Ehok logo

Elnökség

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának hatásköre (SZTE EHÖK alapszabály 39§-nak értelmében):

 • kialakítja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat érdekképviseleti álláspontját,
 • a kari Hallgatói Önkormányzatokra nézve kötelező erejű határozatot hozhat,
 • javaslatot tesz a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Tanácsának egy tagjára,
 • megválasztja a Szegedi Tudományegyetem állandó bizottságainak hallgatói tagjait,
 • megválasztja az EHÖK Általános és Gazdasági Alelnökeit, az EHÖK Bizottságainak elnökeit és az EHÖK Bizottsági Elnökök előterjesztése alapján az EHÖK Bizottságok tagjait,
 • javaslatot tesz az éves munka menetére, valamint a hallgatói juttatási keretösszeg felosztására,
 • meghatározza az EHÖK pénzügyi kereteit,
 • meghatározza az EHÖK tisztségviselőinek javadalmazását,
 • a felosztott hallgatói juttatási keretösszegen belül döntést hozhat a pénzeszközök felhasználásáról,
 • figyelemmel kíséri a hallgatói előirányzati keretek felhasználását, irányítja az EHÖK gazdálkodási tevékenységét,
 • ellátja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat napi feladatait,
 • dönt bármely más kulturális, sport, művészeti szakmai szervhez, szervezethez való csatlakozásról illetve a velük való együttműködésről,
 • jogszabály, Egyetemi szabályzat, valamint a jelen Alapszabályban foglalt rendelkezések súlyos megsértése esetén kétharmados döntéssel az érintett kari HÖK képviselőt mandátumától

Az SZTE EHÖK Elnöksége

EHÖK elnök
Dr. Papp Viola Zsuzsanna

Elnökségi tagok

Állam- és Jogtudományi Kar

Mészáros Balázs

Általános Orvostudományi Kar

Bálind Eta

Bölcsészettudományi Kar

Varga Levente

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Koroknai Barbara

Fogorvostudományi Kar

Bokor Dániel

Gazdaságtudományi Kar

Kovács Bence

Gyógyszerésztudományi Kar

Hajagos Gergely

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Sutus Valentin

Mezőgazdasági Kar

Zöld Endre

Mérnöki Kar

Kiss Sándor

Természettudományi és Informatikai Kar
Kozári Zsolt

Zeneművészeti Kar
Ecseri Roland