Ehok logo

Hírek

2019. évi SZTE BTK HÖK JELÖLÉSI FORDULÓ VÁLASZTÁS

Az SZTE EHÖK Iroda nyitvatartása az őszi szünetben

Beosztás az őszi szünetre:

október 30. szerda 
10:00- 13:00- ig Tanulmányi Tanácsadó szolgálat
13:00-16:00-ig Jogsegélyszolgálat

október 31. csütörtök 
10:00- 13:00-ig Külügyi Bizottság
13:00-16:00-ig Juttatási és térítési referens
november 1. péntek ZÁRVA

Megértéseteket köszönjük! 


Mindenkinek jó pihenést kívánunk!
 

SZTE EHÖK

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj - Pályázati eredmények

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményű, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző, a fentiek szerinti Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjban nem részesülő hallgató részére – a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet 7. § d) pontja alapján – megállapítható juttatás. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesül. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj feltételeivel azonosak.

A kérelem benyújtásának határideje megegyezik a fentiek szerinti Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj iránti kérelem benyújtásának határidejével. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása és kifizetése egy egyetemi tanévre (tíz hónapra) nézve történik, adott naptári év októbertől következő naptári év júliusig, hónaponként.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj havi mértéke: a mindenkori Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj havi összegének 70%-a, azaz 28000 forint / hó. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a hallgatók sorrendiségét karonként történő összesítés elkészítésével kell meghatározni.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a köztársasági ösztöndíjra vonatkozó kizáró feltétel ( „kizáró feltétel a pályázati határidőben felvett, de nem teljesített kötelező kurzus” ) nem alkalmazható; egyebekben a kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása ( elbírálási szempontok, feltételrendszer ) és kifizetése során a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj megállapítására ( elbírálási szempontjaira, feltételrendszerére ) és kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók listája ITT OLVASHATÓ.

Tanulmányi ösztöndíj eredmények - 2019/2020 I. félév

Kedves Hallgatók!

A Hallgatói Szolgáltató Iroda a mai nap folyamán számfejtette a 2019/2020. tanév I. félévre vonatkozó tanulmányi ösztöndíjakat.
Jelen félévben a tanulmányi ösztöndíj ösztöndíjkalaponként 10650 Ft minimum és 35600 Ft maximum összegek között mozog és a maximális részesülés mértéke 41%.

A hallgatók tanulmányi eredményéhez tartozó összegről, illetve az ösztöndíjkalaphoz tartozó egyéb adatokról a MODULO rendszerben tájékozódhattok ma 22:00-tól kezdődően.

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login/index

Beadás → HSZI menüpont → Átlagmódosítási kérvényen → a “Kitöltés” gombra kattintva.

Tanulmányi ösztöndíjat az előző aktív félévedben elért tanulmányi teljesítményed alapján ( korrigált kreditindex ) kaphatsz, melyet nem kell külön megpályázni. Tanulmányi adatokat és az átlagodat a Neptun rendszerben megtalálod.

FONTOS, hogy amennyiben valakinek egy kurzus később került rögzítésre vagy  Erasmus végett később kerültek be a jegyei vagy valamilyen ügyviteli ok miatt a Moduloban található átlaga nem valós, először a Tanulmányi Osztályon jelezze a problémát, mivel ha a Tanulmányi Osztály ezt korrigálja, az átlagmódosító kérelem beadásával a Hallgatói Szolgáltató Iroda korrigálni tudja az ösztöndíjat és így nem szükséges jogorvoslati kérelmet beadni.


További statisztikai adatok:

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult: 7648 fő
Tanulmányi ösztöndíjban részesül: 3437 fő

Amennyiben ezen döntés a hallgató egyéni jogát vagy jogos érdekét érinti, a döntés ellen a hallgató – tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, melyről – a Szegedi Tudományegyetem „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzata alapján – a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsa dönt. A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium elnökének, Prof. Dr. Rovó László Rektor Úrnak címezve a MODULO felületén az EHÖK fül alatt található űrlappal tudja beadni.

