Ehok logo

Az elmúlt évek díjazottai 2011-2016

2011
Érdemérem

Oktatói tagozat:

 • Homor Géza – először 1973-ban került kapcsolatba a szegedi felsőoktatással. 1977-től tanít a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, illetve annak jogelődeiben.
  2001-től oktatási főigazgató helyettes, majd dékán helyettes, egészen 2010-ig. Nem csak a kar ügyeiben, hanem az integrált szegedi egyetem életében is jelentős szerepet vállalt, 2003-tól oktatási igazgatóként segítette az egyetem és a hallgatók életét. Homor Géza nevéhez fűződik a kreditrendszer bevezetése a szegedi felsőoktatásba 1999-ben, valamint az egységes tanulmányi rendszer, azaz az ETR szegedi elindítása is 2001-ben. A hallgatók felé mindig nyitott és segítőkész egyetemi vezetőként fordult.

Külső támogató:

 • Dr. Szemerédi István – Orvosi Kft-je 2006-tól kezdve látja el a szegedi hallgatókat orvosi szolgáltatásokkal. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal együttműködve eleinte néhány kar hallgatóinak nyújtott ellátást. Az elmúlt évek során ezt az együttműködést sikerült az összes karra kiterjeszteni, így Dr. Szemerédi Istvánnak köszönhetően ma már az egyetem minden hallgatója igénybe vehet ingyenesen háziorvosi ellátást.

Hallgatói tagozat:

 • Zelena András – diplomáját 2007-ben szerezte meg magyar szakon, majd 2010-ben sikeres záró szigorlattal megszerezte a PhD fokozatát.
  2004-től Hallgatói Önkormányzat tisztségviselővé választották és ezzel egyidejűleg töltötte be ügyvezető alelnöki pozícióját és tagja lett az SZTE Szenátusának és az SZTE BTK Kari Tanácsának.
  Kiemelkedő munkája bebizonyította, hogy alkalmas az SZTE EHÖK Felügyelőbizottság elnöki posztjára, majd 2008-ban megválasztották az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökévé, mely tisztséget egy éven keresztül töltött be. 2010-től a Városi televízió Szeged Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és egyben főszerkesztője is.

Emlékplakett:

 • Farkas Dalma – az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Hallgatói Önkormányzat elnöke volt 2008- 2010 között. Két évig elnökségi és szenátus tagként is képviselte a hallgatók érdekeit. Főiskolás évei alatt kiemelkedő motiváltsággal és lelkiismeretességgel vett részt a hallgatói mozgalom munkájában. Nélkülözhetetlen személyiséget jelentett a Hallgatói Önkormányzat akkori testületének.
 • Iványi Gergő – 2007-ben kezdte tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnökként majd 2008-tól Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnökként. 2008 áprilisától a Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának tagja és alelnöke, 2009 októberétől elnöke.
  A Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzati tagjaként betöltött főbb posztjai: Egyetemi Szenátusi Tag, EHÖK elnökségi tag, Kari Tanácstag, Tanulmányi és Oktatói Bizottsági tag. Munkájában, amit a dinamizmus és az odaadás jellemzett, mindig a hallgatók érdekeit tartotta szem előtt. A jelenlegi testület tagjai még mindig szívesen látják és várják az irodában.
 • Mayer Péter – HÖK elnöksége alatt az SZTE Mezőgazdasági Kart és Hallgatói Önkormányzatát egyre több szegedi hallgató ismerte meg. Bár ez a munka ma is tart, mégis az ő által lerakott alapokra építkezünk. Markáns, határozott jelleme mindig meggyőző volt. A testületet kemény kézzel és célratörően irányította. Sikeres rendezvények és általa elindított, mára már hagyományossá vált dolgok öregbítik munkája hírnevét.
 • Manninger Ádám – 2004-ben kezdte tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. Ádám már az első évfolyam megkezdésétől aktív tagja és segítője volt a kari Hallgatói Önkormányzatnak: több bizottságban tevékenykedett egyidejűleg (Kapcsolatszervező bizottság, Pulzus bizottság), míg végül 2006-tól az SZTE ÁOK HÖK Kapcsolatszervező Bizottság vezetője lett. 2010-2011-ig az SZTE ÁOK HÖK Általános alelnöke volt.
  Hallgatói Önkormányzati munkássága mellett, tudomány felé való elhivatottsága is jellemezte. Kari Tudományos konferencián is indult és igen szép eredményt ért el.
  Ádám munkásságát a hallgatók iránti tenni akarás, közvetlenség és feltétlen segítőkészség jellemezte.
 • Batiz Dávid – 2004 óta aktív tagja a Gazdaságtudomány Kar Hallgatói Önkormányzatának, 2006-tól gazdasági alelnökként, 2007-től elnökként tevékenykedett. 2008-tól az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat gazdasági alelnöke lett, majd 2009-ben megválasztották Kuratóriumi elnöknek is.
  Dávid mindvégig segítőkészen állt a hallgatók rendelkezésére, fontosnak tartotta a hallgatói érdekképviselet mellett a problémák megoldását is.
 • Magyar Gergely – 2006-ban kezdte tanulmányait az Állam- és Jogtudományi karon. A 2007-es kari sportnapon szervezőként már aktívan részt vett a Hallgatói Önkormányzat munkájában, majd egy év múlva meg is választották képviselőnek.
  Az új szociális támogatási rendszer kialakulását végigkísérte, építő jellegű ötleteivel segítette az akkori illetve a mostani fejlesztőket, és nem utolsó sorban immár több mint 4 éve, mint pontos és precíz bíráló áll a Mozgalom szolgálatában.
  A 2009-es évi választások sok változást hoztak Gergely számára, mivel ebben az évben lett Kari tanácstag, EHÖK választmányi tag, a Kar hallgatóit képviselte a Kari Tanulmányi Bizottságban, gólyatábori és Jogászbál főszervezőként is dolgozott. Munkájának fő jellemzői az elhivatottság, a precizitás és nem utolsó sorban az emberség. Jelenleg az ÁJTK Hallgatói Önkormányzatának alelnöke.

