Ehok logo

Választmány

Az EHÖK döntéshozatali mechanizmusában három fontos szerv, a Választmány, az Elnökség és a Vezetőségi tanács vesz részt. Hagyományosan az EHÖK legfőbb döntéshozó szerve a Választmány. Az EHÖK Választmány tagjai a kari Hallgatói Önkormányzatok és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által az ide vonatkozó szabályzatok alapján delegált képviselők.

A Választmány kizárólagos hatáskörébe tartozik (SZTE EHÖK alapszabály 20. §):

 • A Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának megalkotása, elfogadása és módosítása,
 • Az EHÖK Elnök megválasztása, beszámoltatása, illetőleg visszahívása,
 • Az EHÖK Elnökség tagjainak és póttagjainak megválasztása, beszámoltatása, illetőleg visszahívása,
 • Az EHÖK Vezetőségi Tanács és az EHÖK Irodavezető beszámoltatása,
 • A Szenátus hallgatói tagjainak és póttagjainak megválasztása, illetőleg visszahívása,
 • Az EHÖK Bizottságok Elnökeinek beszámoltatása,
 • A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, beszámoltatása és visszahívása,
 • Az Elnökség által hozott elsőfokú határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása.

A Választmány szavazati jogú képviselői:

 • az EHÖK Elnök, aki egyben a Választmány elnöki tisztségét is betölti – Ormándi Katalin
 • az EHÖK Általános Alelnöke – 
 • az EHÖK Gazdasági Alelnöke – Kozári Zsolt
 • a kari Hallgatói Önkormányzatok által az EHÖK Alapszabályzatában meghatározottak szerint delegált választmányi képviselők – ÁJTK: 3 fő; ÁOK: 3 fő; BTK: 5 fő; ETSZK: 2 fő; FOK: 2 fő; GTK: 2 fő; GYTK: 2 fő; JGYPK: 4 fő; MGK: 2 fő; MK: 2 fő; TTIK: 6 fő; ZMK: 2 fő
 • 1 fő nem nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató
 • 1 fő posztgraduális képzésben részt vevő hallgató
 • 1 fő doktori képzésben részt vevő hallgató
 • 1 fő felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató

A Választmány állandó meghívott tanácskozási jogú tagjai:

 • a Vezetőségi Tanács tagjai
 • az EHÖK Elnökség tagjai
 • a Felügyelő Bizottság tagjai
 • az EHÖK Iroda vezetője
 • az EHÖK referensei