Ehok logo

Hírek

Helyszínváltozás a 2018. évi Szakos Érdekvédelmi Képviseleti választásokon.

A Szakos Érdekvédelmi Képviseleti választások helyszínei 2018. október 17-én.

 

SZTE ÁJTK – főépület (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

SZTE GTK – SZTE ÁJTK főépület főépület (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

SZTE MK - SZTE ÁJTK főépület főépület (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

 

SZTE ÁOK – SZTE ÁOK Oktatástechnikai Épület (6725. Szeged, Dóm tér 13.)

SZTE ETSZK - SZTE ÁOK Oktatástechnikai Épület (6725. Szeged, Dóm tér 13.)

SZTE FOK - SZTE ÁOK Oktatástechnikai Épület (6725. Szeged, Dóm tér 13.)

SZTE GYTK - SZTE ÁOK Oktatástechnikai Épület (6725. Szeged, Dóm tér 13.)

 

SZTE TTIK – Irinyi épület (6724 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.)

SZTE BTK - Irinyi épület (6724 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.)

SZTE ZMK - irinyi épület (6724 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.)

 

SZTE JGYPK – főépület (6722 Szeged, Boldogasszony sgt 6.)

SZTE MGK – JGYPK főépület (6722 Szeged, Boldogasszony sgt 6.)

 

 

Szeged, 2018. október 16.

 

 

Felügyelő Bizottság

SZTE EHÖK

SZTE Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Választás

A választások 2018. október 17-19. 11 órától 17 óráig a csatolmányban látható helyszíneken.

A Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Ülés rendes hallgatói képviselő tagjait és mentorait a hallgatók a jelentkezők közül közvetlenül, egyfordulós választás útján választják meg.

Tanulmányi ösztöndíj eredmények - 2018/2019 I. félév

Kedves Hallgatók!

A Hallgatói Szolgáltató Iroda a mai nap folyamán számfejtette a 2018/19. tanév I. félévre vonatkozó tanulmányi ösztöndíjakat.
Jelen félévben a tanulmányi ösztöndíj ösztöndíjkalaponként 9100 Ft minimum és 30300 Ft maximum összegek között mozog és a maximális részesülés mértéke 41%.

A hallgatók tanulmányi eredményéhez tartozó összegről, illetve az ösztöndíjkalaphoz tartozó egyéb adatokról a MODULO rendszerben tájékozódhattok ma 17:00-tól kezdődően.

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login/index

Beadás → HSZI menüpont → Átlagmódosítási kérvényen → a “Kitöltés” gombra kattintva.

Tanulmányi ösztöndíjat az előző aktív félévedben elért tanulmányi teljesítményed alapján ( korrigált kreditindex ) kaphatsz, melyet nem kell külön megpályázni. Tanulmányi adatokat és az átlagodat a Neptun rendszerben megtalálod.


FONTOS, hogy amennyiben valakinek egy kurzus később került rögzítésre vagy  Erasmus végett később kerültek be a jegyei vagy valamilyen ügyviteli ok miatt a Moduloban található átlaga nem valós, először a Tanulmányi Osztályon jelezze a problémát, mivel ha a Tanulmányi Osztály ezt korrigálja, az átlagmódosító kérelem beadásával a Hallgatói Szolgáltató Iroda korrigálni tudja az ösztöndíjat és így nem szükséges jogorvoslati kérelmet beadni.

Az elmúlt félévi ösztöndíj-számítás óta jelentős VÁLTOZÁS  is történt az osztatlan tanárszakos hallgatók ösztöndíjszámítása esetében. Az elmúlt félévekben a rendszer egy osztatlan tanárszakos hallgató esetében a szakpárja mind a két szakjával úgy kalkulált, mintha az két külön képzés lenne, továbbá a tanári felkészítési modult egyáltalán nem vette figyelembe. Az SZTE Szenátusa 2018 májusában elfogadott egy új tanulmányi ösztöndíj szabályzatot, mely ezen osztatlan tanárképzéssel kapcsolatosan felmerült problémákat orvosolja. Ez azt jelenti, hogy egy osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgató esetében ( kivéve a Zeneművészeti Kar hallgatóit, mivel az ő esetükben a képzés nem tartalmaz szakpárt ) a két szakja, valamint a tanári felkészítési modul is 3 darab külön modellkalapba kerül, tehát a tanári felkészítéssel is kalkulál az algoritmus. A három modellkalapban elért, átlagokhoz tartozó pontszám ezek után korrigálódik, majd a tényleges ösztöndíj kerül megállapításra. A Modulo rendszerben az átlagmódosítás kérelem kitöltésekor ezen három modellkalapot is ki lehet választani, így mindenki meg tudja nézni, hogy melyik kalapban milyen eredménye volt.

