Ehok logo

Külügyi és Kulturális Bizottság

Haux Edward Dávid

Telefon
62/54-6689

E-mail
szteehokkb@gmail.com

Ügyeleti idő

Hétfőtől péntekig:
10:00-12:00

 

Elnöki fogadóóra

email-en történő egyeztetés alapján

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Külügyi Bizottsága (SZTE EHÖK KB) lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy bekapcsolódhassanak a nemzetközi diákéletbe.

A bizottság feladata az ösztöndíjakkal, csereprogramokkal, konferenciákkal, találkozókkal, diáktáborokkal, nemzetközi diákélettel kapcsolatos információk eljuttatása az SZTE hallgatóinak. Az SZTE EHÖK KB rövid idejű áthallgatásokat, tanulmányutakat hirdet, megrendezi a Junior+ felvételi előkészítő tábort, nemzetközi témájú fórumokat szervez, valamint az SZTE EHÖK ügyviteli rendjébe tartozó dokumentumok fordítását és hitelesítését is végzi. Pl a szociális támogatás iránti pályázathoz, ösztöndíjakhoz. 

Személyesen és emailben is várják a fordítandó dokumentumokat a Külügyi bizottság kollégái. Az emailben szükséges feltüntetni, a hallgató nevét, email címét, neptun kódját, a fordítandó dokumentum jellegét (pl: orvosi igazolás, jövedelemigazolás, iskolalátogatási igazolás stb.) 

A Kulturális bizottság felelős a hagyományos, heti rendszerességgel megrendezett EHÖK moziestekért, színházlátogatásokért, a rendkívül népszerű és félévente rendezett Egyetemi horgászversenyért,  valamint egyéb kisebb-nagyobb rendezvények lebonyolításáért.  Jelentkezni a mozira és színházra itt lehet: kultura.sztehap.hu ; email: rkb@ehok.u-szeged.hu 

 

Tagok

Brimo Widad

Budai Ágota

Gutási Nándor

Huszár Károly

Kiss Réka

Lajkó Fanni

Simic Szebasztián

Szabó Ágnes

Szabó Zoltán

Szücs Krisztina

Tóth Petra

Tóth Viktória Leila

Werner Tamás

Áthallgatások

Az EHÖK Külügyi Bizottsága által szervezett áthallgatások olyan rövid (1-3 hetes) tanulmányutak, melyek alkalmával a hallgatóknak lehetőségük nyílik bejárni a vendéglátó egyetem óráira, megismerkedni a fogadó intézményben folyó oktatással.
A program keretében az áthallgatóknak biztosított a szállás és napi egyszeri meleg étkezés.

Pályázni a Modulo rendszerében lehet, az EHÖK Iroda Mobilitási pályázat elnevezésű űrlap kitöltésével.

Pályázás feltétele:

 • aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony
 • pályázati űrlap
 • motivációs levél
 • programterv (szabadidő hasznos eltöltése)
 • tanári ajánlás (nem kötelező, de plusz pontot ér).

Az áthallgatás igazolt hiányzásnak számít, és nem érheti szankció emiatt a hallgatót; erre dékáni támogatólevél van.

A pályázatok elbírálása és a nyertes pályázatok kihirdetése a határidő után 48 órán belül megtörténik.

A motivációs levél elbírálásának szempontjai:

A motivációs levél formai követelményei:

 • A pályázatot elbíráló bizottság, személy megnevezése
 • Megszólítás
 • Jelentkezés tárgya, pontos megnevezése
 • Jelentkezés rövid megindokolása, személyes célok ismertetése
 • Rövid önjellemzés, a szükséges személyes tulajdonságok ismertetése
 • Személyes találkozásba és az interjúba vetett bizalom kifejezése
 • Dátum, elköszönés
 • Minimum egy A4-es oldal

A programterv elbírálásának szempontjai:

 • A kint töltött idő hasznos eltöltése mit jelent a hallgató számára?
 • Milyen tanulmányi, kutatási témában kívánja tudását bővíteni?
 • Mit kíván megtekinteni a külföldi egyetemen, az érdeklődési kör megnevezésével?
 • Milyen turisztikai látványosságok érdeklik?
 • Minimum egy A4-es oldal

Pontszámítás:

Az előző két félév átlaga (hagyományos átlag) a1+b2 x 2 = Max. 20 pont (Elsős hallgató esetében egy lezárt félév hagyományos átlaga *4)

Motivációs levél, max. 5 pont

Programterv max. 5 pont

Szóbeli elbeszélgetés (angol stb. nyelven) max. 8 pont (kommunikációs készség, motiváció, szituációs gyakorlat)

Tanári ajánlás + 2 pont

Összesen, maximum 42 pont