Ehok logo

Az elmúlt évek díjazottai 2001-2010

A hallgatói mozgalomért emlékérem

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata a célból, hogy méltóképpen emlékezzen meg a szegedi egyetemi ifjúság azon tetteiről, melyek jelentősen meghatározták a magyar hallgatói mozgalom történetét, illetve tisztelegjen azon egykori és mai egyetemi polgárok előtt, akik tevékenységükkel nagymértékben segítették a hallgatói önkormányzat munkáját A hallgatói mozgalomért emlékérmet alapított.

Az emlékérmet évente két egykori vagy mai egyetemi polgár – egy oktató és egy hallgató – kaphatja meg.
Az emlékérmet az SZTE EHÖK Elnöksége adományozza, a fentiek figyelembevételével.

Az emlékérem mellett 2007 óta külső támogatói díjat is oszt az EHÖK. Ezt évente egy olyan személy kaphatja, aki munkájával, közreműködésével sokat tett az egyetemért, a hallgatókért, segítette a hallgatói önkormányzat tevékenységét.

Az emlékplakettet azon hallgatók kaphatják, akik hallgatói önkormányzati tevékenységükkel sokat tettek a hallgatói mozgalomért és a hallgatói érdekképviselet előremozdításáért.

2001

 • Első alkalommal – 2001-ben – átadásra 4 emlékérem kerül, mely közül az első kettőt dr. Kiss Tamás az 1956. október 16-án Szegedről induló, a világháborút követő időszak első szabad hallgatói mozgalma, a MEFESZ egykori vezetője, és dr. Perbíró József (posztumusz) az ÁJTK egykori dékánhelyettese, a Szegedi Néptanács (1956. október 27.) elnökségének és a Szegedi Tudományegyetem Forradalmi Tanácsának (1956. október 30.) tagja, a Forradalmi Nemzeti Bizottság (1956. november 4.) elnöke, később e tettei miatt politikai elítélt, a megtorlás áldozata kapják.

Oktatói tagozat:

 • Homoki Nagy Mária – Az SZTE első oktatási rektor-helyetteseként segítette az SZTE HÖK megalakulását. Jelentős szerepe volt abban, hogy a hallgatói érdekképviseleti szabályzatok létrejöjjenek. Mint egyetemi vezető, támogatta a hallgatói kulturális életet és a hallgatói önkormányzat szabályzatalkotó tevékenységét.

Hallgatói tagozat:

 • Lajos István – A konzervatórium hallgatóinak képviselőjeként szerepet vállalt az integrációs folyamatban. Mint SZFSZ HÖK Elnökségi tag, mint SZFSZ szenátor, később, mint az első EHÖK elnökségének tagja és egyetemi tanácstag, hűen képviselte az egységes egyetem létrehozásának céljait és a jogelőd intézmények értékeinek megőrzését. Mint HÖK elnök megszervezte és elindította a Konzervatórium hallgatói önkormányzatát.

2002
Oktatói tagozat:

 • Dr. Szabó Imre – Szabó Imre az SZTE első főtitkáraként és korábban a JATE kancellárjaként az egyetem Hallgatói Önkormányzata érdekében az egyetemi integráció alatt kifejtett munkájáért kapta meg a kitüntetést.

Hallgatói tagozat:

 • Kecskeméti Éva – A Hallgatói Mozgalmat mindig szívügyének tekintette, amit jól tükröz az is, hogy 2000-ben megválasztották a GYTK HÖK elnökének, amely tisztséget egészen a 2002-ig töltötte be. Az ő vezetése alatt került megrendezésre az I. Gyógyszerészhallgatói Napok. Az egyetemi integráció alatt a kari hallgatói önkormányzatok közötti egység megteremtéséért munkálkodott

2003
Oktatói tagozat:

 • Prof. Dr. Mészáros Rezső- az SZTE első rektoraként az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tevékenységének kimagasló támogatásáért és a szegedi hallgatói mozgalom történetének feldolgozásában való elévülhetetlen szerepéért kapta meg a kitüntetést.

Hallgatói tagozat:

 • Farkas Attila – Farkas Attila az orvoskari hallgatóknak az SZTE hallgatói önkormányzatában való hatékony képviseletéért és az integrációban való munkájáért kapt ameg a kitüntetést.