Ezen változásról az alábbi linkeken találtok további információt:

- rendkívüli kurzusfelvételi időszak a szabályzat bevezetése végett

További statisztikai adatok:

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult: 8250 fő
Tanulmányi ösztöndíjban részesül: 3635 fő

Amennyiben ezen döntés a hallgató egyéni jogát vagy jogos érdekét érinti, a döntés ellen a hallgató – tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, melyről – a Szegedi Tudományegyetem „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzata alapján – a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsa dönt. A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium elnökének, Prof. Dr. Rovó László Rektor Úrnak címezve a MODULO felületén az EHÖK fül alatt található űrlappal tudja beadni.

Beadás → EHÖK → Tanulmányi ösztöndíj jogorvoslati kérelem

A JOGORVOSLATI KÉRELMET EGYÉRTELMŰEN ÉS OLVASHATÓAN KELL KITÖLTENI. AMENNYIBEN A HALLGATÓ EGÉSZSÉGÜGYI OKBÓL (KÜLÖNÖSEN: SÚLYOS BESZÉDHIBA, DISZLEXIA, DISZGRÁFIA,DISZKALKULIA) EBBEN AKADÁLYOZTATVA VAN, A JOGORVOSLATI KÉRELEM – IGÉNY ESETÉN, KÉRÉSRE – SZEMÉLYESEN JEGYZŐKÖNYVBE MONDHATÓ AZ EHÖK MUNKATÁRSA ELŐTT.

A jogorvoslati kérelem beadására 2018. október 15. 10:00-tól keződően van lehetőség 15 napig.

Kérünk titeket, hogy feltétlenül ellenőrizzétek le tanulmányi átlagotokat, akár számoljátok át azt.

Amennyiben bármilyen kérdésed merül fel a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatosan a megbízott juttatási és térítési referenshez fordulhattok bizalommal.

A tanulmányi ösztöndíjról további információk itt találhatóak.

jutter@ehok.u-szeged.hu
( Juttatási és térítési referens e-mail )

Ösztöndíjak kifizetésének határideje

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatunk Titeket,hogy a Nemzeti felsőoktatási törvény értelmében az ösztöndíjak kifizetésének, október és március hónapban nem a megszokott 10-i határidőre, hanem az adott hónap 15. napjáig kell megtörténnie.

SZTE EHÖK

Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíjpályázata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2018/2019-es tanévre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Főiskola nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért diákok tanulmányainak anyagi támogatására, az alábbi feltételekkel:
nappali tagozatos hallgató
26. életévét a pályázat benyújtásáig nem töltötte be
első alap-, osztatlan, mester- vagy felsőfokú szakképzésében folytat tanulmányokat
a 2017/18-as tanév második (tavaszi) félévében “aktív” jogviszonya volt (a képzésre bejelentkezett)

 

Az ösztöndíj két szemeszterre szól (10 hónapra ) szól, melynek összege havi 10 000 Ft.
A pályázat formai követelményei:

 

Pályázni a Modulo elektronikus rendszerben, az EHÖK iroda fül alatt található Szeged MJV Ösztöndíjpályázata c. adatlap kitöltésével lehet. https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login
A csatolandó dokumentumokat beszkennelve kell feltölteni, fekete-fehér és/vagy színes PDF vagy JPEG formátumban.

 

Az ösztöndíjpályázat benyújtási határideje: 2018. szeptember 27. csütörtök 12:00 – 2018. október 21. vasárnap 23:59 perc.
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a kiemelkedő tanulmányi eredmény és a tanulmányi versenyeken való részvétel. (Ezeket az eredményeket a 2017. szeptember 1 és 2018. október 21.ig terjedő időintervallumból tudjuk elfogadni, illetve pontozni. Középiskolában szerzett díjak, versenyek nem vehetőek figyelembe.)
 

A pályázatok elbírálásának várható időpontja 2018. november vége. A döntés eredményéről – az elbírálást követően – az EHÖK honlapján illetve a Moduloban értesülhetnek a pályázók.
 

További információ:
Vincze Alexandra Erika
irodavezető
62/343-094
iroda@ehok.u-szeged.hu

 

A pályázati kiírás hivatalos dokumentuma a mellékletben található.

SZTE EHÖK
 

Kurzusfelvételi határidők meghosszabbítása

Tisztelt Hallgatók!

 

Az egyetemi tanulmányi naptár „Megnyitásrend” részében naprakészen tartjuk a kurzusfelvételi határidőket, l. http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/Megnyitasrend/index.jsp

 

Főszabály szerint az eredeti ütemterv szerint vasárnap (2018.09.16) éjjellel bezárult a kurzusfelvétel, kivéve azt az öt kart, amelyik egy hét hosszabbítást kért 2018.09.23-n (vasárnap) éjfélig, ezek: ÁJTK, BTK, JGYPK, MGK és  ZMK. Az eredeti ütemterv szerint lehetséges még kurzusfelvétel az alábbi speciális esetekben. Szerdán (2018.09.19) éjfélig elérhető a fel nem töltött nyelvi (XN-es) kurzusokra csak kurzusfelvétel, a fel nem töltött GTK-s nappali kurzusokra csak kurzusfelvétel. Két hét múlva vasárnap (2018.09.30) éjfélig kurzusfelvétel és –leadás is lehetséges a doktori képzések esetén.

