Ehok logo

Rólunk

A hallgatók egyetemi szintű képviseletét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat látja el. Az EHÖK-nek eltérő kari szabályzatok között, különböző struktúrákban kell megtalálnia az érdekérvényesítés és szolgáltatásnyújtás leghatékonyabb módszereit. Az EHÖK és a hallgatói mozgalom legfontosabb feladata továbbra is az, hogy a kari, szakbeli különbségeket felismerje, és azokat úgy szintetizálja, hogy a hallgatói oldal stratégiai kérdésekben egységesen és hatékonyan tudjon fellépni, akár intézményi akár annál szélesebb színtereken is. Ennek keretében szervezetünk számos bizottság munkájában vesz részt, képviselőink jelen vannak a kari, illetve egyetemi tanácsokban.

Az EHÖK legfelsőbb szerve a Választmány, mely az elnök által kiírt időpontokban ülésezik, míg az operatív jellegű határozatok a szervezet Elnökségében születnek, heti rendszerességgel. Az adminisztráció és ügyeleti rendszer fenntartását az EHÖK Iroda végzi. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkáját több bizottság és referens segíti melyek egy-egy szakterületet fednek le, s így egészítik ki az elnökség munkáját annak érdekében, hogy a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat kibővítse, ezek koordinációját pedig a Vezetőségi Tanács (VT) végzi.

Fontos szerepe van az egész egyetemen megjelenő SZTE-REO című egyetemi lapnak, hiszen a magazin jellege mellett, az EHÖK közleményeit itt is olvashatjátok. A kiadvány további célja, hogy minél több hallgatónak lehetősége legyen írásait megjelentetnie, ha késztetést érzel, és némi zsebpénzt szeretnél örömmel várják jelentkezésedet. Szintén az EHÖK gondozásában jelenik meg a Gólyakalauz nevű kiadvány is, amely elsőéves hallgatóinknak próbál elsősegélyt nyújtani.

Az EHÖK aktuális feladata, hogy civil hátterét erősítse, ennek szellemében jött létre SZTE Hallgatóiért Alapítvány, mely egyrészt különböző pályázatokkal segíti elő a kulturális – tudományos aktivitást, másrészt kiterjedt pályázati tevékenységet folytat.

Reméljük, ha nem is problémáid miatt de kapcsolatba kerülsz velünk, hiszen a szervezet azért jött létre, s van fenntartva, hogy valós igényekre adjon hatékony választ, így könnyítve meg az egyetemi éveket, számos programjával és rendezvényével, mint például az idén első ízben megrendezésre kerülő I. Egyetemi Fesztivál, amelyek a Szegeden eltöltött éveket teszik mind színesebbé.