2012

Érdemérem

Oktatói tagozat:

 • Dr. Galambos Gábor

Külső támogató:

 • Forró Lajos

Hallgatói tagozat:

 • Mechler Ákos

Emlékplakett

 • Bitay Zsolt
 • Kalmár Zoltán
 • Muráti Tamás
 • Pilihaci Cristian Oscar
 • Rosta Ádám

2013
Érdemérem

Oktatói tagozat:

 • Prof. Dr. Kerek Ferenc: 1976-ben kezdett oktatni a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenetanárképző intézetében.
  A Főiskola érdekében végzett eredményes munkáját 1991-ben Soproni József rektori dicsérettel ismerte el. 1995-től a Zongora Tanszék tanszékvezetője volt. Kerek Ferenc nevéhez köthető az egyetemi szintű zongoraoktatás megszervezése Szegeden. Mindig is nagy hangsúlyt fektetett a művészi munka és a pedagógia összehangolására. 2000-tól a Konzervatórium igazgatója. 2001-ben kapta meg a Magyar Felsőoktatásért Emlékérmet.
  A Zeneművészeti Kar alapító dékánjaként kiemelt figyelemmel és megbecsüléssel kezelte a hallgatói érdekképviseletet. A tárgyalóasztalhoz mindig egyenrangú félként ült a hallgatói önkormányzat képviselőivel. Dékáni munkásságának kiemelt eredménye a szegedi zeneművész és művésztanár képzést tömörítő, autonóm kar megalapítása.

Külső támogató:

 • dr. Lutz Gábor: tanulmányait a szegedi egyetem Állam- és Jogtudományi Karán kezdte, ahol 2004-ben szerezte meg első diplomáját, majd a bölcsészkar angol szakát és kommunikáció szakát is elvégezte. Hallgatói érdekképviselői tevékenységét itt, a kari hallgatói önkormányzat színeiben kezdte. Jogi tanulmányait az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által előterjesztett szabályzatok megalkotásában kamatoztatta. Az EHÖK Jogsegélyszolgálatának újraalapítója és 2007-től vezetője volt. Dr. Lutz Gábor éveken át segítette a hallgatói önkormányzat munkáját, sok ezer hallgatónak nyújtott jogi tanácsot sorsdöntő helyzetekben. Jelenleg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság munkatársa.

