Ehok logo

Felügyelő Bizottság

Papp Viola
elnök

Munkatársak
Bakró-Nagy Norbert

Simon Péter Endre

Telefon
62/546-687

E-mail
feb@ehok.u-szeged.hu

Az EHÖK Felügyelő Bizottságának legfőbb feladata az SZTE EHÖK Alapszabályának betartatása és ellenőrzése, illetve az SZTE EHÖK bizottságok ügyrendjeinek betartatása és ellenőrzése. Mindezek mellett felügyeli a Hallgatói Önkormányzat szabályszerű pénz- és vagyonkezelését, aminek keretében a FEB köteles megvizsgálni az évi számadást.

A FEB felelős a kari hallgatói önkormányzati választások lebonyolításáért, illetőleg delegálja a választás technikai lebonyolításához szükséges bizottságot.