2004
Oktatói tagozat:

 • Dr. Mader Béla – Mader Béla az SZTE Egyetemi Könyvtár igazgatójaként és a Tanulmányi és Információs Központ (az új Egyetemi Könyvtár) elképzelésének kidolgozójaként a hallgatók kulturális ismeretei és tanulmányi fejlődése érdekében kifejtett munkájáért kapta meg a kitüntetést.

Hallgatói tagozat:

 • Jancsák Csaba – a Szegedi Felsőoktatási Szövetség Hallgatói Önkormányzata elnökeként, az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata első elnökeként és később az EHÖK iroda vezetőjeként az egyetemi hallgatói mozgalomban kifejtett munkájáért kapta meg a kitüntetést.

2005
Érdemérem

Oktatói Tagozat:

 • Almási Tibor – Dr. Almási Tibor az SZTE Bölcsészettudományi Karának volt dékánja 2005 és 2008 között, valamint a Karközi Kollégiumi Bizottság elnöke. A Szegedi Tudományegyetem integrációja alatt a Hallgatói Ügyek Rektorhelyettese. Tevékenysége alatt nagy mértékben segítette és támogatta a Hallgatói Önkormányzat munkáját, a hallgatókat érintő új szabályok kialakításában mindig a diákok érdekeit tartotta szem előtt.

Hallgatói Tagozat:

 • Mák Balázs – 2002-től 2003-ig az ÁJTK HÖK elnöke, míg 2003 februárjától 2005 februárjáig az EHÖK elnöke. Nevéhez fűződik az EHÖK struktúrájának átalakítása, a bizottsági rendszer létrehozása, a SZTE-reo újság megalapítása.

2006
Érdemérem

Oktatói tagozat:

 • Majó Zoltán – Majó Zoltán sok éven át lelkes munkát folytatott a hallgatói mozgalomért. 1995-től az akkori JATE HÖK-ben mint irodavezető dolgozott, a TTK HÖK-ben pedig mint hallgatói érdekeket képviselő tag vett részt. Az 1995-ös tandíjtervezet elleni hallgatói megmozdulásban jelentős szerepet játszott. 2000 óta az SZTE GTK oktatója, 2004 óta vezeti a Kar Távoktatási Bizottságát és a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központját.

Hallgatói tagozat:

 • Karai Gábor – 2003-2006 között az MK HÖK elnöki tisztségét töltötte be. A szívéhez leginkább közel a nemzetközi eredményeik állnak, a szakmai felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatókkal elért közös sikereik,.

2007
Érdemérem

Oktatói tagozat:

 • Pogány Magdolna – Pogány Magdolna 2003 és 2010 között volt SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja. 1983 óta dolgozik a karon, ahol főbb feladataihoz tartozik az oktatás és oktatásfejlesztés. Ezen tevékenységét különböző felsőoktatással kapcsolatos pályázatokban való közreműködésével fejtette ki, többek között projekt menedzsere volt a “Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány pályázatában, melynek az egészségügyi fősikolát végzett szakemberek iránti munkaerő-piaci igény és a megfelelés vizsgálata volt tárgya, valamint részt vett a képzési struktúra korszerűsítése az oktató programok fejlesztésében. Ezenkívül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság rendszeres bírálója a szakindítási és szakalapítási kérelmeknek az egészségügyi felsőoktatásban.

Hallgatói tagozat:

 • Telegdy Gergely – Telegdy Gergely hosszú évekig tevékenykedett a hallgatói mozgalomban, és végzett lelkiismeretes munkát az érdekképviselet terén. 2001-ben kezdte kari HÖK képviselőként munkáját, 2003-ban került az ÁJTK Hallgatói Önkormányzatának elnöki pozíciójába, 2004-ben pedig már az EHÖK alelnöki tisztségét is betöltötte. 2003 és 2004 között a HÖOK Jogi Szakmai Szövetségének elnöke volt. 2005 és 2007 között az EHÖK elnöki pozíciót töltötte be.

