Ehok logo

Elnökség

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának hatásköre (SZTE EHÖK alapszabály 39§-nak értelmében):

 • kialakítja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat érdekképviseleti álláspontját,
 • a kari Hallgatói Önkormányzatokra nézve kötelező erejű határozatot hozhat,
 • javaslatot tesz a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Tanácsának egy tagjára,
 • megválasztja a Szegedi Tudományegyetem állandó bizottságainak hallgatói tagjait,
 • megválasztja az EHÖK Általános és Gazdasági Alelnökeit, az EHÖK Bizottságainak elnökeit és az EHÖK Bizottsági Elnökök előterjesztése alapján az EHÖK Bizottságok tagjait,
 • javaslatot tesz az éves munka menetére, valamint a hallgatói juttatási keretösszeg felosztására,
 • meghatározza az EHÖK pénzügyi kereteit,
 • meghatározza az EHÖK tisztségviselőinek javadalmazását,
 • a felosztott hallgatói juttatási keretösszegen belül döntést hozhat a pénzeszközök felhasználásáról,
 • figyelemmel kíséri a hallgatói előirányzati keretek felhasználását, irányítja az EHÖK gazdálkodási tevékenységét,
 • ellátja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat napi feladatait,
 • dönt bármely más kulturális, sport, művészeti szakmai szervhez, szervezethez való csatlakozásról illetve a velük való együttműködésről,
 • jogszabály, Egyetemi szabályzat, valamint a jelen Alapszabályban foglalt rendelkezések súlyos megsértése esetén kétharmados döntéssel az érintett kari HÖK képviselőt mandátumától

Az SZTE EHÖK Elnöksége

EHÖK elnök
Török Márk

Elnökségi tagok

Állam- és Jogtudományi Kar
Tóth Attila Tas

Általános Orvostudományi Kar
Bálind Eta

Bölcsészettudományi Kar
Haga Sándor Dávid

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Raffai Mónika

Fogorvostudományi Kar
Czuczor Mátyás

Gazdaságtudományi Kar

Kanyó Klaudia

Gyógyszerésztudományi Kar

Tordai Henrietta

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Ormándi Katalin

Mezőgazdasági Kar
Szulcsán Bálint

Mérnöki Kar
Kiss Sándor

Természettudományi és Informatikai Kar
Vakula Mariann

Zeneművészeti Kar
Várkoly Etele