Ehok logo

Vezetőségi Tanács

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot bizottságok és referensek segítik – koordinációjukat a Vezetőségi Tanács (VT) végzi -, melyek különböző szakterületet fednek le, ezzel kiegészítve, segítve az Elnökség
munkáját. A VT hetente ülésezik.

Az SZTE EHÖK Vezetőségi Tanácsa

Dr. Papp Viola Zsuzsanna
EHÖK elnök

 

-

sajtóreferens

Cséfalvay Viktor

mb Juttatási és térítési referens

-
Rendezvényszervező Bizottsági elnök

-

mb Külügyi  és Kulturális Bizottsági elnök

Kócsó Martin

Jogsegélyszolgálati koordinátor

Török Márk
Felügyelő Bizottsági elnök

-

EHÖK SE elnök és sportreferens

Sipos Bence
Tanulmányi Tanácsadó Szolgálat koordinátor

Deák Dávid

Szakos érdekképviselet főkoordinátor