 

  Azon kurzusok esetén, amelyek több kar hallgatói számára is elérhetők, az Információ / Lekérdezések-Információk menüpont „Szaktól eltérő megnyitásrendű tárgyak” pontja segít tájékozódni.

SZTE Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Jelentkezés

Tisztelt Hallgatók!

 

Az SZTE EHÖK Elnöke az SZTE EHÖK Alapszabálya alapján pályázatot hirdet hallgatói szakos érdekvédelmi képviselői tevékenység ellátására.

A Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Ülés tagjaként megválasztható, aki:

a.) a Szegedi Tudományegyetem hallgatója;

b.) az EHÖK Elnökség részére ebből a célból határidőben jelentkezést (személyes adatlapot és hallgatói jogviszonyigazolást) nyújtott be;

c.) nem áll jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A jelentkezés határideje: 2018. október 5. 16:00

 

A jelentkezéseket az EHÖK iroda (6722 Szeged, Szentháromság utca 34.) Irodavezetőjénél nyitva tartási időben kell leadni, a jelentkezéshez személyes adatlapot és jogviszony igazolást kell csatolni.

 

 

A Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Ülés rendes hallgatói képviselő tagjait és mentorait a hallgatók a jelentkezők közül közvetlenül, egyfordulós választás útján választják meg.

 

Felügyelő Bizottság

SZTE EHÖK

 

Pályázati kiírás az SZTE EHÖK sportreferensi tisztség betöltésére

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet az SZTE EHÖK sportreferensi tisztségére. A Szegedi Tudományegyetem bármely, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója jelentkezhet.

 A sportolási lehetőségek széles skálája várja az SZTE hallgatóit. A sportreferens feladata, hogy fenntartsa a kapcsolatot ezen lehetőségek és a hallgatók között. Az egyetemi sportprogramok fejlesztése és a jelenlegi programok gördülékeny megvalósítása is az ő feladatkörébe tartozik. A mindenkori EHÖK sportreferens az EHÖK SE SZTE EHÖK által jelölt elnökségi tagja.

A pályázatok személyes leadásának határideje 2018. október 1. (hétfő), helyszíne az SZTE EHÖK irodája: 6722 Szeged, Szentháromság utca 34.

A pályázáshoz szükségesek az alábbiak:

- 2018/2019-es tanév I. félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszony igazolás

- önéletrajz

- motivációs levél.

SZTE EHÖK

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj - Pályázati eredmények

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményű, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző, a fentiek szerinti Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjban nem részesülő hallgató részére – a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet 7. § d) pontja alapján – megállapítható juttatás. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesül. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj feltételeivel azonosak.

A kérelem benyújtásának határideje megegyezik a fentiek szerinti Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj iránti kérelem benyújtásának határidejével. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása és kifizetése egy egyetemi tanévre (tíz hónapra) nézve történik, adott naptári év októbertől következő naptári év júliusig, hónaponként.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj havi mértéke: a mindenkori Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj havi összegének 70%-a, azaz 28000 forint / hó. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a hallgatók sorrendiségét karonként történő összesítés elkészítésével kell meghatározni.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a köztársasági ösztöndíjra vonatkozó kizáró feltétel ( „kizáró feltétel a pályázati határidőben felvett, de nem teljesített kötelező kurzus” ) nem alkalmazható; egyebekben a kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása ( elbírálási szempontok, feltételrendszer ) és kifizetése során a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj megállapítására ( elbírálási szempontjaira, feltételrendszerére ) és kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók listája ITT OLVASHATÓ.

Jogorvoslati kérelem benyújtása

Jogorvoslati kérelmet azon hallgatók nyújthatnak be, akik a rendszeres szociális ösztöndíjra, valamint városi tanulóbérletre való pályázás során illetve a ponthatárok kialakítása kapcsán  vélt vagy valós jogaik vagy érdekeik sérelmeit tapasztalták, esetlegesen nem csaolták az igényléshez szükséges űrlapokat. A jogorvoslat nem hiánypótlás!

Jogorvoslat benyújtásának módja:

A jogorvoslati kérelmeket a Modulo rendszerben,  2018. szeptember 27. éjfélig lehet benyújtani, melyről a Szegedi Tudományegyetem - „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzata alapján – a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsa dönt.

A kérelem elektronikusan, a MODULO rendszerében a „Rendszeres szociális ösztöndíj” c. űrlaphoz, a „Városi tanulóbérlet” vagy az „Általános szociális helyzetfelmérő” adatlaphoz kapcsolódóan, „Jogorvoslati kérelem” c. adatlap kitöltésével nyújtható be. Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek ilyen űrlappal, önállóan is beadhatják a kérelmet.

Érdeklődni a jutter@ehok.u-szeged.hu email címen, a 62/546 688-as telefonszámon vagy személyesen az EHÖK irodán (6722, Szeged, Szentháromság utca 34.) a sztehap.hu-n jelzett ügyeleti időben lehet.

SZTE EHÖK

1 3 4 5 6 7 8 9 142 143