Hallgatói tagozat

 • Ament Balázs: 2007. májusától lépett a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar HÖK elnöki pozíciójába, ahonnan 2011-ben köszönt le.
  Nevéhez köthető a Kari HÖK pozíciójának, érdek-képviseleti tevékenységének megerősítése az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat berkein belül és a karon egyaránt. A JuGyu Klub megnyitása szintén elnökléséhez és testületéhez köthető. 2009 óta az EHÖK SE titkára, 2011-től az EHÖK Felügyelő Bizottságának elnöke. A hallgatói érdekvédelemben szerzett gyakorlatát ifjúságpolitikai szakemberként kamatoztatja Békéscsabán.

Emlékplakett:

 • Czakó Tamás: hallgatói évei alatt – 2007-től egészen az elmúlt szemeszterig – mindvégig kivette részét az egyetemi, kari és intézeti közéletből. Az SZTE TTIK HÖK általános alelnökeként kifejtett tevékenysége sokat tett hozzá a Természettudományi és Informatikai Kar tudományos életéhez, a hallgatói öntevékenységhez. Szervezőkészsége és temperamentuma üde színfoltot jelentett a szegedi hallgatói érdekképviselet mindennapjaiban. Jelenleg labortechnikus egy nemzetközi élelmiszeripari nagyvállalatnál.
 • Markó Beáta: 2009-ben kezdte meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán, műszaki menedzser szakon. Már elsőéves hallgatóként segítette a kari hallgatói önkormányzat munkáját. 2010 februárjában választották meg a hallgatók először HÖK tisztségviselőnek, érdekképviseleti munkáját egészen 2012-es diplomázásáig folytatta. Részt vett a külügyi és a sport bizottságok munkájában, fő feladatköre a kari rendezvények szervezése volt. Mint tánctanár csapatával a kari bálok és diáknapok rendszeres fellépője volt.
 • Nádassy Géza: 2008-ban kezdte meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakán. Már tanulmányai kezdetétől aktívan segítette a kari hallgatói önkormányzat munkáját. 2010 és 2012 között választott tisztségviselőként képviselte szaktársai érdekeit a kari HÖK testületében. 2009-től hozzájárult munkájával az SZTE EHÖK Rendezvényszervező és Kulturális Bizottságának működéséhez is. Elnökként 2012-ig irányította a bizottság munkáját. Diplomáját 2013-ban szerezte meg a mesterképzésben, jelenleg Egerben él, ahol a humán erőforrások területén dolgozik.
 • Szegedi Tamás: 2008-ban kezdte el hallgatói önkormányzati tevékenységét az Zeneművészeti Karon.2010-ben általános alelnöke lett a testületnek, ebben az évben indította el a Legyen a Zene Mindenkié koncertsorozatot. 2012-ben vette át elődjétől a kari HÖK elnökséget, 2013 tavaszáig, a tanulmányai elvégzéséig irányította a ZMK HÖK testületét.
  Elnöksége alatt megerősítette a BTK és a TTIK HÖK-kel való együttműködést, bevezette a kari rendezvények havi rendszerességét, mellyel a tanár és diák kapcsolat építésére törekedett. Jótékonysági koncertsorozatokat indított, amellyel lehetőséget adott a hallgatók szerepléséhez és a rászorulók támogatásához. Jelenleg a Ferencvárosi Ádám Jenő zeneiskola furulya- és klarinéttanára.
 • Vágó Ádám: 2010-ben végzett a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar társadalmi tanulmányok szakán, majd párhuzamosan folytatta tanulmányait a JGYPK-n mint intézményi kommunikátor és a Bölcsészettudományi Karon mint kommunikáció és médiatudomány MA szakos hallgató. A Juhász Gyula HÖK elnökévé 2011-ben választották meg, ezt a posztot egészen 2013-ig töltötte be. A kar vezetésével való együttműködés, a hallgatókkal fenntartott közvetlen kapcsolat jellemezte munkáját. A hallgatói érdekképviseletben játszott jelentős szerepe mellett sikeres kari rendezvények sora fűződik a nevéhez. Ádám a diplomázás után egy multinacionális vállalat üzletfejlesztési osztályának munkatársa lett.
 • Varga Ákos: a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának állattenyésztő mérnök szakán szerzett diplomát. A kari hallgatói önkormányzat elnöki tisztségét 2010 és 2013 között töltötte be. Tevékenységével hozzájárult a kar kulturális életének színesebbé tételéhez. Segített megteremteni a hallgatók számára a kulturált szórakozás feltételeit, a kollégiumi klub újjáépítésével. Jelenleg családja mezőgazdasági vállalkozásában dolgozik.

