Ehok logo

Szervezeti felépítés

Strukturális szempontból az EHÖK legfelsőbb szerve a Választmány, amely a mindenkori elnök által meghatározott időpontokban ülésezik. A különböző egyetemi ügyekkel kapcsolatos – végrehajtást segítő – határozatokat pedig az Elnökség hoz, mely hetente ülésezik. Az adminisztrációt és az ügyeleti rendszer fenntartását az EHÖK Iroda végzi (Szentháromság utca 34.) . Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot több bizottság és referens segíti – őket a Vezetőségi Tanács (VT) koordinálja -, melyek különböző szakterületet fednek le, ezzel kiegészítve az Elnökség munkáját.