Külső támogató:

 • Szilágyiné Bai Lujza

Emlékplakett:

 • Molnár Ákos -Molnár Ákos tagja volt a Szegedi Élelmiszeripari Kar Hallgatói Önkormányzatának a megújulás éveiben. Alapító főszerkesztője volt a 2001-ben induló kari lapnak, az Élesztő-nek, és több mint egy évig főszerkesztője volt a SZTE-reo-nak. A Hallgatói önkormányzat tagjaként részt vett a Kari Tanács és a Kari Fegyelmi Testület munkájában, valamint részt vett a mára már hagyományossá vált kari rendezvények kialakításában. Munkájában mindig az a cél vezérelte, hogy az Élelmiszeripari Kar (ma Mérnöki Kar) hallgatóit egységbe kovácsolja, és az ide járó hallgatók büszkén válhassanak a társadalom hasznos, mérnöki végzettséggel rendelkező tagjaivá.
 • Fodor Simon – Az érdekképviseleti munkát első évesen kezdte a SZÉF (ma MK) Hallgatói Önkormányzatában, rövid időn belül pedig a Felügyelő Bizottság tagja is lett, ami nagyban hozzásegítette a többi karral való jó kapcsolat kialakításában. 2006-ban megválasztották a Mérnöki Kar HÖK elnökének, amit 2007-ig töltött be. Bevallása szerint sok olyan ötletet vett át más karoktól, melyeket aztán tovább tökéletesített és formált saját kari igényeiknek megfelelően. Elnöksége alatt vezették be a karon az elektronikus hirdetőfelületet, és több olyan rendezvény is kötődik a nevéhez, melyek a kari HÖKök együttműködésén alapulnak, úgy mint a SZÉFK-EFK a Jateban, SZÉFK-MGK közös disznóvágás Hódmezővásárhelyen, SZEFK-ÁJTK Jate klub. Munkája során azt tartotta legfontosabbnak, hogy hű maradjon ’56-os eszmékhez.
 • Bendekfi István – Tevékenységét 2003-ban kezdte a Zeneművészeti Kar Hallgatói Önkormányzatának tagjaként, 2005 és 2006 között pedig elnöki pozíciót töltött be. Elnöksége alatt kezdődött a ZMK integrálódása a Szegedi Tudományegyetemhez.
 • Kiss Éva – Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói érdekképviseletében betöltött szerepéért
 • Nagy Zoltán – Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói önkormányzatán végzett öt éves elnöki munkájáért

2008
Érdemérem

Oktatói tagozat:

 • Berta Árpád- Berta Árpád nemzetközi hírű tudós, befolyásos közéleti személyiség. Pályája során nagy hangsúlyt fektetett az ifjú tudósok kinevelésére, felfedezésére.
  Berta Árpád 6 évig vezette a Bölcsészettudományi Kart. Dékánsága alatt került közelebbi kapcsolatba a hallgatói önkormányzatokkal, erre az időre tehető, hogy a bölcsészkari épület befogadta a MEFESZ emlékmozgalmat, és azóta minden évben az Auditorium Maximum ad méltó helyszínt a HÖK tagok generációinak találkozásához. Halálával a hallgatói önkormányzat egy erős, szavatartó támogatóval lett szegényebb.

Hallgatói tagozat:

 • Tóth Gergely – Tóth Gergely 2004. és 2007. között a GTK HÖK elnöki tisztségét látta el. 2006 és 2008 között az SZTE EHÖK gazdasági alelnöke. Elnöki pályája során a Gazdaságtudományi Kar kulturális közéletének fontos szervezője, a kari hallgatói érdekképviselet meghatározója. Az általa vezetett testületek meghatározó szerepet játszottak, mind a kari, mind pedig az egyetemi Hallgatói Autonómia megőrzésében. Tóth Gergely 2008-ban kitüntetéssel diplomázott, pályafutását az Egyesül Államokban folytatja.