2014

Érdemérem

Oktatói tagozat

 • Dr. Lednitzky András: 1981-től 2012-ig vezette különböző vezetői beosztásokban, az egykori SZOTE, majd a későbbiekben az SZTE ÁOK hivatali apparátusát. Munkája során a legalapvetőbb hallgatói szolgáltatások (tanulmányi ügyintézés, a hallgatói juttatások vagy a kollégiumi üzemeltetés) révén ért el elévülhetetlen érdemeket. Nevéhez olyan közösségi helyek kiépülése kötődik mint az egykori SZOTE KLUB vagy a 2000-es évek végén nyílt Pulzus kávézó. Lednitzky András több mint harminc évig jelentette a folyamatosságot és az összeköttetést a mindenkori kari vezetés és a hallgatói önkormányzat között.

Hallgatói tagozat

 • Keresztes Ábel: már elsőévesként kapcsolatba került a Hallgatói Önkormányzattal, 2008-tól általános alelnöki, 2009-től elnöki pozíciót töltött be. 2012-ben az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának alelnöke lett. Az EHÖK alelnökeként számos területért felelős. Négy évig vezette az SZTE EHÖK jogsegélyszolgálatát, személyesen irányította az Összegyetemi Gólyatábor vagy az Egyetemi Napok létrejöttét. Elhivatottsága és barátságos fellépése példaértékű lehet minden HÖK tisztségviselő számára. Jelenleg záróvizsgáira készül, jogászként a környezetvédelem jogi területein kíván elhelyezkedni.

Emlékplakett

 • Horváth Tímea: a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának végzős hallgatója, mezőgazdasági mérnök szakon. Egyetemi tanulmányai során mindvégig kiemelkedett tanulmányi eredményeivel és a közösségért tett munkájával. Számos publikációja jelent meg, részt vett a tudományos diákköri verseny agrártudományi szekciójában. 2013. márciusa óta a Mezőgazdasági Kar Hallgatói Önkormányzatának képviselője. Először gazdasági alelnökként, majd általános alelnöki tisztségben segítette a testület munkáját és a kar hallgatóit.
 • Loboda Endre: 2004-ben kezdte meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2011-ben szerzett mandátumot a Jogi Kar Hallgató Önkormányzatának képviselőjeként majd az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat jogsegélyszolgálatának munkatársa, 2012-től a Kari Hallgatói Önkormányzat gazdasági alelnöke. Kari tisztségei mellett részt vett az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Rendezvényszervező- és Kulturális Bizottságnak munkájában illetve, mint pályázatbíráló segítette az EHÖK térítési és juttatási referens munkáját. Endre személyével a hallgatói mozgalom egy precíz, szerény, hűséges tisztségviselőjétől búcsúzik.
 • Nagy Nándor: 2009 szeptemberében kezdte meg egyetemi tanulmányait a Bölcsészettudományi Kar informatikus könyvtáros képzésén, ahol a kezdetektől fogva 2011-ig a Magyar Intézeti Tanács és az Összhallgatói ülés tagja volt. 2011 és 2012 között a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának munkájában mint az Összhallgatói ülés delegáltja vett részt. 2012-ben felvételt nyert a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar kis- és középvállalkozási menedzser szakára. Hallgatói közéleti tevékenységét itt, a Szakos Érdekképviselet tagjaként folytatta. 2013. szeptemberétől egy éven át a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói önkormányzatának képviselője volt, kulturális referensi pozíciót töltött be. Nándor jelenleg családja vállalkozását vezeti.
 • Tóth Zsanett: andragógus, illetve televíziós műsorgyártó-sajtótechnikusként végzett a Szegedi Tudományegyetemen. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar lapját, a Tű magazint fáradhatatlan kreativitásával és lelkesedésével tette színvonalassá főszerkesztősége során. Általános alelnökként, majd megbízott elnökként töltött be fontos szerepet a testület életében, főszervezője volt a legjelentősebb kari rendezvényeknek, a gólyatábornak, a gólyabálnak és a Juhász Gyula Napoknak. Jelenleg a Hallgatói Irodán adminisztrátor munkakörben segíti a testület munkáját, valamint a Jugyu Klub rendezvényszervezőjeként hozzájárul a kar és az egyetem kulturális sokszínűségéhez.
 • Zsigmond Lilla: 2011 szeptemberében kezdte a tanulmányait a Mérnöki Kar műszaki menedzser szakán. 2012-ben választották a kari hallgatói önkormányzat tagjává, 2013 februárja óta gazdasági alelnökként erősítette a testület munkáját. A tisztségével járó közéleti szerepvállalás mellett mindig igyekezett részese és szervezője lenni a kari hallgatói kulturális életnek is, több közösségépítő rendezvény lebonyolításában segédkezett. Személyében segítőkész és közvetlen hallgatói képviselőt ismerhettek meg diáktársai. Hallgatói önkormányzati munkája mellett tanulmányaiban is kimagaslóan teljesített.