Beadás → EHÖK → Tanulmányi ösztöndíj jogorvoslati kérelem

A JOGORVOSLATI KÉRELMET EGYÉRTELMŰEN ÉS OLVASHATÓAN KELL KITÖLTENI. AMENNYIBEN A HALLGATÓ EGÉSZSÉGÜGYI OKBÓL (KÜLÖNÖSEN: SÚLYOS BESZÉDHIBA, DISZLEXIA, DISZGRÁFIA,DISZKALKULIA) EBBEN AKADÁLYOZTATVA VAN, A JOGORVOSLATI KÉRELEM – IGÉNY ESETÉN, KÉRÉSRE – SZEMÉLYESEN JEGYZŐKÖNYVBE MONDHATÓ AZ EHÖK MUNKATÁRSA ELŐTT.

A jogorvoslati kérelem beadására 2019. október 9. 22:00-tól keződően van lehetőség 15 napig.

Kérünk titeket, hogy feltétlenül ellenőrizzétek le tanulmányi átlagotokat, akár számoljátok át azt.

Amennyiben bármilyen kérdésed merül fel a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatosan a megbízott juttatási és térítési referenshez fordulhattok bizalommal.

A tanulmányi ösztöndíjkalapok listája itt található.
jutter@ehok.u-szeged.hu
( Juttatási és térítési referens e-mail )

Megemlékezés és emléktábla avatás a MEFESZ megalakulásának évfordulóján

2019. október 16-án délután  az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, az 1956 Emlékbizottsággal és a Szegedi Tudományegyetemmel közösen az Egyetemi Autonómia és Hallgatói Önkormányzatiság napján, a MEFESZ megalakulásának  63. évfordulóján ünnepséget tart, valamint sor kerül a Történelmi Emlékhelyet jelző tábla avatására is az Auditórium Maximumnál. 

 

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján 97/2018. (V.25.) Kormányrendelet A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011 (XII.23.) Korm. rendelet módosításával a Szegedi Tudományegyetem Auditórium Maximum épületét Történelmi emlékhely jegyzékébe vette.

A tervezett program:

15:00. SZTE ÁJTK Főépület: Köszöntő és a Lejtényi András emléktábla megkoszorúzása

15:30-17:00. Tudományos konferencia az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

Előadások:

-Kahler Frigyes: Forradalom? Forradalom!

-Zinner Tibor: A Kádári- megtorlás és utóélete

-Jancsák Csaba: A forradalom indítószikrája, a MEFESZ

-Kiss Dávid: A fegyveres szervek újjáépítése a forradalom után

17:00. Történelmi emlékhely emléktábla avatás az Auditórium Maximum terem előtt

17:30. Az 56-os emlékmű megkoszorúzása a TIK és BTK épülete között, majd átvonulás a BTK Auditórium Maximum előadóterembe

18:00. Ünnepi Választmány ülés

00:00. Mécsesgyújtás a MEFESZ emléktáblánál

 

Szeged, a forradalom és a hallgatói mozgalom bölcsője

A MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 1956-ban alakult ifjúsági szervezet, mely kulcsszerepet játszott abban, hogy megtörjön a kommunista ifjúsági szövetségek egyeduralma: kiválva belőlük megfogalmazták követelésiket, mely pár nappal később a forradalom követeléseinek gerincét adta.

Kiss Tamás, Lejtényi András, Tóth Imre és Aszalós János szegedi hallgatók, kezdtek elsőként munkálkodni azon, hogy a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) helyett alapítsanak egy független, valós ifjúsági érdekeket képviselő szervezetet. Az október 16-i gyűlésen Kiss Tamás és Lejtényi András az Auditorium Maximumban vázolták elképzelésüket egy alulról építkező, hallgatókból álló szervezetről. Ötletek és célkitűzések követték egymást és a hallgatóság forradalmi hangulatban megállapodott a kommunista ifjúsági szervezetből való kilépésről és a független MEFESZ megalapításáról.

Futótűzként terjedt az országban a szegedi fiatalok merész vállalkozása. Az október 20-án, formálisan is megalakuló MEFESZ-re több száz hallgató gyűlt össze, továbbá támogatásukról küldött táviratot a Budapesti Agrártudományi Egyetem, a Műszaki Egyetem és a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola. A gyűlésen lefektették a szervezet alapszabályát, majd megfogalmazták tanulmányi követeléseiket, úgy mint az orosz nyelv fakultatívvá tételét, külföldi ösztöndíjakat, 50 százalékos utazási kedvezményt, diákszállások építését.

