Ehok logo

Külügyi és Kulturális Bizottság

Telefon

62/54-6689

E-mail
szteehokkb@gmail.com

Ügyeleti idő

Hétfőtől péntekig:
10:00-12:00

 

Elnöki fogadóóra

email-en történő egyeztetés alapján

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Külügyi Bizottsága (SZTE EHÖK KB) lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy bekapcsolódhassanak a nemzetközi diákéletbe.

A bizottság feladata az ösztöndíjakkal, csereprogramokkal, konferenciákkal, találkozókkal, diáktáborokkal, nemzetközi diákélettel kapcsolatos információk eljuttatása az SZTE hallgatóinak. Az SZTE EHÖK KB rövid idejű áthallgatásokat, tanulmányutakat hirdet, megrendezi a Junior+ felvételi előkészítő tábort, nemzetközi témájú fórumokat szervez, valamint az SZTE EHÖK ügyviteli rendjébe tartozó dokumentumok fordítását és hitelesítését is végzi. Pl a szociális támogatás iránti pályázathoz, ösztöndíjakhoz. 

Személyesen és emailben is várják a fordítandó dokumentumokat a Külügyi bizottság kollégái. Az emailben szükséges feltüntetni, a hallgató nevét, email címét, neptun kódját, a fordítandó dokumentum jellegét (pl: orvosi igazolás, jövedelemigazolás, iskolalátogatási igazolás stb.) 

A Kulturális bizottság felelős a hagyományos, heti rendszerességgel megrendezett EHÖK moziestekért, színházlátogatásokért, a rendkívül népszerű és félévente rendezett Egyetemi horgászversenyért,  valamint egyéb kisebb-nagyobb rendezvények lebonyolításáért.  Jelentkezni a mozira és színházra itt lehet: kultura.sztehap.hu ; email: rkb@ehok.u-szeged.hu 

 

Tagok

Brimo Widad
Csőke Márk
Hegedűs Orsolya
Nagy Dominika
Péter Luca
Simity Szebasztián
Szabó Zoltán
Tóth Petra

Áthallgatások

Az EHÖK Külügyi Bizottsága által szervezett áthallgatások olyan rövid (1-3 hetes) tanulmányutak, melyek alkalmával a hallgatóknak lehetőségük nyílik bejárni a vendéglátó egyetem óráira, megismerkedni a fogadó intézményben folyó oktatással.
A program keretében az áthallgatóknak biztosított a szállás és napi egyszeri meleg étkezés.

Pályázni a Modulo rendszerében lehet, az EHÖK Iroda Mobilitási pályázat elnevezésű űrlap kitöltésével.

Pályázás feltétele:

 • aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony
 • pályázati űrlap
 • motivációs levél
 • programterv (szabadidő hasznos eltöltése)
 • tanári ajánlás (nem kötelező, de plusz pontot ér).

Az áthallgatás igazolt hiányzásnak számít, és nem érheti szankció emiatt a hallgatót; erre dékáni támogatólevél van.

A pályázatok elbírálása és a nyertes pályázatok kihirdetése a határidő után 48 órán belül megtörténik.

A motivációs levél elbírálásának szempontjai:

A motivációs levél formai követelményei:

 • A pályázatot elbíráló bizottság, személy megnevezése
 • Megszólítás
 • Jelentkezés tárgya, pontos megnevezése
 • Jelentkezés rövid megindokolása, személyes célok ismertetése
 • Rövid önjellemzés, a szükséges személyes tulajdonságok ismertetése
 • Személyes találkozásba és az interjúba vetett bizalom kifejezése
 • Dátum, elköszönés
 • Minimum egy A4-es oldal

A programterv elbírálásának szempontjai:

 • A kint töltött idő hasznos eltöltése mit jelent a hallgató számára?
 • Milyen tanulmányi, kutatási témában kívánja tudását bővíteni?
 • Mit kíván megtekinteni a külföldi egyetemen, az érdeklődési kör megnevezésével?
 • Milyen turisztikai látványosságok érdeklik?
 • Minimum egy A4-es oldal

Pontszámítás:

Az előző két félév átlaga (hagyományos átlag) a1+b2 x 2 = Max. 20 pont (Elsős hallgató esetében egy lezárt félév hagyományos átlaga *4)

Motivációs levél, max. 5 pont

Programterv max. 5 pont

Szóbeli elbeszélgetés (angol stb. nyelven) max. 8 pont (kommunikációs készség, motiváció, szituációs gyakorlat)

Tanári ajánlás + 2 pont

Összesen, maximum 42 pont