Külső támogató:

 • Bolgár Zsolt- Bolgár Zsolt pályafutását a Hallgatói Önkormányzatok mellett működő Prudentia Alapítvány tagjaként kezdi. Az elmúlt 10 évben a HÖK testületek mellett működő Universitas Kht. ügyvezetője. Bolgár Zsolt múlhatatlan érdemeket szerzett a Szegedi Tudományegyetemen a hallgatói szolgáltatások fejlesztésében. Munkássága jó példa arra, hogy az immár félig egyetemi tulajdonban lévő közhasznú szervezet, az egyetemi közélet történéseitől függetlenül biztos pontja az egyetem, illetve a Hallgatói Önkormányzatok által felügyelt közhasznú tevékenységeknek.

Emlékplakett:

 • Volford Gábor-Volford Gábor 2006 és 2008 között az Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke, az ÁOK kari tanácsának tagja. Gábor hallgatói mozgalomban való szerepvállalása során elsősorban az Szegedi Tudományegyetemen belül, a volt SZOTE kulturális hagyományainak érdekében lépett fel. Kimagasló tanulmányi eredményei mellett közreműködött az Orvostudományi Kar hallgatói közéletének megerősítésében. Munkássága alatt fejlődött a Pulzus című kari lap és mandátumának lejártával lassan kinyit a Pulzus Kávézó. Gábor idén végzett kitüntetéssel, további pályafutását szakmájában képzeli el.
 • Lázár Attila- Lázár Attila feladata a hallgatói mozgalomban mindig az egyetemi sport körül forgott. Először a Juhász Gyula sport referenseként, majd 2005-től az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat sportreferenseként az egész egyetem hallgatói sportjáért felelt számos újítás, kezdeményezés fűződik a nevéhez. Működése alatt nőtt a Hallgatói Önkormányzat befolyása az egyetemi sporttal kapcsolatos döntéshozatalban.
  Lázár Attila 2008-ban végzett a Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. Pályáját a sportszervezésben képzeli el.
 • Háj András- Háj András 2006. és 2008. között, két évig a Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke. Elnöksége alatt a Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzata biztos és korrekt partnere mind a kari vezetésnek, mind az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak. Háj András nagyban hozzájárult, hogy a mérnöki kar tisztségviselői egyre nagyobb számban vesznek részt az integrált hallgatói önkormányzatban. András idén kitüntetéssel végzett a Mérnöki Karon, a gazdasági életben helyezkedett el.
 • Pozsonyi Norbert- Pozsonyi Norbert 2005. és 2007. között az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke; 2007. és 2008. között a Hallgatói Önkormányzat általános alelnöke. Norbert munkássága elsősorban a Hallgatói Önkormányzat jogi tevékenységeire összpontosult, felügyelete alá tartozott az EHÖK jogsegély szolgálata. Az elmúlt 3 évben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat minden szabályzata az ő szerkesztési elveit dicséri. Pozsonyi Norbert kitüntetéssel végzett és kutatónak készül, tanársegédi beosztásban továbbra is egyetem polgára. Társadalmi munkában vezeti az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Senior Testületét, és közreműködik az Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottságban.
 • Fekete Zoltán-Fekete Zoltán 2002. és 2006. között az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának tagja. Tevékenysége elsősorban a hallgatói kultúra szervezésre összpontosult. 2006-tól Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Felügyelő Bizottságának elnöki tisztét látta el. Elnöksége alatt a Hallgatói Önkormányzatok működése pontosabbá szervezettebbé vált. Fekete Zoltán működése alatt jött létre a Hallgatói Önkormányzatok működését szabályzó általános, kollektív és egységes működési szabályzat, mely nagyban hozzájárult, hogy a szervezet transzparens működése megvalósuljon. Zoltán 2007-ben kitüntetéssel végzett a Jogtudományi Karon, jelenleg szakvizsgájára és másoddiplomás képzésben közgazdász diplomájának megvédésére készül.

2009
Érdemérem:

Oktatói tagozat:

 • Prof. Dr. Benedek György – 2003 óta az SZTE Orvostudományi Kar dékánja. Évek óta nagy hangsúlyt fordít a hallgatói életre; közvetlen tárgyalóképessége híd szerepet tölt be a hallgatók és az oktatók között. Nevéhez fűződik a kar hallgatói számára kialakított találkozóhely, a Pulzus Kávézó létrejötte. A professzor úr fő védnöke több orvosi hallgatói rendezvénynek, a medikus kupának és az orvoskari gólyabálnak. Beszédei mindig rövidek, tömörek és hallgatóbarátok.