Szabad, demokratikus választásokat; a tájékoztatás szabadságát; a megszálló orosz csapatok kivonását követelték politikai céljaik között, továbbá azt, hogy március 15-e legyen nemzeti ünnep.

Az ülés végén a jelenlévő tömeg a felsőoktatási intézmények megkeresésében állapodott meg.

A következő két napban csatlakoztak a pécsi, miskolci, soproni és budapesti diákgyűlések. Az október 22-i műegyetemi nagygyűlésre meghívták Kiss Tamást, ahol a budapesti egyetemisták is megalapították a szervezetet, és csatlakoztak a szegediek követeléseihez.

A MEFESZ érdeme elévülhetetlen abban, hogy az 1956. október 16-23. közötti napokban az egyetemi ifjúság forradalmi erőként lépett fel, és lett a szabadságharc motorja. A szegedi hallgatók követelései a forradalom jelszavaivá váltak.

SZTE EHÖK

Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíjpályázata 2019/2020

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2019/2020-as tanévre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Főiskola nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért diákok tanulmányainak anyagi támogatására, az alábbi feltételekkel:

  • nappali tagozatos hallgató

  • 26. életévét a pályázat benyújtásáig nem töltötte be

  • első alap-, osztatlan, mester- vagy felsőfokú szakképzésében folytat tanulmányokat

  • a 2018/19-es tanév második (tavaszi) félévében “aktív” jogviszonya volt (a képzésre bejelentkezett)

Az ösztöndíj két szemeszterre szól (10 hónapra ) szól, melynek összege havi 10 000 Ft.

A pályázat formai követelményei:

  • Pályázni a Modulo elektronikus rendszerben, az EHÖK iroda fül alatt található Szeged MJV Ösztöndíjpályázata c. adatlap kitöltésével lehet. 2019. szeptember 23. 12:00-tól https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login

  • A csatolandó dokumentumokat beszkennelve kell feltölteni, fekete-fehér és/vagy színes PDF vagy JPEG formátumban.

Az ösztöndíjpályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 23.hétfő 12:00 – 2019. október 20. vasárnap 23:59.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a kiemelkedő tanulmányi eredmény és a tanulmányi versenyeken való részvétel. (Ezeket az eredményeket a 2018. szeptember 1 és 2019. október 20-ig terjedő időintervallumból tudjuk elfogadni, illetve pontozni. Középiskolában szerzett díjak, versenyek nem vehetőek figyelembe.)

A pályázatok elbírálásának várható időpontja 2019. december. A döntés eredményéről – az elbírálást követően – az EHÖK honlapján illetve a Moduloban értesülhetnek a pályázók.

További információ:

Vincze Alexandra Erika
irodavezető

62/343-094
iroda@ehok.u-szeged.hu

A pályázati kiírás hivatalos dokumentuma a mellékletben található.

 

Rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet: Ponthatárok, jogorvoslat

Kedves Hallgatók!


A 2019/2020. tanév I. félévére vonatkozó szociális pályázati rendszerben az EHÖK Elnökségének döntése alapján a ponthatárok a következők:

Rendszeres szociális támogatás: 93 pont

Helyi közlekedési bérlet ponthatára: 53 pont

A pontokhoz tartozó összegekről itt tájékozódhattok!

Jogorvoslat :

A Nemzeti Felsőoktatási Törvényben foglaltak szerint a jogorvoslat beadására 15 nap áll rendelkezésre, illetve a a jogorvoslati bizottság nem köteles személyes meghallgatásokat tartani. A jogorvoslati kérvény is, egy MODULOban benyújtandó űrlap, tehát papír alapú kérelmek benyújtására nincs lehetőség! A jogorvoslati kérelmet az általános szociális helyzetfelmérési adatlaphoz kell csatolni vagy egy önálló jogorvoslati kérelmet kell beadni.

A jogorvoslati kérelmeket a Modulo rendszerben, 2019. szeptember 17. 23:59-ig lehet benyújtani. Amennyiben a rendszeres szociális ösztöndíj vagy helyi közlekedési bérlet megállapítása tárgyában hozott első fokú döntés a hallgató kérelmének – részben vagy egészében történő – elutasításáról rendelkezik és a fenti döntés a hallgató egyéni jogát vagy jogos érdekét érinti, a döntés ellen a hallgató 2019. szeptember 17. 23:59-ig jogorvoslattal élhet, melyről a Szegedi Tudományegyetem - „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzata alapján – a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsa dönt.