2015

Érdemérem

Oktatói tagozat

 • Dr. Trényiné Dr. Rákóczi Zsuzsanna:1981-től 2001-ig a József Attila Tudományegyetem Testnevelés Tanszékén oktatott, 2002-ben a Szegedi Tudományegyetem Sportközpontjában folytatta munkáját. A Sportközpont vezetőjeként a Sport- és Rekreációs Bizottság üléseinek titkára, valamint a Sportkuratórium elnöke volt. Munkássága alatt felújíttatta a teniszpályákat, valamint jelenleg is folyamatban van a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatán elnyert négy műfüves pálya elkészítése. A tanárnő mindig nyomon követte az SZTE-re járó tehetséges sportolók pályáját, különböző ösztöndíjlehetőségeket keresett számukra, valamint különös figyelmet fordított a sajátos nevelési igényű hallgatók sportolására is.

Hallgatói tagozat

 • dr. Bernschütz Bálint: 2007-ben kezdte meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász szakon. 2009-2013 között a kari Hallgatói Önkormányzat általános alelnökeként, 2009 és 2011 között az EHÖK Rendezvényszervező és Kulturális Bizottságának elnökeként dolgozott. 2012-ben az országos hallgatói tüntetések egyik szervezője, 2013-tól a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke, valamint a HÖOK dél-alföldi régiójának elnöke volt. Személyében egy megbízható, közvetlen és segítőkész embert ismerhettek meg a hallgatók. Bálint jogi diplomája után Pécsett folytat ügyvédi praxist.

Külső támogatói tagozat

 • Kovácsné Kiss Krisztina: Az integráció után az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat megalakulásának kezdetétől 15 éven át irodavezetőként kísérte végig az EHÖK fejlődését, annak aktív részeseként tevékenykedett. 2000 novemberétől hat EHÖK elnök regnálása alatt koordinálta az iroda adminisztrációját és gazdasági ügyeit, ezzel lehetővé téve a szervezet megfelelő működését. Kiemelkedő szerepe volt az EHÖK és Szeged város kapcsolatainak elmélyítésében, Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíjának népszerűsítésében. Feladatait mindig gondosan és precízen látta el, barátságos, közvetlen emberként egyfajta összekötő szerepet játszott az egyetemi hallgatók, az iroda dolgozói és a további egyetemi egységek között. Krisztina jelenleg egy nemzetközi cég irodavezetője.