Hallgatói tagozat:

 • Mára Krisztián – tanulmányait a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon kezdte, ahol rövid időn belül a kari Hallgatói Önkormányzat kulturális- és rendezvényszervezői feladatait vállalta magára. Idővel nem csak tanulmányait (a BTK-n folytatott kommunikációs képzése révén), de közéleti tevékenységének körét is bővítette. Nevéhez fűződik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egységes PR- és marketing-arculatának megteremtése, valamint az EHÖK tevékenységének a kari gólyatábori roadshow-kon keresztül történő népszerűsítése. Sajtófőnöki tevékenysége révén nyerte el mai arculatát az SZTE-REO EHÖK, a SZTE-REO lapja.

Külső támogató:

 • Fekete Csaba – 1994-ben az akkori szociális támogatással kapcsolatos aggályai indították Fekete Csabát arra, hogy hallgatói önkormányzati tevékenységbe kezdjen. Közvetlenül az 1995. évi tandíjtüntetéseket követően került az akkori JATE EHÖK elnöki székébe. Korábbi HÖK-ös tapasztalatait évek óta a Hallgatói Szolgáltató Iroda főosztályvezetőjeként kamatoztatja. Céljai hosszú idő óta az egyetemi szervezet körüli adminisztrációhoz kötötték; a Hallgatói Szolgáltató Iroda tisztségviselőjeként élen járt az egységes egyetemi ügyintézés és egyfajta hallgatóbarát adatkezelés kialakításában, valamint kiemelt támogatója az elektronikus alapú adminisztráció fejlesztésének.

Emlékplakett:

