Ehok logo

Hírek

Az SZTE MGK SZÉK választások szünetelnek

Részletek a csatolmányban.

SZTE TTIK SZÉK Választások Helyszínváltozás

Részletek a csatolmányban.

SZTE TTIK SZÉK Választások Helyszínváltozás

Részletek a csatolmányban.

A 2017. évi SZTE TTIK HÖK Választások szünetelnek

Részletek a csatolmányban.

A 2017.évi SZTE TTIK HÖK Választások szünetelnek

Részletek a csatolmányban.

A MEFESZ megalakulására emlékezünk október 16-án

A 2000-es évek eleje óta október 16-a a Szegedi Tudományegyetemen a hallgatói önkormányzatiság és az egyetemi autonómia napja. Ezen a napon alakult meg 1956-ban a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége.

2017október 16-án 16 órakor megemlékezést tart az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a MEFESZemlékműnél (BTK és TIK között). 
A megemlékezésen részt vesznek egykori ötvenhatosok, hallgatók, az egyetemi vezetés képviselői, oktatók.
Ezt követően ünnepi választmányra kerül sor a BTK Auditorium Maximumában, ahol hagyományosan köszöntőt mond Kiss Tamás, egykori MEFESZ alapítótag, és Török Márk EHÖK elnök átadja a hallgatói mozgalomért járó emlékérmeket és emlékplaketteket.

 

Szeged, a forradalom és hallgatói mozgalmiság bölcsője

A MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége egy olyan ifjúsági szervezet volt 1956-ban, amely kulcsszerepet játszott abban, hogy megtörjön a kommunista ifjúsági szövetségek egyeduralma: kiválva belőlük megfogalmazták követelésiket, majd forradalmi erőként lépett fel a mozgalom.

Az egész azzal kezdődött, hogy Kiss Tamás, Lejtényi András, Tóth Imre és Aszalós János szegedi hallgatók, azon gondolkodtak, hogy a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) helyett alakítsanak egy egyetemi érdek-képviseleti szervezetet. Az október 16-i gyűlésen – melyek szokásosan „fejtágító” funkcióval bírtak és nagy kérdésekről, főleg politikairól nem esett szó – Kiss Tamás és Lejtényi András az asztalhoz lépve elmondták a hallgatóknak elképzelésüket egy alulról építkező hallgatókból álló szervezetről. Ezzel a szokásos gyűlés nagygyűléssé alakult és a hallgatóság forradalmi hangulatban megállapodott a felvetett szervezet megalakításáról, a független MEFESZ-ről.

A hír futótűzként terjedt nemcsak a szegedi karokon, hanem az egész országban a szegedi hallgatók merész vállalkozása. Az október 20-án, formálisan is megalakuló MEFESZ-re több száz hallgató gyűlt össze, továbbá támogatásukról küldött táviratot a Budapesti Agrártudományi Egyetem, a Műszaki Egyetem és a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola. A gyűlésen lefektették a szervezet alapszabályát, majd megfogalmazták tanulmányi követeléseiket, úgy mint az orosz nyelv fakultatívvá tételét, külföldi ösztöndíjakat, 50 százalékos utazási kedvezményt, diákszállások építését. 
Szabad, demokratikus választásokat; a tájékoztatás szabadságát; a megszálló orosz csapatok kivonását követelték politikai céljaik között, továbbá azt, hogy március 15-e legyen nemzeti ünnep.
Az ülés végén a jelenlévő tömeg – amely akkor volt, hogy a folyosókon is álltak – a felsőoktatási intézmények megkeresésében állapodott meg. 
A következő két napban csatlakoztak a pécsi, miskolci, soproni és budapesti diákgyűlések. Az október 22-i műegyetemi nagygyűlésre meghívták Kiss Tamást, ahol a budapesti egyetemisták is megalapították a szervezetet, és csatlakoztak a szegediek követeléseihez.