A kérelem elektronikusan, a MODULO rendszerében a „Rendszeres szociális ösztöndíj” c. űrlaphoz, a „Városi tanulóbérlet” vagy az „Általános szociális helyzetfelmérő” adatlaphoz kapcsolódóan, „Jogorvoslati kérelem” c. adatlap kitöltésével nyújtható be. Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek ilyen űrlappal, önállóan is beadhatják a kérelmet.

Érdeklődni a jutter@ehok.u-szeged.hu email címen, a 62/546 688-as telefonszámon vagy személyesen az EHÖK irodán (6722, Szeged, Szentháromság utca 34.) a sztehap.hu-n jelzett ügyeleti időben. A ponthatárhúzást követően bővített ügyeletet tartunk, hogy bármilyen kérdés esetén segítségetekre lehessünk.

HOSSZABBÍTÁS elsőévesek rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázatok tekintetében

Gólyák figyelem!

Az SZTE EHÖK Elnökségének döntése értelmében hosszabbításra kerül sor a szociális alapú juttatásokra vonatkozóan:

- rendszeres szociális ösztöndíj igénylés beadása
- városi tanulóbérlet igénylés beadása
- ÚJ szociális helyzetfelmérési adatlap beadása, valamint a már meglévő adatlap hiánypótlása
- kollégiumi várólistára való jelentkezés
- határidő: 2019.08.16-tól 2019.08.28. 23:59-ig

Fontos, hogy akinek a kollégiumi jelentkezése el lett utasítva szociális pont hiányában, mindenképpen csatoljon a kollégiumi jelentkezéshez egy fellebbezés űrlapot, mivel így a fellebbezés bírálatakor már lesz szociális pontja.

A részletes pályázati kiírást itt találjátok.

További információ: jutter@ehok.u-szeged.hu

Tájékoztatás a fordítások leadásának határidejéről

Kedves Gólyák!

A kollégiumi felvételi kérelem, szociális támogatás és bérlet pályázat beadási időszak végének közeledtével (melynek végső határideje 2019. augusztus 8. 23:59) a Külügyi bizottság, a fordítandó dokumentumok nagy száma miatt, a beadási határidőig CSAK azokat az iratokat tudja vállalni fordításra, amik 2019. augusztus 5. tehát MA 12:00-ig beérkeznek hozzájuk. A bizottság e-mailen itt érhető el: szteehokkb@gmail.com.
FONTOS! A 2019. augusztus 5-én 12:00 után beérkező dokumentumok fordításai NEM készülnek el a beadási időszak végéig!

Megértéseteket köszönjük!

SZTE EHÖK 

FELHÍVÁS 2019/2020 I. FÉLÉVES JUTTATÁSOKRA: rendszeres szociális támogatás, helyi közlekedési bérlet, elsőéves hallgatók kollégiumi felvétele

Kedves Hallgatók!


Szociális alapú juttatásoknak nevezzük azon támogatásokat, melyeket egy adott hallgató szociális helyzete alapján kell megállapítani. Ilyen támogatásnak minősül a rendszeres szociális ösztöndíj, a városi tanulóbérlet, valamint részben a kollégiumi elhelyezés is. Szociális alapú juttatásra azon hallgató jogosult, aki: teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben vevő hallgató, valamint aki államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. Mindháromra a Modulo elnevezésű elektronikus felületen kell leadni a pályázatokat. ( Modulo: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2 ) A Moduloba Neptun-azonosítóval és jelszóval lehet belépni, melyeket regisztráció útján kapnak a hallgatók. ( Információ és regisztráció: http://www.u-szeged.hu/felvettek/neptun-regisztracio ) További tájékozatást az alábbi weboldalon találtok: https://www.u-szeged.hu/felvettek/elso-lepeseim 

Fontos, hogy jelen időszakban csak a frissen felvételt nyert hallgatók ( gólyák ) pályázhatnak ezen juttatásokra.