 • Bernáth Zsófia – 2003 szeptemberében kezdi meg tanulmányait jogász szakon a Szegedi Tudományegyetemen. Már első éves korában érdeklődött a hallgatói érdekképviselt iránt, elszántsága és rátermettsége eredményeként 2005 májusában választották be a Hallgatói Önkormányzatba. 2007 szeptemberétől Ő vezeti a Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatát. A kar történetében első női HÖK elnökként is sikeresen állt helyt. Elnöksége mellé párosult az EHÖK elnökségi tagság. A Kar Hallgatói Önkormányzata Bernáth Zsófia elnöksége alatt tovább öregbítette hírnevét, mind a Kar hallgatói, mind az Egyetem polgárai szemében. Tevékenységét áthatotta a hallgatók érdekeiért való töretlen munka, és elszántság. 2009 júliusában cum laude minősítéssel doktorrá avatták. Jelenleg a Jogi Kar a Polgári jogi és Polgári eljárásjogi Tanszéken Phd hallgatója.
 • Beznóczky Antal – 2003-ban angol szakos hallgatóként kezdte meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen Beznóczky Antal, akit mindenki csak Toncsiként ismer. 2004-ben a SZTE Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának tagjává választották, amely tisztséget 2006 őszig töltött be. Kiemelkedő szerepe volt a kar hallgatóbarát légkörének megteremtésében; nevéhez kötődik a Petőfi épület területrendezése. 2004-től 2009-ig az EHÖK Sport és Kulturális Kuratóriumának elnöke. A pályázatok elbírálása során kifejtett munkájával számos hallgatói kezdeményezést segített megvalósítani. 2007-től a GTK gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatója, diplomájára készülve egy holland mérleggyár marketing és technológiai fejlesztésrészlegén dolgozik decemberig.
 • Gábor Tamás – 2003 szeptemberétől tevékenykedik a GTK Hallgatói Önkormányzatában Az informatikai infrastruktúra kiépítésével megteremti az első elektronikus hallgatói információs csatornákat 2004-től 2005-ig a kari Tanulmányi Bizottság tagja, majd a kari HÖK rendezvényszervezőjeként frissíti fel a Közgazdász Bálok hangulatát. 2004-től az EHÖK Rendezvényszervező és Marketing Bizottság tagjaként megszervezi az első „hírös” EHÖK Vezetőképzőt Mezőhegyesen. 2005 márciusától három éven át az EHÖK Rendezvényszervező Bizottság elnökeként látja el feladatát. Felduzzasztva a testület létszámát megnöveli az EHÖKös rendezvények számát és minőségét. Nevéhez számos rendezvény fűződik mint az Egyetemi Fesztivál, SZTE-reo Night Fever Party, EHÖK SZESZT, Graffity verseny, Horgász verseny. 2006-ban életre hívja a Doktorandusz Hallgatók Tanácsát, amelynek elnökeként leköszönéséig, 2009 nyaráig látta el a doktorandusz hallgatók érdekképviseletét.
 • Mészáros János – 2004 szeptemberében nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar jogász szakára. Még ebben az évben tagja lett a Hallgatói Önkormányzatnak. Elsős kora óta tagja a Kari Tanácsnak, Tanulmányi Bizottságnak, valamint az EHÖK Rendezvényszervezői bizottságának, a kari hallgatói önkormányzati tevékenységét általános alelnöki posztján fejezte be. 2008-tól ez év szeptemberéig vezeti a Hallgatói Önkormányzat Rendezvényszervező és Kulturális Bizottságát. Pályafutását diplomaszerzés után az Egyesült Államokban képzeli el. 2009-ig megszámlálhatatlan rendezvény, és az érdekképviselet számos fórumán való részvétel fűződik a nevéhez. Munkáját mindvégig jellemezte a hallgatók iránti szeretet, és törődés.
 • Pesti Palócz Ádám – Mérnöki Kari tanulmányai megkezdése után egy éven keresztül a Hallgatói Önkormányzat munkáját segítette. 2007 áprilisában a Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának tagjává választották, a testületben egy éven keresztül általános alelnöki, majd 2008-ban Hallgatói Önkormányzat elnökévi teendőit látja el. 2007 óta tagja a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának, elnökké választása óta tagja az EHÖK elnökségének.2008 őszétől a Szegedi Tudományegyetem Hallgatóiért Alapítvány titkára.Ádám munkásságát a hallgatók iránti közvetlenség, az oktatókkal tartott alkotó kapcsolat és a hallgatói mozgalom iránti elkötelezettség jellemezte.
 • Varga Endre – 2004-ben fogorvosként kezdte meg tanulmányait. Már első éves korától aktívan részt vett a Hallgatói Önkormányzat munkájában. Nem kis feladatot vállalt magára, amikor a 2007. január 1-jén külön vált, a továbbiakban önálló karként működő Fogorvostudományi Kar alelnöki, majd 2008-tól elnöki tisztségét töltötte be. Az újonnan megszületett karon is igyekezett közelebb hozni egymáshoz a kar hallgatóit és oktatóit. Diplomájának megszerzését követően sem feledkezett meg a hallgatókról, segítségére a mai napig számíthatunk.

2010
Érdemérem

Oktatói Tagozat:

 • Döbör András – hivatalba lépése után a kialakult érdekképviseleti és kultúrateremtő hagyományok megőrzése mellett a hallgatói szolgáltatások kiépítése, a kifulladni látszó hallgatói aktivitás felélénkítése és a szegedi integrációban való markáns érdekképviselet volt a cél. Elnöksége alatt, 1999-2002 között került sor a HÖK történetének addigi legnagyobb méretű beruházására, a TÁK felújítására, és klubként való újbóli megnyitására. Fontos szerepet játszott az általa vezetett HÖK a kreditrendszer kidolgozásában és a HÖK által ellenzett „gyors” bevezetés okozta kezdeti problémák orvosolásában is a tanácsadó rendszer kiépítésével. 2002-2003-ban az EHÖK elnökeként tevékenykedett. Jelenleg az SZTE JGYPK legnagyobb hallgatói létszámával működő intézetének a vezetője. A hallgatók segítőkész, hallgatóbarát oktatóként és vezetetőként ismerik.