Emlékplakett

 • Dr. Fekete Helga: 2010 őszén kezdte meg tanulmányait a Gyógyszerésztudományi Karon. 2012 júniusa és 2014 szeptembere között a Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöki pozícióját töltötte be, majd 2015 májusáig gazdasági alelnökként dolgozott. 2012. szeptember és 2015. október között az egészségügyi karok közös szervezésében működő Szent-Györgyi Albert Hallgatói Egyesület elnökségi tagja volt, ahol szakmai és szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában vett részt. Munkáját a közösségi életért való tenni akarás, összeszedettség és lelkiismeretesség jellemezte, ezen tulajdonságait a tanulmányi és szakmai előmenetelében is hasznosította. Helga 2015 szeptembere óta a Gyógyszertudományok Doktori Iskola PhD hallgatója.
 • Gál Nelli: 2009-ben kezdte tanulmányait az SZTE JGYPK gyógypedagógia szakán. 2010 szeptemberétől a juttatási és térítési referens helyetteseként vett részt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkájában, segítette a rendszeres szociális ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos hallgatói ügyintézést. Tanulmányait 2014-ben kitűnő eredménnyel fejezte be, kiemelkedő teljesítményét az egyetem Discipuli Pro Universitate díjjal jutalmazta. Nelli jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyógypedagógia mesterszakos hallgatója. A mesterképzés mellett szakmájában is dolgozik, óraadóként tanít az SZTE Gyógypedagógiai Intézetében, valamint részt vesz egy sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó projektben is.
 • Székely Anna: 2008-ban kezdte meg tanulmányait a Bölcsészettudományi Kar régész szakán. Több hagyományőrző kari rendezvény mellett 2011-ben ő szervezte a Bölcsészbált. 2012-től a kari HÖK testület gazdasági alelnökeként, 2013 őszétől az egyetem elvégzéséig pedig a kar HÖK elnökeként tevékenykedett. Vezetésével a testület felülvizsgálta a tanulmányi ösztöndíjkalapokat, valamint rendezte a kar szakjain meghirdetett szakmai gyakorlatok adminisztratív hátterét. Anna jelenleg a Budapesti Történeti Múzeumban dolgozik régész technikusként.
 • Marjovszky Endre: 2011-től 2015-ig volt a Zeneművészeti Kar Hallgatói Önkormányzatának tagja: dolgozott gazdasági és általános alelnökként, majd két évig az elnöki székben képviselte a hallgatók érdekeit. Mandátuma alatt több karral is sikerült szoros együttműködést kialakítania, többek között jelentős érdemei voltak a Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatával együttesen szervezett Méz Bál életre hívásában. Közreműködésével megújulhatott a Zeneművészeti Kar koncerttermének előtere, így az méltóképpen fogadhatja a látogatókat. Endre jelenleg a Szolnoki Szimfonikus Zenekar tagja.
 • Varga Tamás Ottó: 2010-ben kezdte meg tanulmányait a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar társadalmi tanulmányok szakán, ekkor került a JGYPK HÖK testületébe is, ahol gazdasági alelnökként tevékenykedett 2013 áprilisáig. 2013 szeptemberétől 2014 novemberéig az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat juttatási és térítési referensi pozícióját töltötte be. Részt vett a városi tanulóbérletre vonatkozó pályázati rendszer kialakításában, valamint az ő vezetésével indult el az SZTE Közösségi Menza. Ennek az önfenntartó kezdeményezésnek köszönhetően naponta több száz hallgató jut elérhető áron meleg ételhez. Személyében segítőkész és közvetlen tisztségviselőt ismerhettek meg a hallgatók. Tamás jelenleg kisebbségpolitika mesterszakos diplomamunkáját készíti, tanulmányai mellett a közszférában dolgozik.

2016

Érdemérem

Oktatói tagozat

 • Dr. Márkus Andrásné: 1969-től kezdődően több, mint 44 éven át szolgálta a Szegedi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karát. Kezdetben a Tanulmányi Osztály munkatársaként, majd a Dékáni Hivatal vezetőjeként tevékenykedett egészen 2013-ig. A kezdetektől fogva áldozatos, lelkiismeretes munkát végzett, munkatársaival kifogástalan kapcsolatot ápolt. Mindezek mellett a hallgatók bármikor számíthattak útmutató véleményére, segítségére, szívén viselte a hallgatók sorsát. Munkájáért 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemkereszt aranyfokozatát kapta, valamint Rektori elismerő levélben és Kari Életműdíjban is részesült.

Hallgatói tagozat

 • Borbola Terézia: Kommunikáció és médiatudomány BA diplomáját 2011-ben szerezte meg, mesterszakos oklevelét a Bölcsészettudományi Kar Vizuális Kultúratudomány szakán szerezte. Első évétől kezdve kiemelkedő tagja a Hallgatói mozgalomnak, 2008-tól 2011-ig a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának kari tisztségviselője, két évig általános alelnöke, végezetül pedig egy éven keresztül elnökként iránytotta a testületet. 2013-tól az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat sajtóreferensi pozícióját töltötte be egészen 2015-ig. Ő indította el újra a Szegedi Egyetemi Rádiót, megújította az EHÖK diákszerkesztőségét. Terézia jelenleg a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség kommunikációs tanácsadója.