1.) Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjra azon államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben tanuló hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek ( 2018. november 19. után benyújtott) általános szociális helyzetfelmérési adatlapon meghatározott szociális pontszámmal és nyújtottak be / csatoltak rendszeres szociális ösztöndíj kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig. ( A meghatározott pontszám a későbbiekben kerül át a csatolt űrlapokra. ) Az ösztöndíjat félévente öt hónapra nyerheti el egy hallgató, melynek összege 8000 és 14000 forint között mozog, valamint akik megfelelnek különböző előnyben részesítési kategóriának / kategóriáknak, emelt összegű ösztöndíjra jogosultak.

2.) Helyi közlekedési bérlet

Városi tanulóbérletre azon államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben tanuló hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek ( 2018. november 19. után benyújtott) általános szociális helyzetfelmérési adatlapon meghatározott szociális pontszámmal és nyújtottak be / csatoltak városi tanulóbérlet kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig. ( A meghatározott pontszám a későbbiekben kerül át a csatolt űrlapokra. ) A helyi közlekedési bérletet félévente öt hónapra nyerheti el egy hallgató. A pályázat útján elnyert bérleteket a Hallgatói Szolgáltató Irodában van lehetőség átvenni a Hallgatói Szolgáltató Iroda által meghatározott időpontig. A pályázó hallgatók 90%-a részesül ilyen jellegű utazási támogatásban.

3.) Kollégiumi elhelyezés

Kollégiumi elhelyezésre azon államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek ( 2018. november 19. után benyújtott ) lezárt, pontozott státuszú általános szociális helyzetfelmérési adatlappal, valamint nyújtottak be / csatoltak „Kollégiumi jelentkezés” kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig. A kollégiumi elhelyezés esetében a hallgatók tanulmányi teljesítésükre is kapnak pontot, így a kollégiumi felvételikor nem csak a hallgatók szociális helyzetét veszik figyelembe. Az SZTE-re frissen felvételt nyert hallgatók esetében a tanulmányi pont a felvételi pontból generálódik.
Szegeden nem csak egyetemi kollégiumokba nyerhetnek felvételt a hallgatók, mivel több Szakkollégium, illetve nem egyetemi kollégium is van. Ha valaki ezen szakkollégiumok vagy nem egyetemi kollégiumok egyikébe szeretne felvételt nyerni, úgy az adott kollégiumot szükséges felkeresnie. ( A Móra Ferenc Szakkollégiumba viszont szintén a Modulo felületén kell pályázatot leadni. ) Amennyiben egy adott hallgató kollégiumi jelentkezése elutasításra kerül, fellebbezést nyújthat be, melyet szintén a Moduloban kell intézni, egyetemi kollégiumok esetében. A fellebbezést a „Kollégiumi jelentkezés” űrlaphoz kell csatolni a döntést követően a meghatározott határidőig. A kollégiumi felvételi eljárásban az adott Kollégiumi Bizottság hoz döntést. A kollégiumi jelentkezés során lehetőség van akadálymentesített elhelyezés igénylésére is, melyhez igazolás feltöltése szükséges.

A kollégiumi kérelem benyújtási határideje:

2019július 2500:01-től, 2019augusztus 823:59-ig.

A rendszeres szociális támogatás, bérletigénylés benyújtási határideje:

2019július 2500:01-től 2019augusztus 823:59-ig.

Fontos!

Aki rendelkezik 2018. november 19. után beadott, lezárt pontozott helyzetfelmérési adatlappal, annak nem kötelező újat beadnia, elegendő ahhoz hozzácsatolni a kapcsolódó űrlapot / űrlapokat. Csatolt űrlapok nélkül, vagyis: (‘Rendszeres szociális ösztöndíj igénylés’, ‘Városi tanulóbérlet igénylés’, ‘Kollégiumi felvételi kérelem’) nélkül NEM LEHET SIKERES A PÁLYÁZAT!

Érdeklődni a jutter@ehok.u-szeged.hu email címen lehet!

Minden, a pályázattal kapcsolatos további információt megtaláltok az alábbi csatolmányokban:

NAGYON FONTOS INFORMÁCIÓK, KATTINTS RÁM!!!​

Modulo2 kitöltési útmutató

Keltezési kritériumok

Egyszerűsített igazoláslista

Gyakran Ismételt Kérdések

Egy főre jutó jövedelem számítása

Szubjektív pontrendszer

Pontrendszer

Igazoláslista

Rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázati kiírás

Kollégiumi felvételi naptár

1 3 4 5 6 7 8 9 155 156