Hallgatói Tagozat:

 • Polgár Zsuzsanna – 2005-ben kezdte meg tanulmányait a Bölcsészkar szociológia szakán, ezzel egyidejűleg került a Hallgatói Önkormányzat képviselői közé. A jó szervezőképessége bebizonyította, hogy alkalmas egy egész csapat koordinálására, így 2006-tól a HÖK elnöki pozíciót tölt be. Ezen évtől EHÖK elnökségi és Szenátusi tag. 2009 óta a HÖOK Dél-alföldi Régiójának elnöke, illetve az OTDT hallgatói képviselője. Ebben az évben aktív szerepet vállalt a Szegeden lezajló OTDK előkészítésében és lebonyolításában.
  2010-től a MAB Plénum hallgatói képviselője, valamint a MAB Társadalomtudományi Szakbizottság tagja, illetve szívesen foglalkozik ifjúság-, és oktatásszociológiával.

Emlékplakett:

 • Gerecz Péter – 2007-ben került kapcsolatba a Hallgatói Mozgalommal. 2008-ban HÖK képviselővé választották az Állam- és Jogtudományi Karon. Az ÁJTK Kari Tanácsának Tagja. Tevékenysége kari sportreferensként elsősorban a hallgatói sportügyek intézésére összpontosult a Hallgatói Sportnapok főszervezőjeként. Rátermettsége, határozottsága, és tájékozottsága miatt, először a Kari Hallgatói Jóléti Bizottság, majd az EHÖK Központi Bíráló Bizottság tagjaként, a szociális ügyek intézésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Péter jelenleg államvizsgájára készül, a jövőben Ügyvédként szeretne dolgozni.
 • Barna Péter – magyar- történelem szakos hallgatóként kezdte pályafutását az akkori nevén Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karon. Hallgatói tevékenységét az intézmény Diákjóléti Bizottságnak tagjaként kezdte a mai nevén Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. Munkája során elhivatottan foglalkozott a kar hallgatóinak szociális ügyeivel. A hallgatókat a későbbiekben, mint EHÖK Kabinetfőnök segítette. Tanulmányait 2009-ben fejezte be. A Szegedi Tudományegytemhez a mai napig erős a kötelék fűzi, hiszen a SZTEage vezetőjeként a hallgatói élet színesebbé tételéért dolgozik.
 • Német Tímea – Kommunkáció és Médiatudomány masterképzés végzős hallgatója, emellett 4 éve aktív tagja az SZTE BTK hallgatói önkormányzatának.
  2007-ben szavaztak először bizalmat a hallgatók Timinek.
  Munkája során gyakran gazdagította új ötletekkel, építő kritikával a testület munkáját, aktívan részt vett a bologna képzés specialitásait figyelembe vevő ösztöndíjrendszer kialakításában. Érdekképviselő tevékenysége mellett ő felelt a kari kulturális programok gazdagításáért is. Szervezőképességét, kreativitását 2008-tól az EHÖK Rendezvényszervező Bizottságban is kamatoztatja mind a mai napig. A diplomája megszerzése után újságíróként tervezi a jövőjét.
 • Dr. Paluska Márta – 2004-ben nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karára. Márta már az első évfolyam megkezdésétől aktív tagja és segítője volt a kari Hallgatói Önkormányzatnak. Több bizottságban tevékenykedett egyidejűleg, míg végül 2008 májusától egészen a diploma megszerzéséig a kari Kulturális Bizottság vezetője volt. Hallgatói Önkormányzati munkássága mellett, kiváló eredménnyel végezte tanulmányait. Tudományos Diákköri Konferencián is indult, évfolyamának egyik legjobban tanuló hallgatója volt. Márta munkásságát a hallgatók iránti tenniakarás, közvetlenség és feltétlen segítőkészség jellemezte.
 • Polczer Katalin – 2006-ban nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának élelmiszer mérnök szakára. Tanulmányainak megkezdése után 2007 márciusában választották a Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának tagjává. A testületben betöltött posztjai mellett főszerkesztője volt a Mérnöki Kar hallgatói lapjának, az Élesztőnek. 2009-től kezdve az eddig betöltött posztok mellett a gazdasági alelnöki teendőkent is ő látta el. 2010 nyarán diplomázott élelmiszer higiénikus szakmérnök szakon, kiváló eredménnyel. Önkormányzati tevékenységét a testület gazdasági alelnökeként fejezte be. Katalin munkásságát a hallgatók iránti közvetlensége, az oktatókkal tartott kiváló kapcsolata, és a Hallgatói Önkormányzat adta teendők iránti elkötelezettsége jellemezte.