Az 56-os MEFESZ megalakulásának 60. évfordulója alkalmából az SZTE EHÖK elnöksége soron kívül Hallgatói Mozgalomért érdemérmet adományozott azon egykori hallgatói vezetőknek, akik csupán a történelem viszontagságai miatt nem részesültek kitüntetésben.

 • Lejtényi András: 1937-ben született. 1956-ban a jogi kar hallgatója volt. Az első magyarországi hallgatói önkormányzat, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége megalakításának egyik kezdeményezője és vezetője volt. A MEFESZ szervezeti szabályzatának írójaként vezető szerepe volt a szövetség megalakulásában. Október 20 és 22 között a MEFESZ küldöttjeként részt vett a budapesti egyetemi diákgyűléseken. 1956 decemberében emigrálni kényszerült. (Posztumusz)
 • Gönczöl Dezső: 1935-ben született. 1956-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskola harmadéves földrajz-rajz szakos hallgatója volt. Az ő kezdeményezésére alakult meg a főiskolán a MEFESZ-szervezet. Tagja volt a MEFESZ intézőbizottságának. Az október 20-i nagygyűlésen ő mondta az első, forradalmi hangulatú köszöntőbeszédet. A forradalom és szabadságharc ideje alatt és utána Magyarbánhegyes községben részt vett az ellenállásban. Tevékenysége miatt 6 évi börtönbüntetésre ítélték. (posztumusz)
 • Hámori Károly: 1937-ben született. 1955-től a Szegedi orvostudományi Egyetem hallgatója volt. 1956-ban az orvoskari MEFESZ képviselője, a MEFESZ vezetőségének tagja. Október 22-én a MEFESZ küldöttjeként részt vett a Miskolci Nehézipari Egyetem diákgyűlésén. Tevékenységével hozzájárult a szegedi hallgatói követeléseknek a forradalom követeléseivé válásában. A szabadságharc napjaiban orvosi szolgálatot látott el Budapesten. A Forradalom leverése után december 27-én tért vissza Szegedre, majd januárban emigrált előbb Jugoszláviába, majd Belgiumba, ahol fogorvosi végzettséget szerzett. A brüsszeli Corvina Kör alapítója volt. Életének további részét emigrációban tölti.
 • Csete Iván: 1936-ban született. 1955-től a Szegedi Orvostudományi Egyetem hallgatója volt. 1956-ban az Orvostudományi Kar hallgatói tisztségviselője a MEFESZ-ben, melyben vezetőségi tisztséget töltött be. Október 22-én a Miskolci Nehézipari Egyetem diákgyűlésén vett részt a MEFESZ képviseletében. Oroszlánharcot vállalt a szegedi hallgatói követelések forradalmi követelésekké válásában. Orvostanhallgatóként a szabadságharc Budapesten teljesített egészségügyi szolgálatot. A forradalom leverése után emigrált, életét azóta is emigrációban tölti.
 • Tóth Imre: 1934-ben született. Az egykori joghallgató az 1956-os MEFESZ egyik kezdeményezője és szervezője volt. A MEFESZ küldöttjeként járt Nagy Imre budapesti otthonában. Október 22-én csatlakozott Kiss Tamáshoz és Lejtényi Andráshoz és mint MEFESZ küldött részt vett a budapesti egyetemek diákgyűlésein. A szabadságharc alatt nemzetőrként tevékenykedett. A megtorlás során 6 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték.
 • Ambrus János: 1955-ben kezdte meg tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 1956. október 18-ától az Orvostudományi Kar MEFESZ-es képviselője, valamint annak vezetőségi tagja volt. Október 22-én a MEFESZ képviseletében vett részt a debreceni diákgyűlésen. Kiemelkedő szerepe volt a szegedi hallgatói követelések forradalmi követelésekké válásában. A forradalom leverése után ő is emigrált, azóta is külföldön él.

