösztöndíj neve 2017. februártól – a következő, 2017/2018. tanévi adományozástól kezdődően – nemzeti felsőoktatási ösztöndíj. A Kormányrendelet ezen ösztöndíjra vonatkozó részének módosításáig a „köztársasági ösztöndíj” elnevezés helyett az Nftv. rendelkezéseinek megfelelően „nemzeti felsőoktatási ösztöndíj” értendő.

Pályázati kiírás

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Pályázati feltételek

- Kiemelkedő tanulmányi eredmény, illetőleg szakmai területen kimagasló munka a 2016/2017-es tanévben.

- A kiemelkedő tanulmányi eredmény értékelése során a hallgatónak a karon megállapított 100%-os tanulmányi eredmény legalább 90%-át kell teljesítenie.

A hallgatók teljesítményének értékelésekor a fentieken túl a közéleti, sport és egyéb tevékenység is figyelembe vehető legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig. A hallgató összteljesítménye a tanulmányi eredménye, a szakmai teljesítménye valamint – a kar döntésétől függően – a közéleti, sport és egyéb tevékenységének összessége.

- Kizáró feltétel: a pályázati határidőben (2016/2017. tanév) felvett, de nem teljesített kötelező kurzus; - ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra nem pályázhat.

Az ösztöndíj folyósítása

A 2017/2018. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2017/2018. tanévben folyósítható.

Pályázati eljárás

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok beadási határideje a hallgatók számára 2017. július 3. (hétfő) 11.59 óra.

Pályázni csak a pályázati űrlap kitöltésével lehet, mely az intézmény részletes értékelésének feltüntetésével és érvényesítésével együtt érvényes.

A köztársasági ösztöndíj pályázatokat kizárólag elektronikusan a Modulo (https://modulo.etr.u-szeged.hu/) felületen lehet benyújtani a pályázati űrlap kitöltésével és a mellékletek csatolásával. A beadás helye a Szegedi Tudományegyetem elnevezésű virtuális iroda.

 

Párhuzamos pályázat - kiemelt tanulmányi ösztöndíj

 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíjjal egyidejűleg nyújthatják be a hallgatók pályázatukat a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra (a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó űrlapon).

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj feltétele az elutasított nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat. A további feltételek azonosak.

 

További részletek a csatolt pályázati kiírásban találhatók.

 

Nemzeti fels%c5%91oktat%c3%a1si %c3%b6szt%c3%b6nd%c3%adj