A MEFESZ-nek elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy az 1956. október 16-23. közötti napokban az egyetemi ifjúság forradalmi erőként lépett fel, és lett szabadságharc motorja. A szegedi hallgatók követelései a forradalom jelszavaivá váltak.

 

Tanulmányi ösztöndíj eredmények - 2017 / 2018 I. félév

Kedves Hallgatók!

A Hallgatói Szolgáltató Iroda a holnapi nap folyamán számfejti a 2017/18. tanév I. félévre vonatkozó tanulmányi ösztöndíj eredményeket.
Jelen félévben a tanulmányi ösztöndíj ösztöndíjkalaponként 9150 Ft minimum és 30500 Ft maximum összegek között mozog és a maximális részesedés mértéke 41%.

 

Az adott képzésekhez és szakokhoz tartozó ösztöndíjkalapokról a mellékletből tájékozódhattok.

A hallgatók tanulmányi eredményéhez tartozó összegről, illetve az ösztöndíjkalaphoz tartozó egyéb adatokról a MODULO rendszerben tájékozódhattok holnap este 20:00-tól kezdődően.

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/


Beadás → HSZI menüpont → Átlagmódosítási kérvényen → a “Kitöltés” gombra kattintva.
 

Tanulmányi ösztöndíjat az előző aktív félévedre vonatkozó korrigált kreditindexed alapján kaphatsz. Tanulmányi adatokat és az átlagodat a Neptun rendszerben megtalálod.

További statisztikai adatok:

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult: 8972 fő
Tanulmányi ösztöndíjban részesül: 3503 fő

Amennyiben ezen döntés a hallgató egyéni jogát vagy jogos érdekét érinti, a döntés ellen a hallgató – tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, melyről – a Szegedi Tudományegyetem „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzata alapján – a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsa dönt. A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium elnökének, Dr. Szabó Gábor rektornak címezve a MODULO felületén az EHÖK fül alatt található űrlappal tudja beadni.

 

Beadás → EHÖK → Tanulmányi ösztöndíj jogorvoslati kérelem


A JOGORVOSLATI KÉRELMET EGYÉRTELMŰEN ÉS OLVASHATÓAN KELL KITÖLTENI. AMENNYIBEN A HALLGATÓ EGÉSZSÉGÜGYI OKBÓL (KÜLÖNÖSEN: SÚLYOS BESZÉDHIBA, DISZLEXIA, DISZGRÁFIA,DISZKALKULIA) EBBEN AKADÁLYOZTATVA VAN, A JOGORVOSLATI KÉRELEM – IGÉNY ESETÉN, KÉRÉSRE – SZEMÉLYESEN JEGYZŐKÖNYVBE MONDHATÓ AZ EHÖK MUNKATÁRSA ELŐTT.

 

A jogorvoslati kérelem beadására is 2017. október 12. 20:00-tól keződően van lehetőséged 15 napig.

 

Kérünk titeket, hogy feltétlenül ellenőrizzétek le tanulmányi átlagotokat, akár számoljátok át azt az ETR-ről Neptun-rendszerre való átállás végett.

 

A Hallgatói Szolgáltató Iroda információi szerint a pénteki nap folyamán ( 2017.10.13. ) már a hallgatók számláin lesz az ösztöndíj.

 

Amennyiben bármilyen kérdésed merül fel a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatosan a juttatási és térítési referenshez fordulhatsz bizalommal, továbbá az EHÖK Iroda is bővített nyitvatartási idővel lesz nyitva.

 

jutter@ehok.u-szeged.hu

( Juttatási és térítési referens e-mail )

SZTE EHÖK

A 2017. évi SZTE SZÉK Választások jelentkezési határidejének meghosszabbítása

Részletek a csatolmányban.

A 2017. évi SZTE TTIK HÖK Választások helyszínváltozással folytatódnak

Részletek a csatolmányban.

A 2017. évi SZTE SZÉK Választások jelentkezési határidejének meghosszabbítása

Részletek a csatolmányban.

1 3 4 5 6 7 8 9 110 111