Emlékplakett

 • Forgó Marietta: 2008-ban kezdte meg tanulmányait a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Intézményi Kommunikátor szakán, majd 2010-ben Társadalmi Tanulmányok BA-n folytatta. A hallgatói közéletben való részvétele a Tű magazinban való publikálással kezdődött 2008-ban, majd 2011-ben átvette a kari hallgatói lap főszerkesztői posztját. 2010-től 2015-ig az EHÖK Juttatási és térítési referensének munkáját segítette, mint pályázatbíráló és ügyintéző. 2013 és 2015 között a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgatói Önkormányzatának gazdasági alelnökeként képviselte tovább a hallgatók érdekeit, emellett számtalan kari és összegyetemi rendezvény szervezésében és lebonyolításában vett részt. Jelenleg a Gál Ferenc Főiskola Rektori Hivatalának ügyviteli referenseként dolgozik.
 • Szekeres Judit: 2012 és 2015 között volt az Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke. Munkájára jellemzõ volt az alaposság és a precizitás. Helyreállította a kari HÖK pozitív megítélését, illetve a hallgatók és a tisztségviselõk közötti kommunikációt. Sok téren felpezsdítette a hallgatói életet, például új, hagyományteremtõ programokkal. Meghatározó személyiséget jelentett a Hallgatói Önkormányzat akkori tesületében. Jelenleg szakmájában, diplomás ápolóként dolgozik.
 • Szombati Julianna: 2011. februárban kezdte meg munkáját a Zeneművészeti Kar Hallgatói Önkormányzatában, majd 2013. májusától gazdasági alelnöki posztot töltött be egészen 2015. áprilisáig a testületben. Ezen tisztségei mellett aktívan rész vett az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Juttatási és Térítési Bizottságában. Személyében megbízható és segítőkész embert ismerhettünk meg, akihez minden hallgató bizalommal fordulhatott. Julianna jelenleg a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészei Iskolában dolgozik, mint zongoratanár.
 • Varga Ákos: Tanulmányait 2011 szeptemberében kezdte meg magyar szakon, majd Vizuális Kultúratudomány szakon szerzett mesterszakos diplomát. 2012 őszén a Bölcsészkari Hallgatói Önkormányzatban kulturális referensként tevékenykedett, ezt követően a testület gazdasági alelnökeként folytatta munkáját. 2013-tól egy éven keresztül a SZTE-reo magazin főszerkesztője volt, emellett a Bölcsész Hallgatói Filmklub ikonikus házigazdája, mely eseménysorozatot lelkiismeretesen ápolt leköszönéséig. 2014 októberétől 2016 szeptemberéig a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöki tisztségét töltötte be. Jelenleg a Viacomnál dolgozik műsorszerkesztőként, valamint a Mozinet és a MagyarHangya filmforgalmazói segédmunkatársa.
 • Szécsényi Barnabás: 2011-ben kezdte meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai karán, ahol mindvégig kivette részét az egyetemi közéletből. Kezdetben is sokat segédkezett a kari rendezvények szervezésében, majd 2013-ban a Természettudományi- és Informatikai Karon Hallgatói Önkormányzati képviselő lett. 2014-től az EHÖK Rendezvényszervező és Kulturális Bizottságának elnökeként tevékenykedett egészen 2016 tavaszáig. Munkásságát a kreativitás és a lelkiismeretesség jellemezte. Ötletei, újításai színt hoztak a minden héten megrendezésre kerülő- és az óriás rendezvények terén is. Nevéhez kapcsolódik az első Szegedi Egyetemi Napok megszervezése. Elhivatottsága példaértékű lehet bármely mozgalmár számára.
 • Pálmai Péter: 2010-ben kezdte meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, gazdálkodási és menedzser szakon. Már elsőéves hallgatóként segítette a kari hallgatói önkormányzat munkáját a testület tagjaként. 2011 februárjában választották meg a HÖK testület elnökévé, mely tisztséget egészen 2013-ig, diplomájának megszerzéséig töltötte be. Részt vett a külügyi bizottság munkájában, ahol a külföldre áthallgatni vágyó diákokat segítette. A megszűnő államilag támogatott képzési lehetőségek elleni harcban bátran kiállt a leendő hallgatók jogaikért. A mesterképzést Rotterdamban végezte el, majd Angliában dolgozott. Jelenleg a Coca Colánál dolgozik sales marketing területen.